Sosiaalinen media apteekin ja asiantuntijan työkaluna

Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssakäymisessä. Se tarjoaa myös apteekin toimintaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia, joilla voidaan muun muassa vahvistaa asiakassuhdetta, palvella asiakkaita monipuolisemmin ja joustavammin perinteisen apteekkipalvelun ohella sekä tehdä apteekin toiminta ja asiantuntijuus näkyväksi.

Apteekeilla on merkittävä rooli yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa lääkehoidon ohjaajana. Riippumattoman, luotettavan ja asiantuntevan lääke- ja terveystiedon välittäminen on oleellinen osa apteekkitoimintaa. Tätä roolia apteekkien kannattaa vahvistaa myös somessa.

Nämä sosiaalisen median periaatteet on laadittu apteekkien ja niiden henkilökunnan tueksi. Periaatteet on jaoteltu kolmeen osaan: Apteekin ammattilainen somessa, Apteekki somessa sekä Turvallisuus ja vastuu somessa.

Periaatteet toimivat apuna ja tukena sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Ne eivät anna ohjeita esimerkiksi sosiaalisen median kanavien valitsemiseen tai niiden käyttöön. Ne eivät myöskään linjaa yksittäisen apteekin tai sen henkilökunnan käytännön toimintaa somessa tai some-kanavien käyttöä työaikana, eivätkä ne anna ohjeita sosiaalisen median käyttämiseen markkinoinnissa. Näistä valinnoista ja linjauksista vastaa apteekkari.

Näiden periaatteiden lisäksi apteekkien ja niiden henkilökunnan toimintaa ohjaavat myös sosiaalisessa mediassa apteekkitoimintaa ohjaavat lait, asetukset ja viranomaismääräykset sekä eettiset ohjeet ja valittujen sosiaalisen median palveluiden käyttöehdot.

Apteekin ammattilainen somessa

 1. Ole aktiivisesti läsnä positiivisella tavalla.

 2. Kunnioita yleisöäsi ja asiakkaitasi. Ole kohtelias, toiset huomioiva ja ystävällinen.

 3. Apteekin ammattilainen on ammattilainen myös somessa. Arvot, lait, etiikka ja lojaalisuus toimivat tärkeinä ohjenuorina sielläkin.

 4. Tiedot yhdistyvät somessa. Vaikka toimisit yksityisesti, sinut voidaan yhdistää ammattiisi ja työpaikkaasi.

 5. Muista vaitiolovelvollisuus. Edes suljettu palsta ei anna varmaa suojaa asiakkaita koskevan tiedon käsittelyyn. Ammatillisissa yhteyksissäkin asiakastapausten käsittelyssä tietojen täytyy olla niin yleisluontoisia, ettei niistä varmuudella voida tunnistaa asiakasta.

 6. Netin ja somen muisti on pitkä. Julkaistu tieto voi säilyä vuosikausia ja olla kenen tahansa saatavilla. Julkaisemistasi asioista voivat olla kiinnostuneita monet tahot: media, nykyinen ja tulevat työnantajat sekä kaupalliset tahot. Siksi kaiken julkaisemasi tiedon kohdalla kannattaa miettiä, voisiko saman tiedon kertoa julkisesti missä vain.

 7. Auta asiakkaita. Some sopii erinomaisesti yleisen lääkeneuvonnan antamiseen, varsinkin jos pystyt näin auttamaan useampia henkilöitä kerralla tai oikaisemaan virheellisiä käsityksiä ja ehkäisemään jopa lääkitysongelmia tai -virheitä. Some ei kuitenkaan korvaa asiakaskontaktia apteekissa. Henkilökohtaiselle lääkeneuvonnalle oikea paikka on aina apteekki tai siihen tarkoitetut suojatut yhteydenottokanavat. Ohjaa asiakkaan yksityinen asia riittävän aikaisin pois julkiselta kanavalta.

 8. Sanaasi luotetaan. Jaa asiallista, luotettavaa ja tutkittua tietoa. Apteekin ammattilaiselle lähdekritiikki on erityisen tärkeä työkalu somessa. Kun huomaat väärää tietoa netissä, korjaa se asiallisesti ja puutu ylilyönteihin.

 9. Tunnusta ja korjaa virheesi. Joskus niitä sattuu. Jos joudut muuttamaan sanomaasi, kerro se avoimesti.

 10. Vahvista asiantuntijuuttasi. Some on erinomainen paikka verkostoitua, jakaa asiantuntijuutta ja kerätä tietoa. Osallistu rohkeasti.


Apteekki somessa

 1. Vaikuta positiivisella läsnäololla. Ole aktiivinen ja luo apteekistasi ystävällinen mielikuva.

 2. Apteekkisi edustaa koko alaa. Vaikka toimit somessa oman apteekkisi nimissä, edustat aina koko apteekkialaa ja vaikutat ihmisten mielikuvaan apteekeista. Toimi ammattikuntasi ja apteekkien edun parhaaksi.

