‹ Takaisin

Tiedotteet  |  21.04.2016

Itsehoitolääkekin on lääke

Valtaosa suomalaisista tietää, että myös itsehoitolääkkeet voivat aiheuttaa haittoja, mutta moni suhtautuu niiden annosteluun huolettomammin kuin reseptilääkkeiden annosteluun, ilmenee Apteekkariliiton IRO Researchillä teettämästä tuoreesta tutkimuksesta.

Etenkin nuoret ja nuoret aikuiset (15–34 vuotiaat) pitävät itsehoitolääkkeitä turvallisempina kuin reseptilääkkeitä, vaikka ne sisältävät usein samoja vaikuttavia aineita kuin reseptilääkkeet, mutta niitä myydään vain pienemmissä pakkauksissa.

Valtaosa (77 %) suomalaisista tietää, että itsehoitolääkkeet voivat aiheuttaa haittoja. Neljä kymmenestä ei kuitenkaan osaa ottaa kantaa siihen, ovatko ne turvallisempia kuin reseptilääkkeet.

Joka kuudes (16 %) suomalainen on sitä mieltä, että itsehoitolääkkeiden annostelu ei ole niin tarkkaa kuin reseptilääkkeiden. Nuorista (15–24 v.) jopa 29 prosenttia on tätä mieltä.

– Voi olla, että itsehoitolääke-termi sinällään luo liiankin turvallista mielikuvaa viestiessään omin päin tapahtuvasta hoidosta. Itsehoitolääke on lääke siinä missä reseptilääkekin, ja se pitäisi hankkia aina farmaseutin arvion perusteella, sillä virheellisesti valittu tai käytetty itsehoitolääkekin voi olla haitallinen tai jopa vaarallinen, Apteekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Marja Ritala muistutti Apteekkaripäivillä Helsingissä.

Lähes kolme neljästä (73 %) suomalaisesta pitää tärkeänä, että saa halutessaan neuvontaa itsehoitolääkkeistä. Tätä mieltä ovat etenkin naiset (84 %).

Kun suomalainen sairastuu lievästi ja tarvitsee ulkopuolista apua, tutkimuksen mukaan ensimmäiseksi käännytään ystävien, tuttavien tai sukulaisten (33 %), terveyden- tai sairaanhoitajan (23 %), apteekin henkilökunnan (19 %) tai lääkärin (19 %) puoleen. Ystäviin, tuttaviin ja sukulaisiin luottavat etenkin nuoret ja nuoret aikuiset. Vain yksi prosentti suomalaisista turvautuu ensimmäiseksi luontaistuotekaupan myyjän apuun.

Suomalaisilta tukea sääntelyyn

Lääkkeiden hintasääntelyn ansiosta lääkkeiden hinnat ovat samat kaikissa Suomen apteekeissa. Samahintaisuus saa tukea suomalaisilta: 77 prosenttia pitää tärkeänä, että reseptilääke maksaa saman verran kaikissa apteekeissa. Itsehoitolääkkeiden samahintaisuutta pitää tärkeänä 63 prosenttia suomalaisista. Samahintaisuutta kannattavat etenkin nuoret ja nuoret aikuiset sekä naiset.

Suomalaiset antavat tukensa myös apteekkien määrän ja sijainnin sääntelylle. Valtaosa (74 %) suomalaisista pitää tärkeänä sitä, että apteekkien määrän ja sijainnin sääntelyllä varmistetaan apteekkipalvelut kaikkialla Suomessa. Apteekkia pitää itselleen tärkeänä lähipalveluna 76 prosenttia suomalaisista.

Suomalaisten suhtautumista itsehoitolääkkeisiin ja itsehoitoon selvitettiin osana IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista –tutkimusta, jonka tiedonkeruu tehtiin internetissä valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin ja läänin mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin 14.–21.3.2016 yhteensä tuhat. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Puheenjohtaja, apteekkari Marja Ritala, p. 050 525 2476 tai viestintäjohtaja, proviisori Erkki Kostiainen, Suomen Apteekkariliitto, p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteek-kariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.