Apteekit numeroina

Apteekkitoimipisteet 31.12.2020

Suomessa oli 31.12.2020 yhteensä 819 apteekkitoimipistettä (627 pääapteekkia ja 192 sivuapteekkia). Luvuissa on mukana myös yliopistojen apteekit. Apteekkari voi Fimean luvalla perustaa palvelupisteitä sijaintialueensa tai naapurikunnan haja-asutusalueelle tai kyläkeskukseen. Palvelupiste voidaan perustaa vain alueille, joilla ei ole toimintaedellytyksiä apteekille tai sivuapteekille. Apteekkari voi ilmoittamalla asiasta Fimealle perustaa verkkopalvelun eli verkkoapteekin, jonka kautta voidaan myydä myös reseptilääkkeitä. Verkkoapteekkeja on Suomessa liki 150 kappaletta. Suomessa on apteekkitoimipiste noin 6 800 asukasta kohti. Apteekkiverkostomme on tiheämpi kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Apteekkien henkilökunta 31.12.2020

Apteekeissa työskentelee apteekkarit (615) mukaan lukien yhteensä noin 8 800 henkilöä.

Luvussa on mukana myös yliopistojen apteekkien henkilökunta.

Apteekkien toimittamat reseptit 2012–2020

Apteekit toimittivat vuonna 2020 noin 68,2 miljoonaa reseptiä.

2020: 68,2 (ennuste/Apteekkariliitto)
2019: 65,7 
2018: 63,9 
2017: 61,3
2016: 58,8
2015: 55,8
2014: 53,4
2013: 51,7
2012: 51,7

1.4.2015 tapahtuneiden apteekkien annosjakelua ja annosjakelureseptien kirjaamista koskevien muutosten takia reseptuuriin perustuvat tilastot eivät ole vertailukelpoisia vuotta 2015 edeltäviin tilastoihin.

Yksityisten apteekkien liikevaihdon kehitys (ilman alv)

2019: 2 485 milj. euroa (arvio)
2018: 2 403 milj. euroa 
2017: 2 356 milj. euroa
2016: 2 387 milj. euroa
2015: 2 281 milj. euroa
2014: 2 235 milj. euroa
2013: 2 163 milj. euroa
2012: 2 134 milj. euroa
2011: 2 051 milj. euroa
2010: 2 026 milj. euroa
2009: 2 041 milj. euroa

Yksityisten apteekkien myynnin jakauma 2020 (ennuste)

Reseptilääkkeet 82,1 %
Itsehoitolääkkeet 12,9 %
Muu myynti 5,0 %

Apteekkien osuus terveydenhuollon kokonaismenoista 2018

Terveydenhuollon kokonaismenot käyvin hinnoin olivat vuonna 2018 yhteensä 21,1 miljardia euroa (9,0 % bkt:stä) eli noin 3 829 euroa/asukas. Maanlaajuisen apteekkiverkoston ylläpitoon kului vain noin 2,8 % kokonaismenoista.

Lääke-euron jakautuminen 2019

Lääketehdas ja tukkukauppa 64,5 %
Apteekki 19,9 %
Valtio 15,6 %

Apteekkivero

Apteekit maksavat valtiolle apteekkiveroa eduskunnan vuosittain päättämän taulukon mukaisesti. Apteekkivero tuottaa valtiolle noin 190 miljoonaa euroa vuodessa. Veron suuruus perustuu resepti- ja itsehoitolääkemyynnin liikevaihtoon ja se on progressiivinen.

Apteekkiverolla leikataan etenkin suurten apteekkien tuloja valtiolle ja tasataan näin erikokoisten apteekkien kannattavuutta. Apteekkiveron ansiosta samasta lääkkeestä pieni apteekki saa suuremman myyntikatteen kuin iso apteekki.

Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa apteekkiveroa lainkaan, suurimmilla apteekeilla vero on yli 10 prosenttia lääkemyynnin liikevaihdosta.

Yksityiset apteekkitoimipisteet kokoluokittain 2019

- sis. 98 % kaikista apteekkitoimipisteistä.

Muita tilastolukuja vuosikatsauksissa.

23.3.2021/ NS