Apteekkariliitto pyrkii toiminnassaan vastuullisuuteen ja avoimuuteen.

Muu toiminta

Pyrimme toiminnassamme vastuullisuuteen ja avoimuuteen.

Opas: Iäkkäiden lääkehoidon riskien tunnistaminen ja selvittäminen apteekissa (pdf) >
(Apteekkariliiton julkaisuja 2021)

Asiantuntijat Maarit Dimitrow (FaT, LHA) ja Terhi Toivo (FaT, LHKA) ovat kirjoittaneet oppaan farmaseuteille ja proviisoreille lääkehoidon riskien seulontatyökalujen (Iäkkään lääkehoidon riskien arviointimittari ja lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA) hyödyntämiseen apteekkityössä. Opas kertaa keskeisimmät iäkkäiden lääkehoitoon liittyvät riskit, joiden tunteminen ja ymmärtäminen ovat pohjana oppaassa kuvattujen seulontatyökalujen hyödyntämisessä. Opasta voidaan hyödyntää itseopiskelumateriaalina.

Vastuullisuustyö

Vastuullisuustyötä teemme yhdessä jäsenapteekkiemme kanssa.
Vastuullinen APTEEKKI (pdf) 

Ohjeistukset

Tuotamme ohjeistuksia hyvistä toimintatavoista apteekissa.

Apteekin palveluiden ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin ja markkinoinnin hyvät toimintatavat (pdf) >  

Apteekkisopimukset - ohjeistus apteekeille ja lääkäreille 11/2017 (pdf) >

Vaalituki

Apteekkariliitto osallistuu eduskuntavaalien varainkeruuseen liittyviin seminaareihin, mutta ei anna suoraa vaalitukea eikä myöskään osallistu puolueiden tai niiden lähiyhteisöjen tukemiseen muutoin. Periaatteena on, että ehdokkaita kohdellaan tasapuolisesti puoluekannasta riippumatta. Kaikista puolueista liitto ei ole saanut seminaarikutsuja.

Apteekkariliitto osallistui 2018-2019 kansanedustajaehdokkaiden järjestämiin seminaareihin. Tukea saaneet ehdokkaat, tilaisuudet ja tukisummat:

Suomen Apteekkariliitto - vaalituki 2019 (pdf) >

Apteekkariliiton tytäryhtiöt tai muut liiton määräysvallassa olevat yhteisöt eivät ole osallistuneet puolueiden tai vaaleissa ehdolla olevien henkilöiden tukemiseen millään tavoin.

Apteekkariliitto ei anna vaalitukea kunta-, europarlamentti- eikä presidentinvaaleissa.

17.4.2019/IS