Apurahat

Apteekkariliitto jakaa hallinnoimistaan rahastoista vuosittain apurahoja farmasian tutkimuksen ja käytännön farmasian edistämiseen.

Farmasian edistämisrahasto

Farmasian edistämisrahastosta jaetaan apurahoja apteekkarien ja proviisorien haettavaksi. Vuonna 2016 Farmasian edistämisrahastosta jaetaan apurahoja apteekkipalveluiden vaikuttavuustutkimuksiin.

Apurahan hakijan on esitettävä hakemuksessaan tarkka selonteko tutkimus- tai opintosuunnitelmastaan sekä sitouduttava vaadittaessa antamaan Suomen Apteekkariliiton hallitukselle kirjallinen selonteko tutkimuksiensa tai opintojensa tuloksista.

Pro Farmasia -rahasto

Pro Farmasia -rahastosta jaetaan apurahoja tunnustukseksi farmaseutille tai proviisorille esimerkillisestä toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä apteekissa. Apurahaa voi hakea myös toisen puolesta.

Hakemusten toimittaminen

Hakemuslomake Farmasian edistämisrahasto (pdf) >
Hakemuslomake Pro Farmasia -rahasto (pdf) >

Allekirjoitetut hakemukset osoitetaan ja toimitetaan 15.4.2016 mennessä osoitteella Suomen Apteekkariliitto / Ulla Raappana-Jänis, Pieni Roobertinkatu 14 C, 00120 Helsinki. Kuoreen merkintä APURAHAHAKEMUS. Hakemusaineiston voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen ulla.raappana-janis@apteekkariliitto.fi. Sähköpostiviestin aihekenttään merkitään APURAHAHAKEMUS.

28.1.2016/EK