tuotetiedostot (taksa)

Suomen Apteekkariliiton taksa ylläpitää apteekkien tietojärjestelmien käyttämää valmistetietokantaa lääkkeistä, rohdosvalmisteista ja yleisistä kauppatavaroista.

Tietokannan ylläpito perustuu vakiintuneeseen käytäntöön, jossa apteekit käyttävät keskitettyä valmiste-, hinta- ja korvattavuustiedot sisältävää tietokantaa. Samasisältöinen tietokanta on edellytys myös apteekkien ja Kelan väliselle lääkkeiden suorakorvausmenettelylle. Tietokanta on käytössä myös esimerkiksi lääkeyrityksissä, viranomaistoiminnassa sekä terveydenhuollon yksiköissä.

Lääkkeiden valmiste- ja korvattavuustiedot perustuvat saatavilla olevaan viranomaistietoon. Tiedot valmisteiden markkinoilla olosta sekä tukkuhinnoista perustuvat yritysten tekemiin tuoteilmoituksiin. Lääkelaki velvoittaa lääkeyrityksiä ilmoittamaan valmisteiden hinnat hintatietoja ylläpitäville tahoille (Lääkelaki 395/1987 37a§).

Lääkevalmisteita koskevat ilmoitukset uusista tuotteista, valmiste- ja hintamuutoksista sekä markkinoilta poistumisista tehdään Silmu-verkkopalvelussa tai tuoteilmoituslomakkeella. Jos lääkeyritys on tehnyt sopimuksen tietojen välittämisestä Pharmacan (ent. Lääketietokeskus) vnr-verkkopalvelun kautta, muutokset välittyvät taksaan sopimuksen mukaisesti. Muutostietojen tulee olla taksassa viimeistään julkaisuaikataulussa ilmoitettuna päivänä. Tietokanta päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa. Muutokset tulevat voimaan kuukauden 1. tai 15 päivä.

Huom! Apteekkariliiton taksajärjestelmä uudistuu syksyn 2023 aikana.

Muutokset yleisten kauppatavaroiden tuoteilmoituksiin:

1.10.2023 asti yleisiä kauppatavaroita koskevat ilmoitukset tehdään tuoteilmoituslomakkeella tai esim. excelissä sähköpostitse taksa@apteekkariliitto.fi.

1.10.2023 alkaen yleisten kauppatavaroiden tuoteilmoitukset (uudet ja markkinoilta poistuvat tuotteet, hintamuutokset, tuotenumeromuutokset) tulee tehdä suoraan tukkuliikkeeseen (Oriola, Tamro, Medifon, Magnum Medical). Taksa ei ota enää suoraan vastaan markkinoijien tekemiä tuoteilmoituksia.

Uuden taksajärjestelmän puolelta yleisten kauppatavaroiden tuotetiedot julkaistaan apteekeille seuraavasti:

  1. Uudet tuotteet: enintään 2–3 arkipäivää
  2. Jo olemassa olevat tuotteet: enintään 1 vuorokausi

Poistuvan taksajärjestelmän puolelta muodostettuun aineistoon nämä muutokset tulevat voimaan seuraavaan taksaan, joka julkaistaan kuukauden 1. tai 15. päivä.

Yhteystiedot
Tuotetietopäällikkö
Suvi Levänen, p. 010 6801 412

Asiantuntijafarmaseutit:
Milla Kemi, p. 010 6801 415
Sanna Rasimus, p. 010 6801 425
Tua Sjöström, p. 010 6801 433

Sähköpostit:
taksa@apteekkariliitto.fi (tiedustelut)
etunimi.sukunimi@apteekkariliitto.fi

Aikataulu 2023

Suomeksi (pdf) >
På svenska (pdf) >
In english (pdf) >

Tuoteilmoituslomakkeet

Tuoteilmoituslomake (pdf) >
Product information form (pdf) >
Produktmeddelande (pdf) >

Hintojen laskeminen 1.1.2023 alkaen

Hintalaskuri / Prissättning / Price calculator (excel) >