Lisää apteekkeja – mutta miten?

Apteekkeja ja niiden toimintaa voidaan kehittää monella tavalla – ja monia näistä keinoista kannattaa myös ottaa käyttöön.

Tärkein kysymys koskee apteekkipalveluiden saavutettavuutta: miten huolehditaan siitä, että apteekkeja on riittävästi siellä, missä niitä tarvitaan ja että apteekkipalvelut ovat monikanavaisesti ja helposti saatavilla.

Kokosimme tähän tärkeään kysymykseen viisi vastausta, jotka löytyvät alla olevalta videolta:

Kerro omat ideasi!

Miten apteekkipalveluiden saavutettavuutta sinun mielestäsi pitäisi parantaa? Miten ja minne apteekkilupia pitäisi myöntää? Miten apteekkitoiminnan pelisääntöjä pitäisi kehittää?

Kerro omat ajatuksesi ja ideasi alla olevasta kuvasta avautuvassa kyselyssä ja lähetä näkemyksesi meille tutustuttavaksi.

Kiitos ehdotuksistasi!

PS: Lisää ajatuksia apteekkitoiminnan kehittämisestä ja tulevaisuuden apteekkien mahdollisuuksista on kirjattu Apteekkariliiton Uusi Apteekki -ohjelmaan, jonka voit ladata itsellesi tästä.

**

Uusi APTEEKKI – Yhteenveto ehdotuksista

Uusi APTEEKKI osana terveydenhuoltoa

 • Varmistaa lääkehoidon onnistumisen ja tukee hoidonseurantaa
 • Edistää terveyttä ja kaventaa terveyseroja
 • Säännöllinen lääkehoidon arviointi monilääkityille
 • Pienten vaivojen itsehoitoa apteekin avulla, tarvittaessa ohjaus lääkäriin
 • Kausi-influenssarokotus apteekista
 • Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantamaan lääkityksen hallintaa
 • Apteekki edistämään lääkitysturvallisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
 • Apteekin Terveyspiste parantamaan terveyspalveluiden saatavuutta
 • Lääkehoidon aloituspalvelu käyttöön


Digitalisaation edelläkävijä

 • Lääkityslista tukemaan lääkityksen kokonaishallintaa
 • Verkkoapteekki osaksi monikanavaista lähiapteekin palvelua
 • Reseptilääkkeiden verkko-ostaminen asiakkaalle helpommaksi
 • Kotiinkuljetukset ja noutolokerot laajentamaan lääkkeiden saatavuutta
 • Sähköisillä valtuuksilla sujuva puolesta asiointi
 • Lääkehoidon onnistumista ja sitouttamista tukevat ratkaisut käyttöön


Uudistuva apteekkilupajärjestelmä

 • Riippumaton proviisoriomistus
 • Lisää apteekkilupia apteekkien sijainninohjaus säilyttäen
 • Itsehoitolääkkeet vain apteekista
 • Lisää sivuapteekkeja, mahdollisuus perustaa myös kaupunkialueelle
 • Kevennetään palvelupisteiden sääntelyä
 • Mahdollistetaan verkkoapteekkitoiminta kaikille apteekeille
 • Apteekkien ei-lääkkeellisen myynnin valikoima tukemaan terveydenhuollon tavoitteita
 • Varmistetaan riittävä valvonnan resursointi, korostaen ennaltaehkäisevää toimintaa
 • Uudistetaan lääketaksaa kiinteää osuutta kasvattamalla, huomioiden vaikutukset apteekkiveroon
 • Sallitaan alennukset itsehoitolääkkeistä


Tehokkaampi lääkekorvausjärjestelmä

 • Kehitetään lääkekorvausjärjestelmää niin, että se mahdollistaa hyvän lääkehoidon kaikille sitä tarvitseville
 • Yksinkertaisempi, läpinäkyvämpi, oikeudenmukaisesti kohdentuva järjestelmä
 • Järjestelmä ohjaamaan rationaaliseen ja kustannusvaikuttavaan hoitoon
 • Erittäin kalliiden lääkkeiden jakelu avohuollon apteekkien kautta toimituskorvauksella
 • Lääkkeiden vuosiomavastuun jaksotus helpottamaan paljon tai kalliita lääkkeitä käyttävien maksuja

Uusi APTEEKKI on enemmän kuin vanha. Sillä on nykyistä tärkeämpi rooli terveydenhuollon kokonaisuudessa. Se mahdollistaa kaikenikäisille matalan kynnyksen lähiterveyspalveluita, jotka ovat kaikkien ulottuvilla ilman ajanvarausta.

Se on digitaalinen ja toimii tiiviinä osana hoitoketjua, lähimpänä asiakasta. Se perustuu nykyistä notkeampaan apteekkilupajärjestelmään. Ja palvelee entistä monipuolisemmin asiakasta ja yhteiskuntaa.

Aineistot

Uusi APTEEKKI -ohjelma (pdf) >
Uusi APTEEKKI -esittely julkistustilaisuudessa 13.3.2018 (pdf) >
Kommenttipuheenvuoro, prof. Marja Airaksinen, HY (powerpoint) >
Kommenttipuheenvuoro, toiminnanjohtaja Heikki Bothas, Rinnakkaislääketeollisuus (powerpoint) > 
Kommenttipuheenvuoro, erityissuunnittelija Risto Heikkinen, Allergia-, iho- ja astmaliitto (powerpoint) >
MEDIATIEDOTE 13.3.2018 Apteekkariliitto: Apteekeille suurempi rooli terveydenhuollossa >