Käytännön oppia apteekissa

Apteekkiharjoittelussa teoria siirretään käytäntöön.

Farmaseutin ja proviisorin tutkintoihin kuuluu 30 opintopisteen eli noin kuuden kuukauden pituinen harjoittelu. Opetusapteekkeina toimivat koulutusyksiköiden hyväksymät apteekit ympäri Suomen.

Apteekkiharjoittelussa opiskelija pääsee harjoittelemaan ja soveltamaan yliopisto-opinnoissa keräämäänsä tietoa käytännössä. Harjoittelua ohjaa ja tukee opetusapteekin henkilökunta.

Harjoittelu tapahtuu koulutusyksiöiden laatiman suunnitelman mukaisesti. Harjoittelun aikana opiskelija pääsee tutustumaan monipuolisesti apteekin toimintaan ja tehtäviin. Ohjaajan valvonnassa oppilas harjoittelee etenkin farmaseuttisia tehtäviä, kuten lääkeneuvonnan antamista ja reseptilääkkeiden toimittamista asiakkaille.