Lääkekaupan Eurot

Valtaosa lääke-euroista menee lääkeyrityksille. Apteekin osuus on vajaa viidennes, ja siitä suurin osa menee palkkoihin ja palkkojen sivukuluihin. Valtio perii lääkkeistä arvonlisäveroa (10 % verokanta) ja apteekkiveroa.

Tilastokeskuksen mukaan lääkkeiden hintakehitys on ollut maltillista viime vuosina verrattuna ruoan ja muiden kuluttajahintojen hintakehitykseen.


Lääkkeen hinnan päättää lääkeyritys. Apteekki ei voi mitenkään vaikuttaa resepti- eikä itsehoitolääkkeen hintaan. Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys, jonka mukaan apteekit voisivat antaa alennusta itsehoitolääkkeiden hinnoista tinkimällä omasta katteestaan.

Liikevaihdoltaan mediaaniapteekin myynti on vuodessa lähes 3,8 miljoonaa euroa, josta voittoa verojen jälkeen jää noin 87 000 euroa.

Katso, miten mediaaniapteekin tulos muodostuu >

Vuodelta 2019 yksityisistä apteekeista kertyi valtiolle verotuloja 392 miljoonaa euroa eli yli miljoona euroa päivässä.

5.7.2021 / EK