‹ Takaisin

Tiedotteet  |  04.10.2018

Uusi apteekkipalvelu edistää lääkehoitojen toteutumista

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan vain noin puolet pitkäaikaislääkityksistä toteutuu suunnitellulla tavalla. Parempi ymmärrys lääkehoidon hyödyistä auttaisi lääkkeen käyttäjää sitoutumaan lääkehoitoonsa ja käyttämään lääkkeensä oikein.

Uuden lääkehoidon aloittaminen on aina erityinen tilanne, eikä kaikki lääkärin kertoma tieto lääkehoidon hyödyistä välttämättä jää mieleen vastaanotolla.

– Lääkehoidon aloituspalvelulla asiakasta voidaan tukea apteekissa juuri silloin, kun hän vasta juurruttaa lääkkeen käyttöä osaksi arkeaan ja pohtii sen tarpeellisuutta, hyötyjä ja haittoja, kertoo farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta.

Lääkehoidon aloituspalvelu edistää hoitoon sitoutumista aloitettaessa uutta, pitkäaikaista lääkitystä ja tukee lääkärin antamia ohjeita lääkkeen käytöstä. Palvelussa asiakas pääsee keskustelemaan lääkehoidostaan apteekin asiantuntijan kanssa kaikessa rauhassa.

– Tapaamisten kesto on noin 15–20 minuuttia ja niiden tuloksena lääkkeen käyttäjä ymmärtää lääkehoidon hyödyt oman sairautensa hoidossa, voi purkaa lääkehoidon aloitukseen liittyviä huolia tai ongelmia ja motivoituu lääkkeensä oikeaan käyttöön.

Sandlerin mukaan nykyisin liki kolmannes uuden, pitkäaikaishoitoon tarkoitetun lääkkeen saaneista ei koskaan edes aloita lääkitystä.

– Parantamalla sitoutumista nykyisiin lääkehoitoihin, voitaisiin WHO:n mukaan saada aikaan merkittävämpi terveyshyöty väestössä kuin uusien lääkkeiden kehittämisellä, Sandler vertaa.

Lääkehoidon aloituspalvelua pilotoidaan kahdessa apteekissa

Lääkehoidon aloituspalvelua pilotoidaan parhaillaan Lohjanharjun apteekissa Lohjalla ja Willan Kehrä -apteekissa Hyvinkäällä. Pilotissa palvelua testataan uuden diabeteslääkkeen saaneilla, tyypin 2 diabeetikoilla. Palvelulla varmistetaan, että asiakas hallitsee lääkehoitonsa toteutuksen ja ymmärtää lääkehoitonsa merkityksen ja hyödyt sairautensa hoidossa ja liitännäissairauksien ehkäisyssä.

– Saatujen kokemusten perusteella palvelumallia kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on, että apteekin palvelu rahoitettaisiin jatkossa julkisin varoin ja sen voisivat saada muutkin pitkäaikaista lääkehoitoa aloittavat asiakkaat kaikissa Suomen apteekeissa, Charlotta Sandler kertoo.

Palvelun kehittämisessä on otettu mallia mm. Norjasta, jossa palvelu on ollut käytössä jo viiden vuoden ajan. Norjan valtio rahoittaa palvelua. Norjan Apteekkiliiton farmaseuttinen johtaja Per Kristian Faksvåg kertoo Norjan kokemuksista Finlandia-talolla tänään iltapäivällä järjestettävässä Uudistuva apteekki -seminaarissa.

Apteekkariliiton kesällä Aula Researchillä teettämässä päättäjä- ja vaikuttajakyselyssä 70 prosenttia vastanneista katsoi, että lääkehoidon aloituspalvelu tulisi aloittaa myös suomalaisissa apteekeissa.

Lisätietoja: farmaseuttinen johtaja, FaT Charlotta Sandler, p. 050 543 0411, charlotta.sandler@apteekkariliitto.fi

Haastattelupyynnöt (Faksvåg ja pilottiapteekit): viestintäjohtaja, prov. Erkki Kostiainen, p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

Apteekkiaiheisia julkaisuvapaita kuvituskuvia tiedotusvälineille kuvapankissamme: www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki ja STT Info -uutishuoneessamme.

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.