Käyttöehdot

Apteekkariliitto.fi-sivusto on Suomen Apteekkariliiton (myöhemmin Apteekkariliitto) ylläpitämä sivusto. Sivustoa ylläpidetään seuraavien ehtojen mukaan. Apteekkariliitto pidättää oikeuden muuttaa, korvata tai poistaa ehtoja. Sivuston käyttäjä sitoutuu sivuston ehtoihin ja sivuston hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Tämä ei kuitenkaan rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

Sivusto tarjoaa tietoa Apteekkariliitosta, liiton tytäryhtiöistä ja apteekeista. Sivustolla olevia tietoja muutetaan ajoittain. Kaikki sivuston tiedot saattavat sisältää myös painovirheitä.

Apteekkariliitto, sen jäsenapteekit tai tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tai korvausvelvollisia välillisistä vahingoista, joita kuluttajalle saattaa syntyä tämän verkkopalvelun käyttämisestä tai palvelun virheellisestä toiminnasta, käytön estymisestä tai palvelussa olevista virheistä, ellei kuluttajansuojalaissa tai muissa kuluttajaa koskevissa laeissa ja määräyksissä ole toisin määrätty.

Apteekkariliitolla ja sen viestintäyhtiö PharmaPressillä on tekijänoikeuslainmukaiset yksinoikeudet sivuston sisältöön.

Käyttäjä vastaa palvelun käytöstä ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei edellä mainittu toiminta loukkaa tekijän-, teollis- ja muita sovittuja oikeuksia tai ole käyttöehtojen tai hyvien tapojen vastaista. Käyttäjä on vastuullinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Apteekkariliitto.fi-sivusto voi sisältää linkkejä muiden kuin Apteekkariliiton ylläpitämiin sivustoihin. Linkit on tarkoitettu täydentämään tämän verkkopalvelun sisältöä. Apteekkariliitto ei ole vastuussa näiden sivustojen sisällöistä, henkilön tietosuojaan liittyvistä seikoista tai sivustoihin tehdyistä muutoksista tai päivityksistä.

Apteekkariliitto.fi-sivustolla on kävijäseuranta. Kävijöitä ei yksilöidä. Tietoja käytetään sivuston analysointiin ja kehittämiseen. Myös Apteekkariliiton ylläpitämät muut sivut ja hyödyntämät palvelut voivat käyttää evästeitä. Evästeiden avulla mitataan palveluiden käyttöä sekä pyritään varmistamaan hyvä köyttökokemus.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Apteekkariliitto.fi-sivuston vastaava toimittaja on Erkki Kostiainen (etunimi.sukunimi@apteekkariliitto.fi), johon voi ottaa yhteyttä, mikäli on kysyttävää sivuston ehdoista.