‹ Takaisin

Tiedotteet  |  15.04.2011

Apteekit saavat asiakkailta kiitosta palvelualttiudestaan

Valtaosa apteekkien asiakkaista asioi vain yhdessä tai kahdessa apteekissa ja on hyvin tyytyväinen apteekin palveluun, ilmenee Taloustutkimus Oy:n Apteekkariliitolle tekemästä tutkimuksesta.

Valtaosa apteekkien asiakkaista asioi vain yhdessä tai kahdessa apteekissa ja on hyvin tyytyväinen apteekin palveluun, ilmenee Taloustutkimus Oy:n Apteekkariliitolle tekemästä tutkimuksesta.

Viimeisimpään apteekkikäyntiinsä kertoi olevansa tyytyväinen 96 prosenttia haastatelluista. Kaksi kolmesta (65 %) vastanneesta oli erittäin tyytyväinen. Tyytyväisimpiä apteekkeihin ovat 60 vuotta täyttäneet, joiden osuus apteekkien asiakkaista on yli 40 prosenttia.

Aina samassa apteekissa kertoi asioivansa 38 prosenttia haastatelluista, 47 prosenttia asioi pääasiallisesti yhdessä tai kahdessa apteekissa. Pääasiallisesti käytetty apteekki vastasi hyvin lähes kaikkien asiakkaiden odotuksiin. Kuusi kymmenestä arvioi odotusvastaavuuden erittäin hyväksi.

Apteekkipalveluiden saatavuuteen oltiin myös tyytyväisiä. Apteekkien määrää piti riittävänä 88 prosenttia ja aukioloaikoja 83 prosenttia tutkimuksessa haastatelluista. Selvä enemmistö (70 %) katsoi, että apteekkipalvelujen saatavuus on turvattava jatkossakin apteekkien sijoittelua sääntelemällä.

Asiakkaat tekee tyytyväisiksi erityisesti apteekkien palvelualttius, jonka mainitsi spontaanisti 56 prosenttia haastatelluista. Tyytymättömyyttä aiheuttaa useimmiten jonottaminen, jonka mainitsi kolmannes vastanneista. Reilu kolmannes (35 %) ei osannut mainita yhtään tyytymättömyyttä aiheuttavaa tekijää.

Apteekkien palveluista tärkeimpinä asiakkaat pitävät lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistamista, lääkeneuvontaa ja Kelan lääkekorvauksen saamista suoraan apteekista lääkeoston yhteydessä. Tänä keväänä mahdolliseksi tullut lääkkeiden tilaaminen apteekin verkkopalvelun välityksellä ei ainakaan vielä innosta asiakkaita. Vain viidennes piti sitä tärkeänä palveluna.

Tutkimuksen mukaan apteekin henkilökunnan suullisesti antama lääkeneuvonta on asiakkaille tärkein lääkeneuvonnan lähde. Seuraavaksi tärkeimmät ovat lääkärit ja lääkepakkausten pakkausselosteet. Internetin merkitys lääketiedon lähteenä on viime vuosina kasvanut ja sen mainitsi nyt 43 prosenttia haastatelluista.

Apteekin parhaana sijaintipaikkana asiakkaat pitävät kauppakeskusta (49 %). Se on selvästi suositumpi sijaintipaikka kuin terveyskeskuksen tai lääkäriaseman yhteydessä (27 %) sijaitseva liiketila.

Ihmisten kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011 -tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse 998 iältään 15–79-vuotiasta mannersuomalaista 8. – 26.2.2011. Otos kiintiöitiin iän ja sukupuolen mukaan vastaamaan apteekkien asiakasjakaumaa, jonka vuoksi haastatelluista 71 prosenttia oli naisia ja 42 prosenttia 60 vuotta täyttäneitä. Asuinläänin ja kuntatyypin mukaan otos vastasi Suomen väestöä. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttia suuntaansa.

Graafit (pdf) >

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Sirkku Keski-Hallila, Taloustutkimus Oy, puh. 040 827 5158 ja viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, Apteekkariliitto, puh. 050 566 8188.

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen harjoittamista tukevia palveluita.