Apteekkariliitto pyrkii toiminnassaan vastuullisuuteen ja avoimuuteen.

Muu toiminta

Pyrimme toiminnassamme vastuullisuuteen ja avoimuuteen.

Opas: Iäkkäiden lääkehoidon riskien tunnistaminen ja selvittäminen apteekissa (pdf) >
(Apteekkariliiton julkaisuja 2021)

Asiantuntijat Maarit Dimitrow (FaT, LHA) ja Terhi Toivo (FaT, LHKA) ovat kirjoittaneet oppaan farmaseuteille ja proviisoreille lääkehoidon riskien seulontatyökalujen (Iäkkään lääkehoidon riskien arviointimittari ja lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA) hyödyntämiseen apteekkityössä. Opas kertaa keskeisimmät iäkkäiden lääkehoitoon liittyvät riskit, joiden tunteminen ja ymmärtäminen ovat pohjana oppaassa kuvattujen seulontatyökalujen hyödyntämisessä. Opasta voidaan hyödyntää itseopiskelumateriaalina.

Vastuullisuustyö

Vastuullisuustyötä teemme yhdessä jäsenapteekkiemme kanssa.
Vastuullinen APTEEKKI (pdf) 

Ohjeistukset

Tuotamme ohjeistuksia hyvistä toimintatavoista apteekissa. Tästä osiosta löytyy muun muassa apteekkisopimus -ohjeistus apteekeille ja lääkäreille.

Apteekin palveluiden ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin ja markkinoinnin hyvät toimintatavat (pdf) >  

Apteekkisopimukset - ohjeistus apteekeille ja lääkäreille 6/2022 (pdf) >

Vaalituki

Apteekkariliitto tukee demokratiaa osallistumalla puolueiden eduskunta- ja aluevaalien varainkeruuseen tarkoitettuihin seminaareihin ja muihin varainkeruutilaisuuksiin. Aluevaaleissa Apteekkariliitto ei tue yksittäisiä ehdokkaita. Apteekkariliitto ei myöskään osallistu puolueiden lähiyhteisöjen tukemiseen, eikä anna vaalitukea kunta-, europarlamentti- tai presidentinvaaleissa.

Periaatteena on, että puolueita ja ehdokkaita kohdellaan tasapuolisesti. Kaikista puolueista tai kaikkien puolueiden ehdokkailta liitto ei ole saanut seminaarikutsuja tai varainkeruupyyntöjä.

Pyydettäessä osallistumme puhujina varainhankintaseminaareihin.

Eduskuntavaalit 2023 vaalituki (pdf) >
Aluevaalit 2022 vaalituki (pdf) >

Apteekkariliiton tytäryhtiöt tai muut liiton määräysvallassa olevat yhteisöt eivät ole osallistuneet puolueiden tai vaaleissa ehdolla olevien henkilöiden tukemiseen millään tavoin.

7.6.2023 / EK