Lääketaksa

Reseptilääkkeen hinta on kaikissa apteekeissa sama, sillä valtioneuvosto päättää vähittäishinnan lääketaksa-asetuksella. Asetus määrittelee lääkkeen vähittäishinnan valtakunnallisesti käytössä olevan tukkuhinnan perusteella.

Muiden paitsi lisäneuvontaa vaativien itsehoitolääkkeiden hinnat voivat vaihdella apteekeittain. Niiden enimmäishinta on kuitenkin säädelty lääketaksalla.

Tukkuhinta on kaikille apteekeille sama, eli apteekit eivät saa ottaa vastaan alennuksia lääkkeistä lääkeyrityksiltä.

Lääketaksa on degressiivinen, eli apteekin myyntikate suhteellisesti pienenee lääkkeen tukkuhinnan noustessa.

Reseptilääkkeiden ja itsehoitolääkkeiden hinnoitteluun on omat lääketaksataulukot eli hinnoittelukaavat.

Katso myös Lääkkeiden hinnat >

8.3.2024 / EK