‹ Takaisin

Tiedotteet  |  23.09.2022

Valtaosa suomalaisista kannattaa apteekkien nykyistä omistusmallia

Valtaosa suomalaisista pitää tärkeänä, että apteekin omistaja on proviisori, ilmenee tuoreesta väestökyselystä.

Erittäin tärkeänä asiaa piti 61 prosenttia ja melko tärkeänä 25 prosenttia Aula Researchin kyselyyn elokuussa vastanneista. Ei lainkaan tai ei kovin tärkeänä asiaa piti vain 8 prosenttia vastanneista. Loput 6 prosenttia eivät osanneet ottaa asiaan kantaa.

Naisille on miehiä tärkeämpää, että vain proviisori voi toimia apteekkarina. Naisista sitä piti erittäin tai melko tärkeänä 92 prosenttia, miehistä 86 prosenttia. Myös yli 50-vuotiaille sekä keskustan, vasemmistoliiton, sosialidemokraattien ja perussuomalaisten kannattajille apteekkien proviisoriomistus on keskimääräistä tärkeämpää.

– Proviisoriomistuksen etuna on riippumattomuus lääketukuista ja lääkeyhtiöistä, eli ne eivät pääse sanelemaan apteekkien tuotevalikoimia ja tuotesuosituksia, vaan niitä ohjaavat asiakkaiden tarpeet. Tätä ja kasvollista terveydenhuollon yrittäjyyttä kansalaiset selvästi arvostavat, kommentoi kyselyn tuloksia toimitusjohtaja Merja Hirvonen Apteekkariliitosta.

Proviisori on farmasian alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Suomessa, kuten kymmenessä muussakin EU-maassa, vain proviisori voi omistaa apteekin ja toimia apteekkarina. Viro palasi vuonna 2020 apteekkien vapaammasta omistusmallista proviisoriomistukseen ilmenneiden ongelmien takia.

Riippumattomuuden ohella proviisoriomistuksen tarkoituksena on yhdistää ammatillinen ja taloudellinen vastuu apteekista ja varmistaa osaltaan, että apteekki toimii terveydenhuollon tavoitteiden mukaisesti.

– Toisin kuin usein kuulee väitettävän, apteekkien omistuksen vapauttaminen ei vaikuttaisi reseptilääkkeiden hintoihin, sillä ne määrää valtio lääketaksalla. Hintasääntelyn ansiosta reseptilääkkeiden kuluttajahinnat ovat viime vuosina laskeneet ja hintojen lasku on viime kuukausina jopa hillinnyt inflaatiota. Itsehoitolääkkeiden hinnat ovat viime vuosina pysyneet kutakuinkin ennallaan, Merja Hirvonen oikaisee.

Aula Research Oy toteutti apteekkien toimintaa ja kansalaisten apteekkimielipiteitä kartoittavan väestökyselyn Apteekkariliiton toimeksiannosta elokuussa (1.-12.8.2022). Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä, johon vastasi vähän yli tuhat iältään 18-85 vuotiasta kansalaista. Otos kiintiöitiin ja painotettiin edustamaan mannersuomalaisia iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.

Lisätietoa: toimitusjohtaja Merja Hirvonen, Apteekkariliitto, p. 040 588 0841, merja.hirvonen@apteekkariliitto.fi ja tutkimusjohtaja Ellinoora Helin, Aula Research Oy, p. 044 530 5310, ellinoora.helin@aularesearch.fi