Apurahat

Apteekkariliitto jakaa hallinnoimastaan Pro Farmasia -rahastosta vuosittain apurahoja farmasian ja apteekkitoiminnan tutkimuksen edistämiseen. Vuonna 2024 jaettavat apurahat kohdennetaan apteekkitoiminnan kehittämiseen liittyviin tutkimusprojekteihin.

Pro Farmasia -rahastosta jaetaan enintään 50 000 euroa apteekkien tutkimuksiin, joilla selvitetään lääkeneuvontaa, digitalisaation hyödyntämistä apteekkitoiminnassa, lääkitysturvallisuutta, apteekkien palveluiden kehittämistä tai lääkehoitojen/apteekkitoiminnan vaikuttavuutta.

Apuraha myönnetään hakemusten perusteella yhdelle tai useammalle tutkijalle/tutkimusryhmälle.

Apurahan haku päättyy 12.4.2024 ja apurahan saaja julkistetaan kesäkuun loppuun mennessä.

1. Täytä ja allekirjoita sähköisesti hakemuksen verkkolomake.

2. Toimita hakemuksen liitteet (tutkimussuunnitelma, tohtorikoulutettavilla ohjaajan lausunto) 12.4.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ulla.raappana-janis@apteekkariliitto.fi. Merkitse sähköpostiviestin aihekenttään APURAHAHAKEMUS.

29.2.2024 / UR-J