Ohjelmat

Apteekkien astma-, diabetes- ja sydänohjelmilla edistetään yleisimpien kansansairauksiemme ehkäisyä ja hoitoa yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa.

Kansanterveysohjelmilla myös koulutetaan apteekkeihin astma-, diabetes- ja sydänsairauksien asiantuntijoita.

Apteekkien astmaohjelma (pdf) >
Apotekens astmaprogram (pdf) >
Asthma Programme for Pharmacies (pdf) >

Apteekkien diabetesohjelma (pdf) >
Apotekens diabetesprogram (pdf) >
Diabetes programme for pharmacies (pdf) >

Apteekkien sydänohjelma (pdf) >
Apotekens hjärtprogram (pdf) >
Hearth programme for pharmacies (pdf) >

Liikkujan Apteekki on Suomen Apteekkariliiton, KKI-ohjelman, Hengitysliitto Helin sekä Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) ry:n aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama liikuntaneuvontakonsepti.

Liikkujan apteekki >
The Exercisers Pharmacy >

Toimenpideohjelmilla määritellään apteekkien roolia.

Apteekit ikääntyvän väestön lääkehoidon tukena (pdf) >
Apteekit tupakasta vieroituksen tukena (pdf) >
Apteekkien rooli huumeiden vastaisessa työssä (pdf) >