‹ Takaisin

Tiedotteet  |  06.07.2017

Tutkimus: Hallituksen apteekkiuudistuksella kansan vahva tuki

Hallituksen viime keväänä päättämä apteekkiuudistus saa kansalaisilta vahvan tuen, ilmenee IRO Researchin tekemästä tuoreesta väestötutkimuksesta.

Hallitus päätti puoliväliriihessään huhtikuun lopulla useista apteekkialaan kohdistuvista toimenpiteistä, joilla apteekkitoimintaa kehitetään ja kilpailua lisätään.

Hallitus linjasi, että apteekin pito edellyttää jatkossakin viranomaisen myöntämää lupaa. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä asiasta on yhdeksän kymmenestä tutkimukseen vastanneesta.

Lähes yhtä moni (87 %) kannattaa myös hallituksen linjausta, jonka mukaan viranomaisen pitää ohjata apteekkien sijoittumista vastedeskin niin, että lääkkeiden saatavuus on mahdollisimman yhdenvertaista kaikkialla Suomessa.

Kasvollista kotimaista omistajuutta arvostetaan

Hallitus katsoo, että apteekkien pitää toimia jatkossakin farmasian alan kotimaisten ammattilaisten vastuulla ja omistuksessa. Samaa tai jokseenkin samaa mieltä asiasta on myös valtaosa (85 %) kansalaisista. Liki 70 prosenttia on sitä mieltä, että apteekin pääomistajana ja päävastuullisena pitää olla proviisori, joka työskentelee itse apteekissa.

– Suomalaiset arvostavat kasvollista kotimaista omistajuutta ja sitä, että voivat halutessaan tavata apteekissa apteekin toiminnasta kokonaisuudessaan vastuussa olevan terveydenhuollon ammattihenkilön eli apteekkarin, tulkitsee viestintäjohtaja Erkki Kostiainen Apteekkariliitosta.

Hallituksen linjausta, jonka mukaan apteekkeja pitää voida perustaa jatkossa myös sairaaloiden ja päivystysten yhteyteen, tukee 86 prosenttia tutkimukseen vastanneista.

Hallituksen tapaan kaksi kolmesta katsoo, että apteekit voisivat tarjota nykyistä enemmän pienimuotoisia terveyspalveluja, kuten rokotuksia ja mittauksia.

Hallitus päätti myös, että vain joitakin ilman reseptiä myytäviä lääkkeitä voidaan myydä jatkossa myös päivittäistavarakaupoissa lääketurvallisuus huomioon ottaen. Varovaista linjaa kannattaa myös 71 prosenttia kansalaisista. Hallituksen linjausta sallia apteekkien välinen hintakilpailu reseptivapailla lääkkeillä saa sekin selvän enemmistön (61 %) tuen.

Suomalaiset tyytyväisiä apteekkien määrään

Hallitus päätti myös lisätä apteekkitoimipisteiden määrää. Suomessa on nyt 810 apteekkia.

– Suomalaiset näyttäisivät olevan melko tyytyväisiä apteekkien nykyiseen määrään, sillä vain reilu kolmannes kannattaa apteekkien määrän lisäämistä ja hieman suurempi osuus on täysin tai jokseenkin eri mieltä hallituksen kanssa, Kostiainen tulkitsee.

Vastaajista reilu viidennes katsoi, että hallituksen linjaukset uudistavat ja avaavat apteekkialaa kilpailulle sopivasti, lähes joka kuudes arvioi vaikutukset liian vähäisiksi ja joka kymmenes liian suuriksi. Yli puolet vastaajista ei osannut ottaa kantaa asiaan.

Näin tutkimus tehtiin

Kansalaisten suhtautumista hallituksen apteekkilinjauksiin selvitettiin osana IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta, jonka tiedot kerättiin internetissä valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa toukokuun lopulla.

Tutkimus tehtiin Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimusotos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin 22.–30.5.2017 yhteensä tuhat. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimuksen taustatiedot ja vastaajaryhmittäiset tulokset (pdf) >

Lisätietoja: viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

Apteekkiaiheisia kuvituskuvia medialle STT Info uutishuoneessamme ja www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki >

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.