KIRJAT JA julkaisut

Suomen Apteekkariliiton viestintä- ja kustannusosakeyhtiö PharmaPress julkaisee ja kustantaa apteekkialaan liittyviä kirjoja, oppaita ja sähköisiä sovelluksia. Tilaukset sähköpostilla osoitteeseen paula.laine(at)apteekkariliitto.fi. Hinnat sisältävät arvonlisäveron (10 tai 24 %).

Apteekkikalenteri Online

Apteekkikalenteri Online on aina ajan tasalla ja kulkee kätevästi mukana älypuhelimessa. Kalenteria voi käyttää myös tietokoneella. Kalenteri sisältää tietoja apteekeista ja sairaala-apteekeista, apteekkareista ja apteekkiproviisoreista sekä apteekkialan yhteystietoja. Yhdellä lisenssillä sitä voi käyttää yhdessä älylaitteessa kerrallaan.

Apteekkikalenteri Online tilataan ja otetaan käyttöön osoitteessa https://apteekkikalenteri.fi/ sillä laitteella, jolla sitä käytetään. Laitetta voi myöhemmin vaihtaa. Ohjeita ja ratkaisuja Apteekkikalenterin ongelmiin >.
Lisätietoa: Paula Laine, paula.laine(at)apteekkariliitto.fi

Vuosilisenssi: 39,00 eur, Apteekkariliiton jäsenille 29,00 eur


Apteekkarimatrikkeli 2022

Suomen apteekkarit – Finlands apotekare 2022 on viidestoista Suomessa julkaistu apteekkarimatrikkeli. Se sisältää kaikki Suomessa tammikuussa 2022 toimineet apteekkarit (161 s.). 

Hinta: 39,50 eur + postituskulut

 

 

Apteekkarin käsikirja 2019

Apteekkarin käsikirja (2019) käsittelee monipuolisesti apteekkiyrittäjyyttä. Päivitetyssä kirjassa uutena sisältönä mm. verkkoapteekkitoiminta ja tietosuoja-asiat. Käsikirja on suunnattu apteekkariksi aikoville ja alan opiskelijoille, mutta se antaa hyviä vinkkejä myös apteekkarina jo toimiville (166 s.).

Hinta: 39,00 eur + postituskulut

 

Kannattava apteekki

Kannattava apteekki (2015) on proviisori Helena Jalosen kirjoittama kattava opas jokaiselle apteekin taloudesta ja sen suunnittelusta kiinnostuneelle. Kirjassa käsitellään talouden lisäksi markkinointia ja myyntityöskentelyä monipuolisesti käytännön esimerkein (125 s.).

Hinta: 24,50 eur + postituskulut, Apteekkariliiton jäsenille 19,50 eur + postituskulut

 

Pähkinöitä purtavaksi – Etiikka apteekkityössä

Pähkinöitä purtavaksi (2015) on Apteekkialan ammattieettisen neuvottelukunnan kannanotoista ja eettisistä pähkinöistä vuosien 1999–2015 ajalta koottu julkaisu. Julkaisu sisältää kiinnostavia pohdintoja apteekkitoiminnan ammattieettisistä kysymyksistä. (141 s.)

Hinta: 10,00 eur + postituskulut

 

Laadukas lääkevalmistus – opas apteekeille

Apteekkariliiton asiantuntijoiden tuottama opas GMP:stä ja sen toteuttamisesta apteekin omassa lääkevalmistuksessa (45 s.).

Hinta: 12,00 eur + postituskulut

 

 

 

 

 

Apteekin kemikaaliopas

Apteekin kemikaaliopas. Kemikaalien myynti ja säilytys apteekeissa.Apteekin kemikaaliopas - Kemikaalien myynti ja säilytys apteekissa on julkaistu toukokuussa 2016. Kemikaaleja koskeva lainsäädäntö on lähes kokonaan uudistunut edellisen oppaan (2010) julkaisun jälkeen. Tiiviiseen tietopakettiin on koottu uudistuneen lainsäädännön vaatimukset apteekeille (81 s.).

Hinta: 7,30 eur + postituskulut

 

Menetetyt apteekit

Moskovan rauhassa menetetyille alueille jäi yli 60 apteekkia. Apteekkineuvos Marcus Ollin kirjoittama upea teos kokoaa kattavasti luovutettujen alueiden apteekkien historian. Runsas kuvitus (491 s.).

Hinta: 39,00 eur + postituskulut

 

 

 

 

Julkaisujen tilaukset: paula.laine(at)apteekkariliitto.fi

3.5.2022 NS