Hyppää sisältöön

Lausunnot

Annamme apteekkialaa koskevia lausuntoja päätöksenteon tueksi. Tällä sivulla voit tutustua tärkeimpiin viimeaikaisiin lausuntoihimme.

Julkisen talouden suunnitelma

29.5.2024 | Apteekkien taloutta heikentävät viime hallituskauden lääkesäästöt ja leikkaukset, inflaation vuoksi nousseet kulut sekä lääkkeiden hintojen lasku. Hallituksen kaavailemia uusia lääkesäästöjä ja leikkauksia ei ole mahdollista kohdistaa apteekkeihin. Apteekkiverkoston harvenemisella olisi mittavat vaikutukset väestöön ja muuhun terveydenhuoltoon. Äkkinäiset kertaleikkaukset kriisiyttäisivät lääkehuollon, Apteekkariliitto varoittaa lausunnossaan eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja hyvinvointijaostolle.

Julkisen talouden suunnitelma

14.5.2024 | Julkisen talouden suunnitelmaan kirjatut lisäleikkaukset lääkekorvausjärjestelmästä yhdistettyinä hallitusohjelman apteekkeja koskeviin kirjauksiin ovat ennennäkemättömän suuret. Hallitusohjelman mukaan apteekkisääntelyä uudistetaan vastuullisesti ja turvaten laadukkaat ja turvalliset apteekkipalvelut koko Suomessa. Leikkausten mittaluokka ja aikataulu on räikeässä ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa, Apteekkariliitto katsoo lausunnossaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Apteekkialan järjestöjen kannanotto

6.3.2023 | Apteekkialaa edustavat järjestöt PAM, Farmasialiitto ja Apteekkariliitto esittävät yhteisenä näkemyksenään, että apteekkialan uudistukset tulee tehdä maltilla ja kunnioittaen apteekkitoiminnan terveydenhuollollisia tavoitteita.

Lääkesäästöt

18.11.2022 | Apteekkeihin kohdistuvien säästöjen kokonaissummaa on valmistelussa pienennetty ja kalliiden lääkkeiden negatiivisen myyntikatteen ongelmaa ratkaistu sulkemalla ne osittain apteekkiveron ulkopuolelle. Leikkaussumma on edelleen ennennäkemättömän suuri ja kohdistuu suhteessa enemmän pieniin kuin suuriin apteekkeihin. Maankattavan apteekkien lähipalveluverkoston turvaamisen näkökulmasta tämä on erittäin ongelmallinen ratkaisu.

Lääkesäästöt

7.10.2022 | Leikkauksen kokonaissumma, liki 40 miljoonaa euroa, on edelleen ennennäkemättömän suuri, ja se tulee vaikuttamaan alan toimintaedellytyksiin. Kyseessä on lähes 8 prosentin leikkaus apteekkien lääkemyynnin kokonaismyyntikatteesta, Apteekkariliitto muistuttaa lausunnossaan.

Lääkesäästöt

8.8.2022 | Apteekkariliitto vaatii lausunnossaan, että apteekkeihin kohdistuvien leikkausten euromääräistä summaa pienennetään, lääketaksan lisäksi tarkastellaan apteekkiveroa ja kohdennetaan säästöjä tasaisemmin koko lääkejakeluketjuun.

Lääkelain muutosesitykset

24.9.2021 | Apteekkariliitto lausuu hallituksen esityksestä, joka perustuu pääosin jo kahdella edellisellä vaalikaudella eduskunnan käsittelyssä olleisiin, vaalikauden päättyessä rauenneisiin hallituksen esityksiin. Liitto ottaa lausunnossa kantaa mm. itsehoitolääkkeiden hintakilpailuun.

Lääkelain ja -asetuksen muutosesitykset

20.11.2020 | Apteekkariliitto arvioi lausunnossa lääkelain ja -asetuksen muutosehdotuksia ensi sijassa terveydenhuollon tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Kyseessä on luonnos, joka pääosin perustuu jo kahdella edellisellä vaalikaudella eduskunnan käsittelyssä olleisiin, vaalikauden päättyessä rauenneisiin hallituksen esityksiin.

Julkisen talouden suunnitelma 2020-2024

5.5.2020 | Apteekkariliitto muistuttaa lausunnossaan, että apteekkitalouden rakenteellinen uudistaminen on välttämätöntä.

Lääkelain muutosesitys

31.3.2020 | Apteekkariliitto pitää perusteltuna täsmentää apteekin varastoon liittyvää velvoitetta huomioiden kuitenkin apteekkien talouden realiteetit.