ARKISTO 2024

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto alkaa Suomessa ensi viikolla

Ensimmäisenä vaihdon piiriin tulevat laskimotukosten estoon ja hoitoon käytettävät enoksapariinivalmisteet. Apteekit antavat neuvontaa biologisten lääkkeiden käyttöön ja turvalliseen vaihtoon.

Lääkkeiden hintoja voidaan laskea myös nykyisessä apteekkimallissa

Lääkkeiden hintojen lasku ei edellytä kansalaisten arvostaman, terveydenhuollon tavoitteisiin perustuvan apteekkijärjestelmän purkamista. Hintoja voidaan laskea antamalla apteekeille mahdollisuus kilpailuttaa lääkehankintansa Ruotsin tapaan ja uudistamalla lääkkeiden verotusta.

Apteekkariliitto kannattaa rokotusoikeuden antamista farmaseuteille ja proviisoreille

Liiton mukaan rokotusoikeuden laajentamisella voidaan parantaa rokotusten saavutettavuutta ja rokotuskattavuutta sekä helpottaa henkilöstötilannetta muualla terveydenhuollossa.

Lääkkeet halpenevat, ruoka kallistuu

Reseptilääkkeiden kuluttajahinnat ovat laskeneet parissa kymmenessä vuodessa kolmanneksen. Samassa ajassa ruoka on kallistunut liki 60 prosenttia, ilmenee Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksistä.

Suomen ja Ruotsin lääkehintaerot johtuvat pääosin tukkuhintojen eroista

Ruotsissa apteekit saavat ottaa vastaa ostoalennuksia lääkeyrityksiltä ja siirtää niitä kuluttajahintoihin. Suomessa ostohinta-alennukset on lääkelaissa kielletty. Kiellolla on haluttu varmistaa apteekkien riippumattomuus ja se, etteivät lääkeyritysten antamat alennukset ohjaa apteekkien lääkeostoja tai lääkkeiden suosittelua asiakkaille.