Apteekit numeroina

Apteekkitoimipisteet 31.12.2018

Suomessa oli 31.12.2018 yhteensä 815 apteekkitoimipistettä (617 pääapteekkia ja 198 sivuapteekkia). Luvuissa on mukana myös yliopistojen apteekit. Lisäksi syrjäseuduilla toimii yhteensä 148 apteekkien ylläpitämää lääkekaappia tai apteekin palvelupistettä, joista myydään rajoitettua valikoimaa itsehoitolääkkeitä. Palvelupisteiden kautta voidaan välittää myös reseptilääkkeitä. Suomessa on apteekkitoimipiste noin 6 800 asukasta kohti. Apteekkiverkostomme on tiheämpi kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Apteekkien henkilökunta 31.12.2018

Apteekkarit 603
Proviisorit 792
Farmaseutit 3 868
Tekniset & muut 3 399
Yhteensä 8 662

Luvuissa on mukana myös yliopistojen apteekkien henkilökunta.

Apteekkien toimittamat reseptit 2012–2018

Apteekit toimittivat vuonna 2018 noin 63,9 miljoonaa reseptiä.

2018: 63,9 (ennuste/Apteekkariliitto)
2017: 61,3
2016: 58,8
2015: 55,8
2014: 53,4
2013: 51,7
2012: 51,7

1.4.2015 tapahtuneiden apteekkien annosjakelua ja annosjakelureseptien kirjaamista koskevien muutosten takia reseptuuriin perustuvat tilastot eivät ole vertailukelpoisia vuotta 2015 edeltäviin tilastoihin.

Yksityisten apteekkien liikevaihdon kehitys (ilman alv)

2018: 2 429 milj. euroa (arvio)
2017: 2 356 milj. euroa
2016: 2 387 milj. euroa
2015: 2 281 milj. euroa
2014: 2 235 milj. euroa
2013: 2 163 milj. euroa
2012: 2 134 milj. euroa
2011: 2 051 milj. euroa
2010: 2 026 milj. euroa
2009: 2 041 milj. euroa

Yksityisten apteekkien myynnin jakauma 2018 (ennuste)

Reseptilääkkeet 80,5 %
Itsehoitolääkkeet 13,8 %
Muu myynti 5,7 %

Apteekkien osuus terveydenhuollon kokonaismenoista 2016

Terveydenhuollon kokonaismenot käyvin hinnoin olivat vuonna 2016 yhteensä 20,5 miljardia euroa (9,5 % bkt:stä) eli noin 3 727 euroa/asukas. Maanlaajuisen apteekkiverkoston ylläpitoon kului vain noin 2,6 % kokonaismenoista.

Lääke-euron jakautuminen 2017

Lääketehdas ja tukkukauppa 62,6 %
Apteekki 20,7 %
Valtio 16,7 %

Apteekkivero

Apteekit maksavat valtiolle apteekkiveroa eduskunnan vuosittain päättämän taulukon mukaisesti. Apteekkivero tuottaa valtiolle yli 178 miljoonaa euroa vuodessa. Veron suuruus perustuu resepti- ja itsehoitolääkemyynnin liikevaihtoon ja se on progressiivinen.

Apteekkiverolla leikataan etenkin suurten apteekkien tuloja valtiolle ja tasataan näin erikokoisten apteekkien kannattavuutta. Apteekkiveron ansiosta samasta lääkkeestä pieni apteekki saa suuremman myyntikatteen kuin iso apteekki.

Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa apteekkiveroa lainkaan, suurimmilla apteekeilla vero on yli 10 prosenttia lääkemyynnin liikevaihdosta.

Yksityiset apteekkitoimipisteet kokoluokittain 2018

- sis. 97 % kaikista apteekkitoimipisteistä.

Muita tilastolukuja vuosikatsauksissa.