‹ Takaisin

Tiedotteet  |  19.06.2023

Apteekkariliitto: Hallitusohjelman kirjaukset keskenään ristiriitaisia

Tänään julkistettu hallitusohjelma asettaa kunnianhimoisia tavoitteita rationaaliselle lääkehoidolle, mutta heikentää samalla apteekkien toimintaedellytyksiä. Itsehoitolääkkeiden jakelun laajentaminen apteekkien ulkopuolelle on virhe.

Hallitusohjelmassa on lukuisia kirjauksia, joilla pyritään edistämään lääkehoitojen onnistumista ja korostetaan apteekkien roolia osana terveydenhuoltoa. Samaan aikaan apteekkitaloudesta leikkaamalla ja lääkkeiden hintakilpailua edistämällä pyritään saavuttamaan 30 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Apteekeilta leikattiin juuri vuodenvaihteessa yli 20 miljoonaa euroa ja seuraavat leikkaukset ovat tulossa jo ensi vuonna, kun biologisten lääkkeiden apteekkivaihto alkaa.

– Apteekkitaloutta on tarpeen uudistaa, mutta uudistus kannattaa toteuttaa rakenteellisesti siten, että se huomioi lääke- ja apteekkimarkkinassa tapahtuneet muutokset. Uudistuksen käytännön toteuttaminen vuoden 2024 alusta on todennäköisesti mahdotonta, toteaa Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

Hirvosen mukaan hallitusohjelmakirjausten vaikutuksia ei ole arvioitu kokonaisuutena, ja tämä työ onkin välttämätöntä ennen kuin kirjauksia lähdetään toimeenpanemaan.

– Nyt näyttää siltä, että pitkäjänteisen ja tavoitteellisen uudistamisen sijaan tehdään pistemäisiä uudistuksia, joiden tavoitteet ja vaikutukset ovat epäselviä, sanoo Hirvonen.

Ikävä uutinen lääkkeiden käyttäjille on lääkkeiden arvonlisäveron korottaminen nykyisestä 10 prosentista 14 prosenttiin.

Hallitusohjelmassa myös useita myönteisiä kirjauksia

Hallitus jatkaa lääkeasioiden uudistusta ja rationaalisen lääkehoidon edistämisetä sekä Kanta-lääkityslistan toimeenpanoa ja kehittämistä. Tarkoituksena on myös mahdollistaa lääkekorvausten vuosiomavastuun jakaminen osiin ja vähentää lääkehävikkiä ja -jätettä.

Apteekkihenkilöstön osaamista pyritään hyödyntämään entistä enemmän osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja apteekeille annetaan liikkumavaraa lääkkeiden toimittamisessa.

– Nämä ovat hyviä kirjauksia. Olemme pitkään esittäneet apteekkien laajempaa hyödyntämistä terveydenhuollossa. Esimerkiksi koronapandemian aikana monessa Euroopan maassa apteekkien rooli osana terveydenhuoltoa koki merkittävän mullistuksen, kun apteekit otettiin mukaan testaamaan ja rokottamaan.

Itsehoitolääkkeiden jakelua ei tule pirstaloida

Samalla kun hallitus haluaa hyödyntää apteekkeja osana terveydenhuoltoa, se suunnittelee vapauttavansa itsehoitolääkkeitä kauppojen myyntiin lääketurvallisuusviranomaisen selvityksen pohjalta.

– Itsehoitolääkkeiden jakelu apteekkien ulkopuolella ei millään lailla edistäisi terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamista eikä toisi säästöjä. Kuinka varmistettaisiin, että asiakas valitsee kaupan valikoimasta juuri oikean lääkkeen, käyttää sitä oikein ja hakeutuu lääkäriin silloin, kun sen tarve on, Hirvonen kysyy ja muistuttaa, että apteekeissa havaitaan päivittäin, että asiakkailla on paljon virheellisiä käsityksiä itsehoitolääkkeistä.

Itsehoitolääkkeiden jakelun laajentaminen yhdessä apteekkeihin kohdistuvien leikkausten kanssa heikentää apteekkien toimintaedellytyksiä entisestään.

Lisätietoja: Merja Hirvonen, p. 040 588 0841, merja.hirvonen@apteekkariliitto.fi