Hyppää sisältöön

Talous ja tehtävät tasapainoon 

apteekkitalous

apteekkitalouden uudistamisella on kiire

Apteekkeihin kohdistuneet leikkaukset, yleinen kustannusten nousu ja lääkkeiden hintojen halpeneminen ovat johtaneet siihen, että apteekkitalouden uudistuksella on nyt kiire.

Ehdotuksemme pähkinänkuoressa:

1.

Toteutetaan viipymättä apteekkitalouden kokonaisuudistus, joka mainitaan myös hallitusohjelmassa.

Selvitetään säästöt, joita nykyinen apteekkijärjestelmä tuottaa asiakkaille ja yhteiskunnalle.

2.

Muutetaan apteekkiverolakia siten, että apteekkiveron perusteeksi otetaan lääkemyynnin myyntikate liikevaihdon sijaan. Valtiolle kertyisi saman verran veroeuroja kuin nyt, mutta apteekkivero kohdistuisi oikeudenmukaisemmin apteekkeihin.

3.

Tehdään apteekkiverotaulukon liikevaihtorajojen säännöllinen inflaatiotarkastus ja kaksi uutta veroluokkaa taulukon yläpäähän.

Otetaan käyttöön negatiivinen apteekkivero. 

miksi apteekkitalouden uudistus on kiireellinen?

Päättäjät ovat vaikeiden ratkaisujen edessä – talouden haasteita on ratkottava, mutta samaan aikaan täytyy pitää kiinni lähipalveluverkostosta ja toimivasta terveydenhuollosta. Lääkkeiden osalta tehokkainta talouspolitiikkaa on panostaa lääkehoitojen onnistumiseen, sillä lääke on tehokas ja useimmiten edullisin hoitomuoto, joka oikein käytettynä varmistaa terveitä elinvuosia ja työkykyä.

Uudella talousmallilla turvataan maankattavat apteekkipalvelut

Viime vuosina tehdyt leikkaukset, yleinen kustannusten nousu ja lääkkeiden hintojen halpeneminen koettelevat apteekkien taloutta.  Kohonneita kustannuksia ei voida apteekeissa siirtää lääkkeiden hintoihin, sillä hinnat määräytyvät valtioneuvoston lääketaksa-asetuksen mukaisesti.  Monien apteekkien kannattavuus on heikentynyt, ja etenkin syrjäseutujen pienet apteekit ovat kärsineet.

Talousuudistus hillitsee julkisen terveydenhuollon kustannusten ja lääkekorvausmenojen kasvua. Apteekkien tehtävien ja talouden on oltava tasapainossa, ja siksi ehdotamme apteekkitalouden kokonaisuudistusta.

Tilastot

Apteekkitalous

Apteekkien talous on heikentynyt mm. apteekkeihin kohdistuneiden leikkausten ja reseptilääkkeiden hintojen laskun ja inflaation seurauksena. Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto tuo vuodesta 2025 lukien kymmenien miljoonien eurojen säästöt lääkemenoihin, mutta leikkaa lisää apteekeilta.

20 m

Reseptilääketaksan muutos vuoden 2023 alussa leikkasi apteekeilta noin 20 miljoonaa euroa.

33 %

Reseptilääkkeiden kuluttajahinnat ovat laskeneet 2000-luvulla kolmanneksella.
Ruoan hinta on noussut 60 %.

80 m

Biologisten lääkkeiden lääkevaihto voi tuoda yhteiskunnalle laskentatavasta riippuen 40-80 miljoonan euron vuosittaiset säästöt

säästöjä Lääkemenoihin

Yhteiskunnan lääkemenoja hillitään lääkekorvausjärjestelmään sisältyvällä hintasääntelyllä ja lääkeyritysten välistä hintakilpailua edistämällä. Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Lääkkeiden hintalautakunta päättää enimmäishinnan, jolla lääke on Kelan lääkekorvausten piirissä. Hintakilpailua yhteiskunta edistää lääkkeiden viitehintajärjestelmällä ja apteekkien lääkevaihdolla.

 Huhtikuusta 2024 alkaen myös biologiset lääkkeet tulivat vaiheittain apteekkien lääkevaihdon piiriin, minkä odotetaan tuovan lähivuosina jopa 40-80 miljoonan euron säästöt.

