‹ Takaisin

Tiedotteet  |  29.02.2016

Ikä muuttaa itsehoitoa – apteekki auttaa

Iän karttuminen voi muuttaa yllättävästi tutun itsehoitolääkkeen vaikutuksia. Itsehoitolääkkeen valinnassa ja turvallisen lääkehoidon suunnittelussa kannattaakin turvautua apteekin asiantuntijan apuun.

Ikääntyminen muuttaa elimistön toimintaa. Esimerkiksi munuaisten toiminta alkaa heikentyä 30 ikävuodesta lähtien, ja 80-vuotiaana toimintakyvystä on jäljellä enää puolet. Proviisori Paula Timonen kertoo, että ikääntymismuutokset vaikuttavat siihen, miten elimistö voi ottaa vastaan ja käsitellä lääkkeitä.

– Lääkehoitoon vaikuttavat ikääntymismuutokset alkavat yksilöllisesti, osalla jo 65-vuotiaana. Aiemmin käytössä olleet annokset voivatkin yllättäen aiheuttaa haittoja tai säännölliseen lääkehoitoon on tullut sellaisia valmisteita, joiden kanssa kaikki itsehoitolääkkeet eivät sovi yhteen.

Esimerkkinä Timonen mainitsee eräät harmittomiksi mielletyt närästyslääkkeet, joita voi munuaisten toiminnan heikettyä kertyä elimistöön liikaa. Tällöin myös haittojen riski lisääntyy.

– Ikääntyminen voi myös lisätä alttiutta joidenkin lääkkeiden, esimerkiksi allergian hoidossa käytettävien antihistamiinien, väsyttävälle vaikutukselle. Väsymys puolestaan lisää kaatumisriskiä ja muistiongelmia, Timonen varoittaa.

Tulehduskipulääkkeiden sijaan ikääntyneiden tulisi käyttää parasetamolia. Tulehduskipulääkkeet lisäävät muun muassa sydäninfarktin riskiä ja vähentävät verenpainelääkkeiden tehoa. Verenohennuslääke varfariinia käyttävien ei pitäisi suurentuneen verenvuotoriskin vuoksi käyttää tulehduskipulääkkeitä lainkaan.

Muita harkintaa vaativia itsehoitovaivoja ovat muun muassa yskä, sieni-ihottumat, ripuli ja ummetus.

Apteekin farmaseutti tai proviisori auttaa löytämään turvalliset itsehoitolääkkeet ikä ja muu lääkitys huomioiden. Turhaa itsehoitolääkkeiden käyttöä kannattaa välttää, sillä varttuneemmalla lääkekuorma voi muutenkin olla raskas. Vähäisien oireiden lääkitsemisessä on aina hyvä punnita hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Ikääntyneelle voidaan suositella myös lääkkeettömiä hoitokeinoja.

Joskus ikääntyneen ongelmat liittyvät lääkkeen annosteluun. Apteekeissa on tarjolla erilaisia lääkkeenottoa helpottavia valmisteita ja apuvälineitä, kuten lääkkeen nielemistä helpottavaa geeliä, tabletin puolittajia, purkin kannen avaajia ja silmätippojen annostelijoita.

Apteekkariliitto ja liiton jäsenapteekit kampanjoivat turvallisen ja tarkoituksenmukaisen itsehoidon puolesta vaihtuvien Kysy ensin apteekista -teemojen avulla. Parhaillaan teemana on ikääntyvien itsehoitolääkityksen erityispiirteet.

Lisätietoja: proviisori Paula Timonen, Pro dosis Oy, p. 050 567 5292

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.