Apteekit numeroina

Apteekkitoimipisteet 1.1.2023

Suomessa oli 1.1.2023 yhteensä 827 apteekkitoimipistettä (637 pääapteekkia ja 190 sivuapteekkia). Luvuissa on mukana myös yliopistojen apteekit (2+16).

Apteekkari voi Fimean luvalla perustaa palvelupisteitä sijaintialueensa tai naapurikunnan haja-asutusalueelle tai kyläkeskukseen. Palvelupiste voidaan perustaa vain alueille, joilla ei ole toimintaedellytyksiä apteekille tai sivuapteekille. Apteekkari voi ilmoittamalla asiasta Fimealle perustaa myös verkkopalvelun eli verkkoapteekin, jonka kautta voidaan myydä myös reseptilääkkeitä. Verkkoapteekkeja on Suomessa yli 200 ja apteekin palvelupisteitä yli 100.

Vuoden 2022 lopussa Suomessa oli apteekkitoimipiste noin 6 730 asukasta kohti. Apteekkiverkostomme on siten tiheämpi kuin esimerkiksi Ruotsissa.

Apteekkien henkilökunta 1.1.2023

Apteekeissa työskentelee apteekkarit (612) mukaan lukien yhteensä noin 8 519 henkilöä.
Luvussa on mukana myös yliopistojen apteekkien henkilökunta.

Apteekkien toimittamat reseptit 2013–2022

Apteekit toimittivat vuonna 2022 noin 75 miljoonaa reseptiä.

2022: 74,5 (arvio / Apteekkariliitto)
2021: 71,5
2020: 67,1
2019: 65,7 
2018: 63,3 
2017: 61,3
2016: 58,8
2015: 55,8
2014: 53,4
2013: 51,7

1.4.2015 tapahtuneiden apteekkien annosjakelua ja annosjakelureseptien kirjaamista koskevien muutosten takia reseptuuriin perustuvat tilastot eivät ole vertailukelpoisia vuotta 2015 edeltäviin tilastoihin.

Yksityisten apteekkien liikevaihdon kehitys 2013-2022

2022: 2 736 milj. euroa (arvio)
2021: 2 643 milj. euroa
2020: 2 571 milj. euroa
2019: 2 499 milj. euroa
2018: 2 403 milj. euroa 
2017: 2 356 milj. euroa
2016: 2 387 milj. euroa
2015: 2 281 milj. euroa
2014: 2 235 milj. euroa
2013: 2 163 milj. euroa

Yksityisten apteekkien myynnin jakauma 2021 (ennuste)

Reseptilääkkeet 81 %
Itsehoitolääkkeet 12 %
Muu myynti 7 %

Apteekkien osuus terveydenhuollon kokonaismenoista 2020

Terveydenhuollon kokonaismenot käyvin hinnoin olivat vuonna 2020 yhteensä noin 23 miljardia euroa (9,6 % bkt:stä) eli noin 4 138 euroa/asukas. Maanlaajuisen apteekkiverkoston toimintaan kului vain noin 2,3 % kokonaismenoista.

Lääke-euron jakautuminen 2022

Lääketehdas ja tukkukauppa 65 %
Apteekki 19 %
Valtio (alv ja apteekkivero) 16 %

Apteekkivero

Apteekit maksavat valtiolle apteekkiveroa eduskunnan vuosittain päättämän taulukon mukaisesti. Apteekkivero tuottaa valtiolle yli 200 miljoonaa euroa vuodessa. Veron suuruus perustuu resepti- ja itsehoitolääkemyynnin liikevaihtoon ja se on progressiivinen.

Apteekkiverolla leikataan etenkin suurten apteekkien tuloja valtiolle ja tasataan näin erikokoisten apteekkien kannattavuutta. Apteekkiveron ansiosta samasta lääkkeestä pieni apteekki saa suuremman myyntikatteen kuin iso apteekki.

Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa apteekkiveroa lainkaan, suurimmilla apteekeilla vero on yli 10 prosenttia lääkemyynnin liikevaihdosta.

Yksityiset apteekkitoimipisteet kokoluokittain 2022

Muita tilastolukuja vuosikatsauksissa.

31.3.2023 / EK