Lausunnot

Suomen Apteekkariliiton tuoreimmat lausunnot ja kannanotot. 


2023

13.3.2023 Lääkealan perustutkinnon uudistaminen (pdf) >

6.3.2023 Apteekkialan järjestöjen kannanotto 6.3.2023 (pdf) >

2022

21.11.2022 Lausunto lääkesäästöistä 18.11.2022 (pdf)>

11.10.2022 Lausunto lääkesäästöistä 7.10.2022 (pdf)>

10.8.2022 Lausunto lääkesäästöistä (pdf)>

2021

24.9.2021 Lausunto lääkelain muutosesityksistä (pdf)>

17.5.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (pdf)>

13.4.2021 lausunto liittyen luonnokseen vapaaehtoisista covid19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1105/2020) muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta>

2020

20.11.2020 Lausunto lääkelain muutosesityksistä (pdf)>

20.10.2020 Asiantuntijalausunto hallituksen esitykseen (HE 146/2020) eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 (pdf)> 

5.5.2020 Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024 (pdf) > / Liite: Lääkkeiden hintoja alentava apteekkitalouden kokonaisuudistus (pdf) >

31.3.2020 Lausunto luonnoksesta lääkelain muutoksiksi (pdf) >

5.2.2020 Eläinlääkäreiden huumausainenumerosta luopuminen (pdf) >

30.1.2020 Tuotevirheiden ja lääkeväärennösepäilyjen ilmoittamista koskevan Fimean määräyksen ja ohjeen 2/2019 uudistustarpeiden kartoittaminen (pdf) >

9.1.2020 Huomiot määräysluonnokseen lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella (pdf) >

2019

11.12.2019 Fimean maksulliset suoritteet (pdf) >

26.3.2019 Lausunto apteekeilta kerättävistä taloustiedoista ja laadunvalvontamaksusta (pdf) >

22.3.2019 Fimean maksulliset suoritteet (pdf) > 

2018

19.10.2018 Lausunto lääkelain muutosesityksistä (pdf) / LiiteApteekkien kannattavuus, Fimea (powerpoint) > 

10.10.2018 Lausunto tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (pdf) >

5.10.2018 Lääkkeiden turvamerkinnät ja apteekkisopimukset (pdf) >

14.3.2018 Fimean maksulliset suoritteet (pdf) >

26.2.2018 Fimean ehdotukset lääkejakelun varautumisen parantamiseksi (pdf) >

26.2.2018 Lausunto lääkelain muuttamisesta (pdf) > 

2017

12.5.2017 Lausunto koulutusvastuuesityksestä (pdf) >

28.3.2017 Asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (pdf) >

24.3.2017 Laiva-apteekkilain muutosesityksestä (pdf) >

16.3.2017 Lausunto maksullisista suoritteista (pdf) >

3.3.2017 Asiakastietojen sähköinen käsittely (pdf) >

2016

12.12.2016 Lääkkeiden toimittaminen (pdf) >

7.12.2016 Lääkkeen määrääminen (pdf) >

30.11.2016 Verohallinnon ohje – apteekkivero (pdf) >

9.9.2016 Lausunto lääkesäästöistä 2017 (pdf) >

9.9.2016 Lausunto lääkelain muutoksista (pdf) >

11.4.2016 Lausunto tietojärjestelmien vaatimuksista (pdf) >

4.4.2016 Rajattu lääkkeen määrääminen (pdf) >

11.3.2016 Fimean maksulliset suoritteet (pdf) >

11.3.2016 Eläinlääkärin sähköinen lääkemääräys (pdf) >

5.2.2016 Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen (pdf) >

2015

27.11.2015 Lausunto lääkekorvaussäästöistä Eduskunnan StVL:lle (pdf) >

16.11.2015 Lausunto lääkkeiden määräämisoikeudesta (pdf) >


6.11.2015 Lääkeluettelo (pdf) >

12.10.2015 Lääkekorvaussäästöt 2016 (pdf) >

23.9.2015 Tupakkalain muutoksesta (pdf) >

18.9.2015 Apteekkimaksun muuttaminen apteekkiveroksi (pdf) >

14.9.2015 Koneellisen annosjakelun toimintamalli (pdf) >

11.6.2015 Velvoitevarastointiasetuksen muuttaminen (pdf) >

21.5.2015 Yhteisen tunnuksen käyttö apteekin verkkopalvelussa (pdf) >

23.4.2015 Eläinlääkärinammatin harjoittaminen (pdf) >

8.4.2015 Annosjakelun menettelytavat (pdf) >

4.3.2015 Yritystoimintahankkeen väliraportti (pdf) >

21.1.2015 Sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 §:n muuttaminen (pdf) >

2014 

12.12.2014 Avohoidon apteekkien sijoittuminen julkisen terveydenhuollon sairaalan yhteyteen (pdf) >

20.11.2014 Lääkekorvausuudistus ja korvausmenojen leikkaus (pdf) >

13.10.2014 Sote-järjestämislaki (pdf) >

16.5.2014 Lääkelain muutos - hintaneuvonta (pdf) >

30.4.2014 Apteekkimaksulain muutokset (pdf) >

20.3.2014 Sairausvakuutuslain muutos (pdf) >

17.3.2014 Lausunto Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisia suoritteita koskevan asetuksen uusimisesta (pdf) >

10.3.2014 Lausunto luonnoksista eläinten lääkitsemistä koskeviksi asetuksiksi (pdf) >

21.2.2014 Lääkelain muuttaminen (pdf) > 

2013 

13.12.2013 Lausunto: Eurooppalainen lääkemääräys (pdf) >  

09.10.2013 eReseptin käyttömaksu (pdf) >

26.09.2013 Lääketaksan uudistus (pdf) >

13.08.2013 Apteekkimaksun muutos (pdf) >

10.01.2013 Eläinlääkintä (pdf) >

2012

20.12.2012 eReseptilain muutotokset (pdf) >

20.12.2012 Proviisorien lääkemääräysoikeus, kommentti Proviisoriyhdistykselle (pdf) >

19.09.2012 Päivystysasetus (pdf) >

27.08.2012 Uusi kemikaalilaki ym. lainmuutoksia (pdf) >

09.08.2012 Sairausvakuutuslain muutokset (pdf) >

2011

26.10.2011 Lääkeinformaatiostrategia (pdf) >

08.09.2011 eResepteistä perittävät maksut (pdf) >

14.04.2011 Apteekin verkkopalvelu (pdf) >

08.03.2011 Terveydenhuoltolain toimeenpanoasetukset (pdf) >

02.03.2011 Apteekkien palvelupisteitä koskeva määräys (pdf) >

02.03.2011 Vaarallisten aineiden vähittäismyynti (pdf) > 

2010

26.10.2010 Asiakastietojen sähköinen käsittely (pdf) >

06.08.2010 Lääkkeiden annosjakelun hinnoittelu ja käytäntö (pdf) >

16.06.2010 Lääkkeiden rinnakkaistuonti (pdf) >

15.06.2010 Sairaanhoitajareseptiin liittyvät asetusluonnokset (pdf) >

15.06.2010 Lääkkeiden merkitseminen ja pakkausseloste (pdf) >

25.05.2010 Ex tempore -lääkkeiden valmistus apteekeissa (pdf) >

12.04.2010 Lääke- ja apteekkimaksulakien muutosesitykset (pdf) >

20.01.2010 Apteekkien valmius sähköiseen lääkemääräykseen (pdf) >

31.3.2023 / EK