‹ Takaisin

Tiedotteet  |  25.04.2019

Esperi Care testaa apteekkien uutta lääkitysturvallisuuspalvelua

Apteekkariliitto ja Esperi Care käynnistävät pilotin, jossa testataan apteekkien tarjoamaa uutta lääkitysturvallisuutta parantavaa palvelua.

Yhteistyö käynnistyy Esperi Caren hoivakodin ja Apteekkariliiton jäsenapteekin välisellä pilotilla, jossa testataan apteekkien uutta Turvallisen lääkehoidon tuki -palvelua ja erityisesti sen lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun liittyvää riskienhallintatyökalua. Pilotin jälkeen yhteistyön tulokset arvioidaan.

Turvallisen lääkehoidon tuki -palvelu tarjoaa hoivayksiköille ja kotihoidolle järjestelmällisen toimintatavan ja työkalut tunnistaa ja hallita lääkehoidon riskejä. Palvelun avulla hoivayksikkö tai kotihoito voi kehittää lääkehoitoprosessejaan entistä turvallisemmiksi.

– Haluamme kehittää toimintaamme ja meillä on tällä hetkellä runsaasti erilaisia laatuun ja henkilöstön hyvinvointiin sekä osaamiseen liittyviä kehitysprojekteja käynnissä. Laajojen kehityshankkeidemme lisäksi haluamme tutkia mahdollisuuksia toiminnan yksittäisten osa-alueiden kehittämiseksi ja tämä tuleva pilotti on yksi näistä, Esperi Caren laatu- ja kehitysjohtaja Arne Köhler kertoo.

Palvelua tarjoavan apteekin lääkitysturvallisuuteen perehtynyt farmaseutti tai proviisori käy hoivayksikön henkilöstön kanssa läpi lääkehoitoprosessia ja nostaa esiin tai etsii mahdollisia riskikohtia. Hän ei tee tai ohjeista toimintaa hoivayksikössä, vaan ainoastaan auttaa hoivayksikön henkilökuntaa lääkehoitoprosessin turvallisuuden kehittämisessä.

– Palvelu on esimerkki moniammatillisesta yhteistyöstä, jolla pyritään varmistamaan paras mahdollinen ja turvallinen lääkehoito hoitoyksikössä. Moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä on korostettu mm. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano -ohjelmassa, muistuttaa farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta.

Apteekkariliitto on laajan asiantuntijaryhmän kanssa tuottanut palveluun neljä riskienhallintatyökalua, jotka ovat lääkkeiden turvallinen koneellinen annosjakelu, lääkekaapin tarkastus ja turvallinen lääkelogistiikka, turvallisen lääkehoidon toteutuminen ja turvallisen lääkehoidon edellytykset.

– Jo kymmenet apteekit ovat tehneet yhteistyötä hoivayksiköiden tai kotihoidon kanssa näiden työkalujen pohjalta. Palaute on ollut yksinomaan myönteistä ja hoivayksiköiden henkilökunta on ollut saamastaan tuesta kiitollisia. Näistä piloteista on tekeillä myös tieteellistä tutkimusta palvelun hyötyjen varmistamiseksi, Charlotta Sandler kertoo.

Apteekkariliiton jäsenapteekeilleen hiljattain tekemän kyselyn mukaan Turvallisen lääkehoidon tuki -palvelua tarjoaa jo viitisenkymmentä apteekkia ja liki 400 apteekkia suunnittelee palvelun käynnistämistä.

Lisätietoja: farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler, p. 050 543 0411, charlotta.sandler@apteekkariliitto.fi ja Esperi Care, mediahaastattelut p. 010 408 7000, media@esperi.fi

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.