‹ Takaisin

Tiedotteet  |  23.05.2022

Apteekkariliitto: Apteekkia tulee kehittää jatkossakin terveydenhuollon lähipalveluna

Apteekkariliitto julkisti hallitusohjelmatavoitteensa seuraavalle hallituskaudelle 125-vuotisjuhlaseminaarissaan Helsingissä maanantaina.

Liiton hallitusohjelmatavoitteiden kärkenä on, että apteekkitoimintaa kehitetään jatkossakin terveydenhuollon lähipalveluna. Toiminnan tulee jatkossakin olla lääketeollisuudesta ja lääketukuista riippumatonta sekä viranomaisille ja kansalaisille läpinäkyvää. Liiton tavoitteena on taata vastedeskin lääkkeiden ja lääkeneuvonnan saatavuus, saavutettavuus ja turvallisuus koko Suomessa.

Verkon osuus apteekkiasioinnista kasvaa, ja tässä kehityksessä liitto pitää tärkeänä, että verkkoapteekkitoimintaa kehitetään nimenomaan osana maankattavaa lähiapteekkien verkostoa. Samalla on varmistettava eri kokoisten apteekkien toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata alueidensa lääkehuollon palveluista.

Apteekit vahvasti osaksi sote-palvelujärjestelmää

Apteekit tulee kytkeä vahvasti osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja apteekeissa tulee mahdollistaa muun muassa matalan kynnyksen terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen. Näin voidaan keventää työtaakkaa muualla terveydenhuollossa.

Apteekkien ydinosaamista on lääkehoitojen kokonaisuuksien arvioiminen. Apteekkeja tuleekin hyödyntää tässä nykyistä enemmän. Keinoja tähän ovat muun muassa säännölliset lääkehoidon arvioinnit iäkkäille ja monia lääkkeitä käyttäville. Myös omaishoitajia tulisi tukea niin, että he voivat hyödyntää apteekin farmaseuttisia palveluita.

Sosiaalihuollon palveluyksiköt tulee ohjeistaa yhteistyöhön lähiapteekin kanssa. Näin voidaan parantaa lääkehoidon turvallisuutta ja ehkäistä lääkitykseen liittyviä virheitä.

Lääkesäästöt apteekkien lähipalveluverkostoa vaarantamatta

Apteekkitalouteen kohdistuu nyt merkittäviä säästöpaineita. Lääkekorvauskustannusten kasvua tulisi ensisijaisesti hillitä tehostamalla biologisten lääkkeiden rinnakkaisvalmisteiden eli biosimilaarien käyttöä. Liiton arvion mukaan näin voitaisiin saada aikaan jopa kymmenien miljoonien eurojen vuosisäästöt. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä alkaa valmistella biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa lähiaikoina.

Apteekkitalouden uudistamiseksi Apteekkariliitto esittää lääketaksa-apteekkiverokokonaisuuden uudistamista siten, että reseptilääkkeiden hinnat laskisivat, lääkekorvausmenojen kasvu taittuisi ja apteekkien väliset tuloerot pienenisivät.

Apteekkijärjestelmää tulee kehittää yrittäjäpohjaisena ja ammatillisuuteen perustuvana kokonaisuutena, jossa toiminnan harjoittaminen perustuu henkilökohtaiseen apteekkilupaan. Näin varmistetaan parhaiten lääkehuollon turvallisuus ja riippumattomuus.

Apteekkariliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023 (pdf)>

Lisätietoja: toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841, merja.hirvonen@apteekkariliitto.fi ja yhteiskuntasuhdejohtaja Touko Aalto, p. 040 516 9332, touko.aalto@apteekkariliitto.fi

Suomen Apteekkariliitto on yksityisiä, yrittäjävetoisia apteekkeja edustava yhdistys. Liitto (per. 1897) kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita. Jäsenapteekkareita on yli 600. www.apteekkariliitto.fi