‹ Takaisin

Tiedotteet  |  26.11.2010

PharmaService ja Orion yhteistyöhön annosjakelussa

Apteekkariliiton palveluyhtiö PharmaService ja lääkeyhtiö Orion ryhtyvät kehittämään lääkkeiden koneellista annosjakelua yhdessä.

Apteekkariliiton palveluyhtiö PharmaService ja lääkeyhtiö Orion ryhtyvät kehittämään lääkkeiden koneellista annosjakelua yhdessä. Yhteistyö käynnistyy, kun Orion ostaa 49 prosentin osuuden annosjakelun tukipalveluita apteekeille tuottavasta yhtiöstä.

Jo useat kunnat ostavat kotisairaanhoidon lääkejakelun paikallisesta apteekista, jotta hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa varsinaiseen hoitotyöhön. Myös monet palvelutalot ja hoitolaitokset ovat apteekin annosjakelupalvelun käyttäjiä.

Annosjakelupalveluun kuuluu lääkityksen tarkistus, ajantasainen lääkityskortti sekä lääkkeiden annosjakelu koneellisesti kerta-annospusseihin useimmiten kahdeksi viikoksi kerrallaan. Palvelun piirissä on tällä hetkellä noin 18 000 apteekkien asiakasta, ja palvelun kysyntä on voimakkaassa kasvussa.

Apteekkien annosjakelupalvelu lisää potilasturvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja pienentää usein myös lääkemenoja, kun lääkehävikki vähenee ja lääkitys tarkistetaan ennen annosjakelun aloittamista.

– Varmistaakseen hallitun kasvun PharmaService tarvitsee yhteistyökumppanin, jolla on tarvittavaa prosessi- ja tuotantotaloudellista osaamista, Apteekkariliiton puheenjohtaja Mika Vidgrén perustelee yhteistyötä Orionin kanssa.

Orion on terveydenhuollon vahva kotimainen toimija, joka haluaa olla mukana edistämässä tehokasta ja turvallista lääkejakelua yhteiskunnalle väestön ikääntyessä.

– Orionilla on kymmenien vuosien kokemus tuotannollisesta toiminnasta. Yhteistyömme Apteekkariliiton palveluyhtiön kanssa luo erinomaisen mahdollisuuden tukea ja kehittää suomalaisen lääkehuollon laatua ja tehokkuutta, arvioi johtaja Markku Huhta-Koivisto Orionilta.

Apteekkariliitto perusti PharmaService Oy:n tuottamaan keskitetysti lääkkeiden koneellisen annosjakelun tukipalveluita vuonna 2001. Helsingissä toimivan yhtiön palveluksessa on viitisenkymmentä työntekijää ja sen liikevaihto oli viime vuonna 3,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Apteekkariliitto/puheenjohtaja Mika Vidgrén, puh. 050 556 3983 ja Orion/johtaja Markku Huhta-Koivisto, puh. 050 966 3540.

Yhteys: Apteekkariliitto/viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, puh. 050 566 8188 ja Orion/viestintäjohtaja Terhi Ormio, puh. 050 966 4646

Suomen Apteekkariliitto (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu apteekkareiden muodostama yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa ammatillisia sekä koulutus- ja viestintäpalveluita jäsenilleen. Jäsentensä palvelemiseksi liitto on perustanut myös neljä yhtiötä, joista PharmaService on nuorin.

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.
Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 772 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 95 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 henkilöä ja loput 600 muissa Euroopan maissa.