Terveydeksi Suomi

esitteet

Päättäjän APTEEKKIKÄSIKIRJA 2021
Esitteessä kerrotaan suomalaisen apteekkijärjestelmän perusteista ja apteekkien merkityksestä osana kunnallista palvelutuotantoa.

Apteekkiuudistukset Pohjoismaissa ja Virossa, päivitetty 4/2019 (pdf) >
Julkaisussa kerrotaan Pohjoismaissa ja Virossa toteutettujen apteekkiuudistusten syistä ja seurauksista.

Vastuullinen APTEEKKI 2016 (pdf) >
Esite kertoo apteekkitoiminnasta yleisesti, apteekkien erityispiirteistä ja apteekkien yhteiskuntavastuusta.

APTEEKKI – yritys, toiminta & talous 2016 (pdf) >
Esitteessä kerrotaan apteekkijärjestelmän ja apteekkisääntelyn perusteista, lääkkeiden hinnoittelusta ja hintasääntelystä sekä apteekkitaloudesta.

10.3.2021/EK