‹ Takaisin

Tiedotteet  |  29.11.2019

Lääkepuute ratkeaa useimmiten lääkevaihdolla

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet syksyn aikana. Apteekit toivovat laajempia oikeuksia lääkevaihtoon saatavuushäiriön sattuessa.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat syksyn aikana lisääntyneet 65 prosentissa ja vähentyneet vain 4 prosentissa apteekeista, ilmenee Apteekkariliiton tuoreesta apteekkikyselystä.

Valtaosa (95 %) kyselyyn vastanneista oli joko täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että apteekeilla tulisi olla lääkevaihtoa laajemmat mahdollisuudet vaihtaa puuttuva lääke saatavilla olevaan. Apteekkeja helpottaisi esimerkiksi, jos se voisi vaihtaa lääkkeen saatavilla olevaan vahvuuteen ja sovittaa annoksen sen mukaan ilman yhteydenottoa lääkäriin.

Fimea on saanut tänä vuonna lääkeyrityksiltä enemmän saatavuushäiriöilmoituksia kuin koskaan aiemmin. Saatavuushäiriöistä huolimatta lääkkeiden toimitusvarmuus apteekeissa on pysynyt korkeana.

Apteekkariliiton viime keväänä toteuttaman toimitusvarmuuskyselyn mukaan 98 prosenttiin resepteistä lääke löytyy heti apteekin varastosta, 1,5 prosenttiin resepteistä lääke saadaan tilattua lääketukkukaupasta lähipäiväksi ja vain 0,5 prosenttiin resepteistä lääkettä ei saada asiakkaalle saatavuushäiriön takia. Useimmiten asia kuitenkin ratkeaa apteekin tekemällä lääkevaihdolla.

Lääkevaihto yleisin ratkaisu

Tyypillisesti 70-90 prosenttia saatavuushäiriöistä ratkeaa niin, että apteekki vaihtaa puuttuvan lääkkeen vaihtokelpoiseen rinnakkaisvalmisteeseen. Apteekki ottaa yhteyttä lääkäriin asiakkaan lääkkeen vaihtamiseksi tai ohjaa asiakkaan lääkäriin tyypillisesti 10-20 prosentissa saatavuushäiriötapauksista.

Vastaajien arvion mukaan saatavuushäiriöt aiheuttavat apteekeissa ylimääräistä työtä varastonhallinnassa ja lääkelogistiikassa keskimäärin 2,5 tuntia ja asiakaspalvelussa 4 tuntia viikossa.

Joka neljäs (24 %) apteekki kertoi sopineensa saatavuushäiriötilanteissa lääkevaihtoihin ja keskinäiseen yhteydenpitoon liittyvistä poikkeusjärjestelyistä paikkakunnan muun terveydenhuollon kanssa. Apteekit myös tiedottavat yleisesti paikkakunnan lääkäreitä saatavuushäiriöistä.

Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat olleet paljon esillä mediassa viime kesän ja syksyn aikana. Median välittämää kuvaa lääkkeiden saatavuushäiriöistä piti liioitteleva joka viides (19 %). Jokseenkin samaa mieltä oli lisäksi melkein puolet vastaajista (48 %).

Tätä mieltä apteekit olivat

  • Tiedonkulkua lääketeollisuudesta apteekeille pitää parantaa (92 %)
  • Tiedonkulkua lääketeollisuudesta lääkäreille pitää parantaa (99 %)
  • Lääketuotantoa pitää siirtää takaisin Eurooppaan (97 %)
  • Viranomaisten tiukka hintapolitiikka on merkittävä syy lääkkeiden saatavuushäiriöihin (78 %)


Prosentit kuvaavat väittämän kanssa samaa tai jokseenkin samaa mieltä olleiden osuutta.

Näin selvitettiin

Apteekkariliitto toteutti lääkkeiden saatavuushäiriöitä selvittävän kyselyn apteekeille 8.–18.11.2019. Verkkokyselyyn saatiin vastaukset 386:lta apteekilta. Kyselyyn vastasi joko apteekkari tai saatavuushäiriöiden kanssa enemmän tekemisissä oleva apteekin työntekijä. Vastaajajoukko oli edustava apteekin koon ja sijainnin suhteen.

Aihe esillä Farmasian Päivillä lauantaina

Lääkkeiden saatavuushäiriöistä ja asiakkaan lääkehoidon jatkuvuuden turvaamisesta häiriötilanteissa keskustellaan huomenna farmasian alan ammattilaisille suunnatuilla Farmasian Päivillä Helsingissä.

Lisätietoja: farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler, p. 050 543 0411, charlotta.sandler@apteekkariliitto.fi tai viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

Lisää apteekkiaiheisia julkaisuvapaita kuvituskuvia tiedotusvälineille kuvapankissamme: www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki ja STT Info -uutishuoneessamme.

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.