Apurahat

Apteekkariliitto jakaa hallinnoimistaan rahastoista vuosittain apurahoja farmasian tutkimuksen ja käytännön farmasian edistämiseen.

Vuonna 2019 jaettavat apurahat kohdennetaan erityisesti apteekkitoimintaan liittyviin kehittämisprojekteihin.

Farmasian edistämisrahastosta jaetaan enintään 20 000 eur apteekkien lääkeneuvontaa, lääkitysturvallisuustyötä ja apteekkipalveluita kehittäviin tai niiden vaikuttavuutta tutkiviin projekteihin. Apuraha voidaan myöntää yhdelle tutkijalle/tutkimusryhmälle tai se voidaan jakaa hakemusten perusteella.

Apurahan haku päättyy 30.4.2019 ja apurahan saaja julkistetaan kesäkuussa.

Hakemuslomake (pdf) >

Allekirjoitetut hakemukset osoitetaan ja toimitetaan 30.4.2019 mennessä osoitteella Suomen Apteekkariliitto / Ulla Raappana-Jänis, Pieni Roobertinkatu 14 C, 00120 Helsinki. Kuoreen merkintä APURAHAHAKEMUS. Hakemusaineiston voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen ulla.raappana-janis@apteekkariliitto.fi. Sähköpostiviestin aihekenttään merkitään APURAHAHAKEMUS.

26.3.2019/IS