Apteekin verotus

Lääkelain säädöksistä johtuen apteekin yritysmuoto on toiminimi ja apteekkari toiminimiyrittäjä.

Apteekin tulos verotetaan siksi apteekkarin henkilökohtaisena tulona. Apteekkarit maksavat veroja apteekin tuloksesta noin 40 prosenttia. Verotus on selvästi kireämpää kuin osakeyhtiömuodossa toimivan yrittäjän.

Vuosittain julkaistavissa tulistauksissa apteekkarin verotettavaksi tuloksi on merkitty apteekin voitto ennen veroja sekä mahdolliset apteekkitoimintaan liittymättömät pääoma- ja ansiotulot. Verotustiedoissa apteekkarille merkityt tulot eivät siten ole vertailukelpoisia osakeyhtiömuodossa toimivan yrittäjän tuloihin.

Tuloverojen lisäksi apteekkarit maksavat valtiolle apteekkiveroa apteekin lääkemyynnin liikevaihdon perusteella. Verolla tasataan erikokoisten apteekkien tuloja ja leikataan etenkin suurten apteekkien tuloja valtiolle.

Vuodelta 2021 apteekkarit maksoivat valtiolle apteekkiveroa 182 miljoonaa euroa ja tuloveroja 60 miljoonaa euroa, eli yhteensä 242 miljoonaa euroa.

Pienessä apteekissa yrittäjän roolissa toimivan apteekkarin todelliset ansiot voivat jäädä pienemmiksi kuin työsuhteessa toimivan, suurta apteekkia hoitavan proviisorin, vaikka apteekkari yrittäjänä työllistää, ottaa yritykseen sisältyvät riskit ja vastaa koko omaisuudellaan yrityksestään toisin kuin osakeyhtiössä, jossa omistajan taloudellinen vastuu rajoittuu osakepääomaan.

Verojalanjälki

Toimialan verojalanjäljellä tarkoitetaan yksityisten apteekkien toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Toimialan verojalanjälki oli vuonna 2021 yhteensä 404 miljoonaa euroa. Verojalanjäljen suurin erä oli apteekkareiden valtiolle maksamat apteekkiverot, 182 miljoonaa euroa.

Suomen apteekkijärjestelmän ansiosta kaikki lääkemyynnistä perittävät verot jäävät Suomeen.

Edellä mainitussa ei ole huomioitu yliopistojen apteekkien maksamia veroja ja maksuja.

27.1.2023 / EK