esitteet

Päättäjän APTEEKKIKÄSIKIRJA 2023 (pdf) >
Esitteessä kerrotaan suomalaisen apteekkijärjestelmän perusteista ja apteekeista osana terveydenhuoltoa. Se sisältää myös tuoretta tilastotietoa.

Apteekkiuudistukset Pohjoismaissa ja Virossa, päivitetty 4/2019 (pdf) >
Julkaisussa kerrotaan Pohjoismaissa ja Virossa toteutettujen apteekkiuudistusten syistä ja seurauksista.

Vastuullinen APTEEKKI 2016 (pdf) >
Esite kertoo apteekkitoiminnasta yleisesti, apteekkien erityispiirteistä ja apteekkien yhteiskuntavastuusta.

APTEEKKI – yritys, toiminta & talous 2016 (pdf) >
Esitteessä kerrotaan apteekkijärjestelmän ja apteekkisääntelyn perusteista, lääkkeiden hinnoittelusta ja hintasääntelystä sekä apteekkitaloudesta.

8.3.2023 / EK