Lääketaksa on valtioneuvoston päättämä kaava, jolla reseptilääkkeen hinta ja itsehoitolääkkeen enimmäishinta lasketaan tukkuhinnasta. Tukkuhinta on kaikille apteekeille sama, jonka vuoksi reseptilääkkeet ovat kaikissa apteekeissa ja verkkoapteekeissa samat. Hinta voi muuttua kahden viikon välein. Itsehoitolääkkeiden hinnat voivat vaihdella apteekittain, sillä lääketaksa määrää vain enimmäishinnan. Lääkkeen hinta muodostuu tukkuhinnasta, apteekin katteesta, apteekkiverosta ja arvonlisäverosta (10 %). Lääketaksa on degressiivinen eli mitä kalliimpi lääke, sitä pienempi kateprosentti.

Apteekkivero on lääkemyynnistä perittävä vero, jolla pienennetään eri kokoisten apteekkien tuloeroja. Se tuottaa valtiolle yli 200 miljoonaa euroa vuodessa. Vero lasketaan lääkemyynnin liikevaihdon perusteella ja se on progressiivinen.

Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa apteekkiveroa lainkaan, suurimmat maksavat apteekkiveroa yli 10 prosenttia lääkemyynnistään.

Apteekkivero johtaa siihen, että samasta lääkkeestä pieni apteekki saa vähän suuremman katteen kuin iso apteekki.

Lääkkeen hinta koostuu lääketehtaan ja -tukun osuudesta, apteekin katteesta ja veroista (alv ja apteekkivero).  

Apteekin osuus lääkkeen hinnasta on keskimäärin 18 %. Lääketehtaan ja -tukun osuus on 66 %. 16 % hinnasta menee valtiolle arvonlisä- ja apteekkiverona.

Lääkkeiden tukkuhinnat ovat kaikille apteekeille samat, eikä lääketehdas tai -tukku voi antaa apteekille alennusta.  

Uudet lääkkeet ovat lähes poikkeuksetta kalliita, sillä lääkkeen kehittäminen kaikkine tutkimusvaiheineen kestää vuosia. Hinta halpenee usein tuntuvasti, kun lääkkeen patentti umpeutuu ja rinnakkaislääkkeet tulevat markkinoille. Lääkkeen kalleus ei johdu apteekista, sillä tukkuhinnaltaan yli 1 500 euroa maksavissa lääkkeissä apteekin kate on vakio, 183,92 euroa. Tämäkään kate ei jää kokonaan apteekille, vaan apteekkivero leikkaa siitä osan. Sitä enemmän, mitä suurempi apteekki on kyseessä.

Lääkkeiden apteekkivaihdossa eli lääkevaihdossa apteekki vaihtaa lääkärin määräämän lääkkeen vastaavaan, mutta halvempaan rinnakkaislääkkeeseen, joka on hoidollisesti samanarvoinen ja yhtä laadukas ja turvallinen kuin lääkärin määräämä lääke. Asiakas voi halutessaan kieltäytyä vaihdosta ja lääkäri kieltää vaihdon lääketieteellisin tai hoidollisin perustein. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus ylläpitää luetteloa keskenään vaihtokelpoisista lääkkeistä.

Vaihdolla säästetään sekä asiakkaan että yhteiskunnan lääkemenoja hoidon laadusta tinkimättä. 

Tulot tulevat pääosin lääkemyynnistä, joka muodostaa keskimäärin yli 90 % apteekin kokonaismyynnistä. Apteekin lääkemyynti tehdään apteekin johtajan eli apteekkarin omistaman yrityksen kautta. Apteekin yritysmuoto on toiminimi, jonka vuoksi verotuksessa apteekki ja apteekkari verotetaan yhdessä. Tämän takia apteekkarin tulot näyttävät suuremmilta kuin ne todellisuudessa ovat.

Osa apteekkareista saa tuloja myös apteekin yhteydessä toimivasta osakeyhtiöstään, jonka kautta myydään muut tuotteet kuin lääkkeet. Osakeyhtiö on noin 40 prosentilla apteekkareista. 

Apteekin suurin menoerä on lääke- ja muut tuoteostot. Toiseksi suurin on palkat sivukuluineen. Rahaa menee myös vuokriin ja liiketoiminnan muihin kuluihin, kuten tietotekniikkaan, koneisiin, laitteisiin, kalusteisiin ja hallintoon. 

apteekkarin tulot

paljonko apteekkari tienaa?

Apteekkarit ovat toiminimiyrittäjiä, jonka vuoksi apteekkari ja apteekki verotetaan yhtenä kokonaisuutena.
Siksi apteekkarien tulot näyttävät veropäivän tulolistauksissa todellista suuremmilta.
Apteekkari vastaa apteekin veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudellaan.
Katso video apteekkitaloudesta!

Tämä sisältö on estetty nykyisten evästeasetustesi vuoksi. Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Uutiset

Lue Apteekkari-lehden uutisia apteekkitaloudesta: