‹ Takaisin

Tiedotteet  |  21.12.2012

eResepti vaatii vielä hiomista

Apteekkariliitto esittää, että eReseptiä koskevat lainmuutokset otettaisiin uuteen valmisteluun.

Apteekkariliitto esittää, että eReseptiä koskevat lainmuutokset otettaisiin uuteen valmisteluun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia ja sähköistä lääkemääräystä (eResepti) koskevaa lakia esitetään muutettaviksi. Apteekkariliitto ei näe mahdollisena esitettyjen lainmuutosten voimaansaattamista esitetyllä aikataululla.

Apteekkariliitto toteaa torstaina (20.12.) sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa, että sähköisen lääkemääräyksen toimivuudessa on vielä haasteita, jotka tulee ratkaista ennen kuin sähköinen lääkemääräys tulee ainoaksi sallituksi lääkemääräystyypiksi.

Tietyin osin lainmuutosesityksen sisältö vaatii ehdottomasti vielä huolellisempaa valmistelua yhteistyössä lääkealan käytännön toimijoiden kanssa, liitto katsoo ja esittää, että lakimuutokset otettaisiin uuteen valmisteluun.

Apteekkariliiton mukaan lainmuutoksille on kuitenkin tarvetta ja muutosesitykset pitävät sisällään myös useita hyviä uudistuksia, kuten potilasohjeen automaattinen tulostaminen terveydenhuollossa sekä aiempaa laajemmat omien tietojen katselua koskevat toiminnalliset muutokset.

Lainmuutosehdotusten suurimmat haasteet liittyvät lääkemääräyksen laatimisen ainoastaan sähköisenä, tähän liittyvät poikkeukset ja muutostyöt apteekeissa.

Apteekkariliiton lausunto (pdf) >

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Ari Jansen, p. 010 6801 414, etunimi.sukunimi@apteekkariliitto.fi

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen harjoittamista tukevia palveluita.