Lääkevalmisteiden tiedosto

Suomen Apteekkariliiton ylläpitämä Lääkevalmisteiden tiedosto (Taksa) on apteekkien tietojärjestelmien käyttämä valmistetietokanta lääkkeistä, rohdosvalmisteista ja yleisistä kauppatavaroista.

Tietokannan ylläpito perustuu vakiintuneeseen käytäntöön, jossa apteekit käyttävät keskitetysti ylläpidettyä valmiste-, hinta- ja korvattavuustiedot sisältävää valmistetietokantaa. Samasisältöinen tietokanta on edellytys myös apteekkien ja Kelan väliselle lääkkeiden suorakorvausmenettelylle.

Tietokantaan tehdyt muutokset päivittyvät kaksi kertaa kuukaudessa, ja ne tulevat voimaan kuukauden 1. tai 15 päivä. Apteekkien lisäksi tuotetiedostomme ovat käytössä myös esimerkiksi lääkeyrityksissä, viranomaistoiminnassa sekä terveydenhuollon yksiköissä.

Lääkkeiden valmiste- ja korvattavuustiedot perustuvat saatavilla olevaan viranomaistietoon. Tiedot valmisteiden markkinoilla olosta sekä tukkuhinnoista perustuvat yritysten tekemiin tuoteilmoituksiin. Lääkelaki velvoittaa lääkeyrityksiä ilmoittamaan valmisteiden hinnat hintatietoja ylläpitäville tahoille (Lääkelaki 395/1987 37a§).

Ilmoitukset uusista tuotteista, valmiste- ja hintamuutoksista sekä markkinoilta poistumisesta tehdään Silmu-verkkopalvelussa tai tällä sivulla olevalla lomakkeella. Tuoteilmoituksella tehtävien muutostietojen tulee olla Apteekkariliitossa viimeistään julkaisuaikataulussa ilmoitettuna päivänä.

Mikäli yritys on tehnyt sopimuksen tietojen välittämisestä Lääketietokeskuksen vnr-verkkopalvelun kautta, muutokset välitetään Lääkevalmisteiden tiedostoon sopimuksen mukaisesti. Myös Lääketietokeskuksen kautta ilmoitetut tiedot ovat nähtävissä Silmu-verkkopalvelun kautta.

Yhteystiedot

Tuotetiedostojen vastuuproviisori:
Ari Jansen, p. 010 6801 414

Asiantuntijafarmaseutit:
Milla Kemi, p. 010 6801 415
Suvi Levänen, p. 010 6801 412
Tua Sjöström, p. 010 6801 426

Sähköpostit:
taksa@apteekkariliitto.fi
etunimi.sukunimi@apteekkariliitto.fi

Aikataulu 2020

Suomeksi (pdf) >
På svenska (pdf) >
In english (pdf) >

Tuoteilmoituslomakkeet

Tuoteilmoituslomake (pdf) >
Product information form (pdf) >
Produktmeddelande (pdf) >

Hintojen laskeminen 

Hintalaskuri (excel) >
Prissättning (excel) >
Price calculator (excel) >