Apurahat

Apteekkariliitto jakaa hallinnoimistaan rahastoista vuosittain apurahoja farmasian tutkimuksen ja käytännön farmasian edistämiseen.

Vuonna 2018 jaettavat apurahat kohdennetaan erityisesti lääkeneuvonnan ja apteekkipalveluiden vaikuttavuutta selvittävään tutkimukseen.

Farmasian edistämisrahastosta jaetaan enintään 50 000 eur apteekkien lääkeneuvontaa, lääkitysturvallisuustyötä ja apteekkipalveluiden vaikuttavuutta selvittäville tutkimuksille. Apuraha voidaan myöntää yhdelle tutkijalle/tutkimusryhmälle tai se voidaan jakaa hakemusten perusteella.

Apurahan haku päättyy 30.4.2018 ja apurahan saaja julkistetaan toukokuussa.

Hakemusten toimittaminen

Hakemuslomake (pdf) >

Allekirjoitetut hakemukset osoitetaan ja toimitetaan 30.4.2018 mennessä osoitteella Suomen Apteekkariliitto / Ulla Raappana-Jänis, Pieni Roobertinkatu 14 C, 00120 Helsinki. Kuoreen merkintä APURAHAHAKEMUS. Hakemusaineiston voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen ulla.raappana-janis@apteekkariliitto.fi. Sähköpostiviestin aihekenttään merkitään APURAHAHAKEMUS.