Lääkkeen hinnan muodostuminen

Miten lääkkeen hinta muoDOSTUU?

Miten lääkkeen hinta Suomen apteekeissa muotoutuu? Kuka hinnoista päättää?

Lääkkeen hinta muodostuu Suomessa lääkeyrityksen määrittelemästä tukkuhinnasta, arvonlisäverosta ja apteekin katteesta. Apteekin osuus määräytyy lääketaksan mukaan, ja siitä päättää valtioneuvosto. Lääkkeiden arvonlisäveron osuuden säätää eduskunta. Apteekit eivät siis voi itse vaikuttaa lääkkeiden hintoihin. Lääkkeet ovat samanhintaisia kuluttajille kaikissa apteekeissa ja verkkoapteekeissa kautta maan.

Lääkkeiden hinnat ovat Suomessa eurooppalaista keskitasoa, ja kokonaisuutena hintakehitys on meillä laskussa. Lääkkeet ovat usein myös kustannustehokas tapa hoitaa terveyttä.

 

UUSI APTEEKKI -Ohjelma

Eduskunnassa ratkotaan lääkelain kokonaisuudistusta. Se on hieno mahdollisuus tehdä suomalaisesta apteekista maailman paras – ja ratkoa samalla monia terveydenhuollon haasteita. Aloita sinä ratkominen jo tänään ja lataa tästä Uusi Apteekki -ristikko.


Apteekkariliitto on koonnut 28 konkreettista ehdotusta helpomman asioinnin, terveydenhuollon moniammatillisen yhteistyön ja apteekkijärjestelmän kehittämiseksi. Näiden ehdotusten ympärille on kirjoitettu Uusi APTEEKKI -ohjelma.Yhteenveto Uusi APTEEKKI -ohjelman ehdotuksista

Uusi APTEEKKI osana terveydenhuoltoa

 • Varmistaa lääkehoidon onnistumisen ja tukee hoidonseurantaa
 • Edistää terveyttä ja kaventaa terveyseroja
 • Säännöllinen lääkehoidon arviointi monilääkityille
 • Pienten vaivojen itsehoitoa apteekin avulla, tarvittaessa ohjaus lääkäriin
 • Kausi-influenssarokotus apteekista
 • Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantamaan lääkityksen hallintaa
 • Apteekki edistämään lääkitysturvallisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
 • Apteekin Terveyspiste parantamaan terveyspalveluiden saatavuutta
 • Lääkehoidon aloituspalvelu käyttöön


Digitalisaation edelläkävijä

 • Lääkityslista tukemaan lääkityksen kokonaishallintaa
 • Verkkoapteekki osaksi monikanavaista lähiapteekin palvelua
 • Reseptilääkkeiden verkko-ostaminen asiakkaalle helpommaksi
 • Kotiinkuljetukset ja noutolokerot laajentamaan lääkkeiden saatavuutta
 • Sähköisillä valtuuksilla sujuva puolesta asiointi
 • Lääkehoidon onnistumista ja sitouttamista tukevat ratkaisut käyttöön


Uudistuva apteekkilupajärjestelmä

 • Riippumaton proviisoriomistus
 • Lisää apteekkilupia apteekkien sijainninohjaus säilyttäen
 • Itsehoitolääkkeet vain apteekista
 • Lisää sivuapteekkeja, mahdollisuus perustaa myös kaupunkialueelle
 • Kevennetään palvelupisteiden sääntelyä
 • Mahdollistetaan verkkoapteekkitoiminta kaikille apteekeille
 • Apteekkien ei-lääkkeellisen myynnin valikoima tukemaan terveydenhuollon tavoitteita
 • Varmistetaan riittävä valvonnan resursointi, korostaen ennaltaehkäisevää toimintaa
 • Uudistetaan lääketaksaa kiinteää osuutta kasvattamalla, huomioiden vaikutukset apteekkiveroon
 • Sallitaan alennukset itsehoitolääkkeistä


Tehokkaampi lääkekorvausjärjestelmä

 • Kehitetään lääkekorvausjärjestelmää niin, että se mahdollistaa hyvän lääkehoidon kaikille sitä tarvitseville
 • Yksinkertaisempi, läpinäkyvämpi, oikeudenmukaisesti kohdentuva järjestelmä
 • Järjestelmä ohjaamaan rationaaliseen ja kustannusvaikuttavaan hoitoon
 • Erittäin kalliiden lääkkeiden jakelu avohuollon apteekkien kautta toimituskorvauksella
 • Lääkkeiden vuosiomavastuun jaksotus helpottamaan paljon tai kalliita lääkkeitä käyttävien maksuja

Uusi APTEEKKI on enemmän kuin vanha. Sillä on nykyistä tärkeämpi rooli terveydenhuollon kokonaisuudessa. Se mahdollistaa kaikenikäisille matalan kynnyksen lähiterveyspalveluita, jotka ovat kaikkien ulottuvilla ilman ajanvarausta.

Se on digitaalinen ja toimii tiiviinä osana hoitoketjua, lähimpänä asiakasta. Se perustuu nykyistä notkeampaan apteekkilupajärjestelmään. Ja palvelee entistä monipuolisemmin asiakasta ja yhteiskuntaa.

Aineistot

Uusi APTEEKKI -ohjelma (pdf) >
Uusi APTEEKKI -esittely julkistustilaisuudessa 13.3.2018 (pdf) >
Kommenttipuheenvuoro, prof. Marja Airaksinen, HY (powerpoint) >
Kommenttipuheenvuoro, toiminnanjohtaja Heikki Bothas, Rinnakkaislääketeollisuus (powerpoint) > 
Kommenttipuheenvuoro, erityissuunnittelija Risto Heikkinen, Allergia-, iho- ja astmaliitto (powerpoint) >
MEDIATIEDOTE 13.3.2018 Apteekkariliitto: Apteekeille suurempi rooli terveydenhuollossa >