Lääkkeiden hinnat ja lääkekorvaukset

Lääkkeen hinta muodostuu:

 • tukkuhinnasta
 • apteekin katteesta
 • veroista (apteekkimaksu/vero ja arvonlisävero)


Lääkeyritys voi päättää lääkkeen tukkuhinnan vapaasti paitsi jos lääke on Kela-korvattava. Silloin tukkuhinnalle pitää saada sosiaali- ja terveysministeriön Lääkkeiden hintalautakunnan hyväksyntä.

Tukkuhinta on kaikille apteekeille sama ja hankintamäärästä riippumaton.

Lääkkeen vähittäishinta apteekissa muodostuu tukkuhinnasta valtioneuvoston lääketaksataulukon mukaisesti. Päälle tulee vielä arvonlisävero, joka on lääkkeissä 10 prosenttia.

Lääkkeen hinta on siten kaikissa Suomen apteekeissa sama.

Muutoksia lääkekorvauksiin

Vuosi 2017 toi muutoksia lääkekorvauksiin.

Nämä muuttuivat:

 • Korvattavien lääkkeiden hankintaväliä seurataan tarkemmin nyt myös peruskorvattavissa lääkkeissä.
 • Erittäin kalliita lääkkeitä korvattuina vain kuukauden tarve kerrallaan.
 • Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirretään alempaan erityiskorvausluokkaan.
 • Epilepsialääkkeet tulevat apteekissa tehtävän lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän piirin silloin, kun niitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin epilepsiaan.
 • Vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto laskee 605,13 euroon (610,37 euroa vuonna 2016)


Nämä ennallaan:

 • Alkuomavastuu 50 euroa. Maksat reseptilääkkeesi kokonaan itse 50 euroon asti, jos olet yli 18-vuotias, ja vasta sen jälkeen Kela alkaa korvata lääkeostojasi. Uusi alkuomavastuukausi alkaa aina vuoden alusta.
 • Peruskorvaus 40 %
 • Alempi erityiskorvaus 65 % *
 • Ylempi erityiskorvaus 100 % *
 • Ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa (4,50 euroa / lääke).
 • Vuosiomavastuun eli lääkekaton täytyttyä lääkekorvausten piiriin kuuluvista lääkkeistä maksat vain ostokertakohtaisen omavastuun 2,50 euroa / lääke.

* Kela-kortissasi on merkintä (kolminumeroinen luku), jos sinulla on oikeus erityiskorvaukseen jossakin sairaudessa. Kela myöntää erityiskorvausoikeuden pitkäaikaisen ja vaikean sairauden hoidossa käytettäviin lääkkeisiin lääkärin lausunnon perusteella.

Lääkekorvauslaskurilla voit selvittää lääkkeen hinnan ja omavastuusi.

Uudet ja aikaisempaa kalliimmat lääkkeet kasvattivat Kelan lääkekorvausmenoja. Kasvun hillitsemiseksi Kelan lääkekorvausmenoissa säästettiin vuonna 2017. Säästöt toteuttiin lääkkeiden hintakilpailua lisäämällä, lääkejätteen vähentämisellä, rationaalisen eli järkevän lääkehoidon edistämisellä sekä muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinivalmisteiden siirtämisellä alempaan erityiskorvausluokkaan.

Peruskorvattavista reseptilääkkeistäkin saa Kela-korvauksen vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähes kokonaan. Aiemmin tarkkaa hintaväliseurantaa on sovellettu vain erityiskorvattaviin ja rajoitetusti peruskorvattaviin lääkkeisiin.

Uudesta lääke-erästä saa korvausta aikaisintaan kolme viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on ostettu kerralla kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Kuukauden lääkehoidossa jousto on yksi viikko ja kahden kuukauden lääkehoidossa kaksi viikkoa.

Lisää tietoa lääkekorvausjärjestelmästä löydät Kelan verkkopalvelusta.

Lääkevaihto ja viitehinta

Jos lääkärisi on määrännyt sinulle lääkkeen, josta on saatavana edullisempia vastaavia rinnakkaisvalmisteita, apteekki kertoo siitä. Jos vaihdat lääkkeesi, omavastuusi jää pienemmäksi.

Viitehintajärjestelmän piiriin kuuluvat lääkkeet korvataan ryhmän viitehinnan mukaan. Sen ylittävä osuus jää kokonaan itse maksettavaksi.

Lääkkeiden hinnat ja lääkekorvaukset >

29.5.2018/IS