 3. Apteekin arvot pätevät kaikkialla. Asiakas rakentaa mielikuvaa apteekista eri lähteistä. Toimi samoilla periaatteilla niin apteekin tiloissa kuin somessakin.

 4. Someasiakaskin odottaa palvelua. Jos päätät hyödyntää somea apteekkisi toiminnassa, huomioi, että se vaatii läsnäoloa eli resursointia. Järjestä henkilö- ja aikaresurssit sekä työvälineet. Varmista myös, että sosiaalisen median käytön osaaminen on riittävällä tasolla.

 5. Apteekki auttaa somessa. Some sopii erinomaisesti yleisen lääkeneuvonnan antamiseen, varsinkin jos pystyt näin auttamaan useampia henkilöitä kerralla tai oikaisemaan virheellisiä käsityksiä ja ehkäisemään jopa lääkitysongelmia tai -virheitä. Some ei kuitenkaan korvaa asiakaskontaktia apteekissa. Henkilökohtaiselle lääkeneuvonnalle oikea paikka on aina apteekki tai siihen tarkoitetut suojatut yhteydenottokanavat. Ohjaa asiakkaan yksityinen asia riittävän aikaisin pois julkiselta kanavalta.

 6. Muista vaitiolovelvollisuus. Edes suljettu palsta ei anna varmaa suojaa asiakkaita koskevan tiedon käsittelyyn. Ammatillisissa yhteyksissäkin asiakastapausten käsittelyssä tietojen täytyy olla niin yleisluontoisia, ettei niistä varmuudella voida tunnistaa asiakasta.

 7. Netin ja somen muisti on pitkä. Julkaistu tieto voi säilyä vuosikausia ja olla kenen tahansa saatavilla. Julkaisemistasi asioista voivat olla kiinnostuneita monet tahot, esimerkiksi media ja kaupalliset tahot. Siksi kaiken julkaisemasi tiedon kohdalla kannattaa miettiä, voisiko saman tiedon kertoa julkisesti missä vain.

 8. Suojaa asiakkaiden yksityisyys. Jos jaat kuvia tai videoita apteekista, huolehdi, ettei asiakkaiden yksityisyyden suoja vaarannu.

 9. Apteekkiin luotetaan. Jaa asiallista, luotettavaa ja tutkittua tietoa. Muista lähdekritiikki.

 10. Vahvista apteekkisi asiantuntijaroolia. Keskity somessakin tiedon jakamiseen ja asiakkaan auttamiseen.


Turvallisuus ja vastuu somessa

 1. Tiedä, mihin sitoudut. Sosiaalisen median palveluilla on kaikilla omat käyttöehdot, jotka hyväksyt rekisteröityessäsi. Käyttöehdoissa kerrotaan muun muassa palvelun käyttämisestä, oikeuksista, henkilötiedoista ja tietoturvasta. Käyttöehdot voivat myös muuttua.

 2. Huolehdi omasta ja muiden yksityisyyden suojasta. Tutustu käyttäjäprofiilin yksityisyysasetuksiin, jotta tiedät, kenelle tietosi ja julkaisusi jaat.

 3. Jaa itseäsi ja muita koskevia henkilökohtaisia ja yksityiskohtaisia tietoa harkiten. Huomioi, että suljetuilla kanavillakin julkaistuun materiaalin on aina pääsy myös vähintään palvelun tarjoajalla. Kunnioita muiden ihmisten toiveita sosiaalisessa mediassa näkymisestä.

 4. Suojaa profiilisi. Käytä vahvoja salasanoja, joita vaihdat riittävän usein. Älä käytä samoja salasanoja eri palveluissa. Älä jaa käyttäjätunnuksiasi.

 5. Suojaa laitteesi. Huolehdi, että laitteidesi käyttöjärjestelmä sekä palomuuri- ja torjuntaohjelmat ovat asianmukaiset ja päivitykset ajan tasalla.

 6. Kunnioita tekijänoikeuksia. Varmista, että sinulla on lupa käyttämääsi materiaaliin (esim. kuva, video, ääni).

 7. Ole varovainen. Älä avaa linkkejä tai viestejä, joiden sisältö tai lähettäjä herättää vähänkään epäilyksiä.

 8. Huomioi juridinen vastuusi ylläpitäjän roolissa. Poista ylläpitämiltäsi sivuilta ja ryhmistä ne viestit, jotka ovat asiattomia ja lainvastaisia.

 9. Reagoi väärinkäytöksiin. Jos epäilet tulleesi huijatuksi tai joutuneesi verkkohyökkäyksen tai identiteettivarkauden kohteeksi, ilmoita asiasta sivuston ylläpitoon ja tee tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.

  Sosiaalinen media apteekin ja asiantuntijan työkaluna (pdf) >