Apteekit numeroina

Apteekkitoimipisteet 1.1.2016

Suomessa oli 1.1.2016 yhteensä 815 apteekkitoimipistettä (612 pääapteekkia ja 203 sivuapteekkia). Luvuissa on mukana myös yliopistojen apteekit. Lisäksi syrjäseuduilla toimii yhteensä 110 apteekkien ylläpitämää lääkekaappia tai apteekin palvelupistettä, joista myydään rajoitettua valikoimaa itsehoitolääkkeitä. Palvelupisteiden kautta voidaan välittää myös reseptilääkkeitä. Suomessa on apteekkitoimipiste noin 6 700 asukasta kohti. Apteekkiverkostomme on tiheämpi kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Apteekkien henkilökunta 31.12.2015


Apteekkarit 590
Proviisorit 767
Farmaseutit 3 617
Tekniset & muut 3 472
Yhteensä 8 446

Luvuissa on mukana myös yliopistojen apteekkien henkilökunta. Apteekkien henkilökunnasta 59 % on saanut farmaseuttisen koulutuksen (farmaseutti tai proviisori).

Apteekkien toimittamat reseptit 2009–2015

Apteekit toimittivat vuonna 2015 noin 55,6 miljoonaa reseptiä.

2015: 55,6 milj. kpl (ennuste/Apteekkariliitto)*
2014: 53,4
2013: 51,7
2012: 51,7
2011: 48,5
2010: 50,4
2009: 48,7

* 1.4.2015 tapahtuneiden apteekkien annosjakelua ja annosjakelureseptien kirjaamista koskevien muutosten takia reseptuuriin perustuvat tilastot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Yksityisten apteekkien liikevaihdon kehitys (ilman alv)

2015: 2 273 milj. euroa (arvio)
2014: 2 235 milj. euroa
2013: 2 163 milj. euroa
2012: 2 134 milj. euroa
2011: 2 051 milj. euroa
2010: 2 026 milj. euroa
2009: 2 041 milj. euroa
2008: 2 038 milj. euroa
2007: 1 897 milj. euroa
2006: 1 806 milj. euroa
2005: 1 835 milj. euroa

Yksityisten apteekkien liikevaihdon jakauma 2015

Reseptilääkkeet 80 %
Itsehoitolääkkeet 14 %
Muu myynti 6 %

Apteekkien osuus terveydenhuollon kokonaismenoista 2013

Vuonna 2013 Suomen terveydenhuoltomenot olivat yhteensä 18,467 miljardia euroa (9,1 % bkt:stä) eli noin 3 395 euroa/asukas. Maanlaajuisen apteekkiverkoston ylläpitoon kului vain noin 3,1 % kokonaismenoista.

Lääke-euron jakaantuminen 2014

Lääketehdas ja tukkukauppa 63 %
Apteekki 21 %
Valtio 16 %

Apteekkimaksu

Apteekkien talouteen vaikuttaa keskeisesti myös veronluonteinen apteekkimaksu, jonka apteekit maksavat valtiolle. Apteekkimaksu tuottaa valtiolle noin 160 miljoonaa euroa vuodessa. Apteekkimaksun suuruus perustuu lääkemyynnin liikevaihtoon ja se on progressiivinen. Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa apteekkimaksua lainkaan. Apteekkimaksu johtaa siihen, että samasta lääkkeestä pieni apteekki saa vähän suuremman katteen kuin iso apteekki.

Yksityiset apteekkitoimipisteet kokoluokittain 2015

- sis. 95 % kaikista apteekkitoimipisteistä

Toimitetut reseptit/vuosi

< 20 000 ...................... 131 apteekkia
20 000–40 000 .............. 188 apteekkia
40 000–60 000 .............. 116 apteekkia
60 000–80 000 .............. 80 apteekkia
80 000–100 000 .............. 87 apteekkia
100 000–120 000 ............ 66 apteekkia
120 000–140 000 ............ 34 apteekkia
140 000–160 000 ............ 24 apteekkia
160 000–180 000 ............ 15 apteekkia
180 000–200 000 .............. 6 apteekkia
200 000– ......................... 10 apteekkia

Muita tilastolukuja vuosikatsauksissa.

20..2016/TK