Apteekit numeroina

Apteekkitoimipisteet 31.12.2016

Suomessa oli 31.12.2016 yhteensä 810 apteekkitoimipistettä (610 pääapteekkia ja 200 sivuapteekkia). Luvuissa on mukana myös yliopistojen apteekit. Lisäksi syrjäseuduilla toimii yhteensä 133 apteekkien ylläpitämää lääkekaappia tai apteekin palvelupistettä, joista myydään rajoitettua valikoimaa itsehoitolääkkeitä. Palvelupisteiden kautta voidaan välittää myös reseptilääkkeitä. Suomessa on apteekkitoimipiste noin 6 700 asukasta kohti. Apteekkiverkostomme on tiheämpi kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Apteekkien henkilökunta 31.12.2016


Apteekkarit 594
Proviisorit 772
Farmaseutit 3 724
Tekniset & muut 3 486
Yhteensä 8 576

Luvuissa on mukana myös yliopistojen apteekkien henkilökunta. Apteekkien henkilökunnasta noin 60 % on saanut farmaseuttisen koulutuksen (farmaseutti tai proviisori).

Apteekkien toimittamat reseptit 2009–2016

Apteekit toimittivat vuonna 2016 noin 58,1 miljoonaa reseptiä.

2016: 58,1 milj. kpl (ennuste/Apteekkariliitto)
2015: 55,8
2014: 53,4
2013: 51,7
2012: 51,7
2011: 48,5
2010: 50,4
2009: 48,7

1.4.2015 tapahtuneiden apteekkien annosjakelua ja annosjakelureseptien kirjaamista koskevien muutosten takia reseptuuriin perustuvat tilastot eivät ole vertailukelpoisia vuotta 2015 edeltäviin vuosiin.

Yksityisten apteekkien liikevaihdon kehitys (ilman alv)

2016: 2 366 milj. euroa (arvio)
2015: 2 281 milj. euroa
2014: 2 235 milj. euroa
2013: 2 163 milj. euroa
2012: 2 134 milj. euroa
2011: 2 051 milj. euroa
2010: 2 026 milj. euroa
2009: 2 041 milj. euroa
2008: 2 038 milj. euroa
2007: 1 897 milj. euroa
2006: 1 806 milj. euroa
2005: 1 835 milj. euroa

Yksityisten apteekkien liikevaihdon jakauma 2016 (ennuste)

Reseptilääkkeet 81 %
Itsehoitolääkkeet 13 %
Muu myynti 6 %

Apteekkien osuus terveydenhuollon kokonaismenoista 2014

Vuonna 2014 Suomen terveydenhuoltomenot olivat yhteensä noin 19,5 miljardia euroa (9,5 % bkt:stä) eli noin 3 576 euroa/asukas. Maanlaajuisen apteekkiverkoston ylläpitoon kului vain noin 2,8 % kokonaismenoista.

Lääke-euron jakaantuminen 2015

Lääketehdas ja tukkukauppa 63 %
Apteekki 21 %
Valtio 16 %

Apteekkivero

Apteekkien talouteen vaikuttaa keskeisesti myös apteekkimaksu (vuoden 2017 alusta lukien apteekkivero), jonka apteekit maksavat valtiolle. Apteekkimaksu tuottaa valtiolle yli 170 miljoonaa euroa vuodessa. Apteekkimaksun suuruus perustuu resepti- ja itsehoitolääkemyynnin liikevaihtoon ja se on progressiivinen. Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa apteekkimaksua lainkaan. Apteekkimaksu johtaa siihen, että samasta lääkkeestä pieni apteekki saa vähän suuremman katteen kuin iso apteekki.

Yksityiset apteekkitoimipisteet kokoluokittain 2016

- sis. 97 % kaikista apteekkitoimipisteistä

Toimitetut reseptit/vuosi

< 20 000 .....................     128 apteekkia
20 000–40 000 ................  186 apteekkia
40 000–60 000 ................  112 apteekkia
60 000–80 000 ................  86 apteekkia
80 000–100 000 ..............  82 apteekkia
100 000–120 000 ............  66 apteekkia
120 000–140 000 ............  44 apteekkia
140 000–160 000 ............  22 apteekkia
160 000–180 000 ............  19 apteekkia
180 000–200 000 ............  7 apteekkia
200 000– ...................       17 apteekkia

Muita tilastolukuja vuosikatsauksissa.

13.4.2017/IS