Lääkekaupan Eurot

Valtaosa lääkkeiden myyntituloista kuluu lääkeostoihin. Seuraavaksi suurimmat kuluerät ovat palkat sivukuluineen sekä verot, eli arvonlisävero, apteekkivero ja välittömät verot.

Apteekin osuus lääkkeen hinnasta on keskimäärin viidennes. Tilastokeskuksen mukaan lääkkeiden hintakehitys on ollut maltillista viime vuosina verrattuna ruoan ja muiden hyödykkeiden hintakehitykseen (ks. kaavio alla).Lääkkeen hinnan päättää lääkeyritys. Apteekki ei voi mitenkään vaikuttaa resepti- eikä itsehoitolääkkeen hintaan.

Liikevaihdoltaan mediaaniapteekin myynti on vuodessa lähes 3,8 miljoonaa euroa, josta voittoa verojen jälkeen jää noin 87 000 euroa.

Katso, miten mediaaniapteekin tulos muodostuu >

Vuodelta 2019 yksityisistä apteekeista kertyi valtiolle verotuloja 392 miljoonaa euroa eli yli miljoona euroa päivässä.

23.3.2021/NS