‹ Takaisin

Tiedotteet  |  30.12.2016

Vuodenvaihde tuo muutoksia apteekkiasiointiin

Merkittävimpiä muutoksia ovat paperiresepteistä luopuminen, reseptien voimassaoloajan piteneminen vuodesta kahteen vuoteen sekä peruskorvattavien lääkkeiden hankintavälin tarkempi seuranta.

Uudet ja aiempaa kalliimmat lääkkeet kasvattavat Kelan lääkekorvausmenoja. Kasvun hillitsemiseksi hallitusohjelmassa on päätetty, että Kelan lääkekorvausmenoja leikataan 150 miljoonalla eurolla, josta 134 miljoonan euron leikkaus toteutetaan vuonna 2017.

Säästöt toteutetaan lääkkeiden hintakilpailua lisäämällä, lääkejätteen vähentämisellä, järkevän lääkehoidon edistämisellä ja muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinien siirtämisellä alempaan erityiskorvausluokkaan.

Korvauksiin tarkempi seuranta

Peruskorvattavien lääkkeiden hankintavälin seurantaan kiinnitetään vuodenvaihteen jälkeen aiempaa tarkemmin huomiota. Aiemmin sama käytäntö on koskenut erityiskorvattavia ja rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Tavoitteena on vähentää kotiin kertyvien lääkkeiden määrää ja sitä kautta lääkehävikkiä.

Peruskorvattavista reseptilääkkeistä voi jatkossa saada Kela-korvauksen vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähes kokonaan. Uudesta lääke-erästä saa korvausta aikaisintaan kolme viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on ostettu kerralla kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Kuukauden lääkehoidossa jousto on yksi viikko ja kahden kuukauden lääkehoidossa kaksi viikkoa.

Kalliita, yli 1 000 euroa pakkaukselta maksavia lääkehoitoja saa jatkossa kerralla korvattuna vain kuukauden tarvetta vastaavan määrän. Erityisen kalliita lääkkeitä käytetään esimerkiksi syövän, veren hyytymishäiriöiden ja reuman hoidossa. Kelan tilastojen mukaan tällaisia pakkauksia on myynnissä alle 200.

Tällaisia lääkkeitä hankkivat asiakkaat haluavat toisinaan jo nyt lääkeostonsa pienemmissä erissä, koska kalliiden, usein esimerkiksi kylmäsäilytystä vaativien lääkkeiden säilyttäminen kotona koetaan riskiksi.

Kuukauteen rajoitettu korvausoikeus koskee vain pientä osaa lääkkeiden käyttäjistä. Korvausta tällaisista lääkkeistä saa noin 29 000 henkilöä. Säästöpotentiaali on kuitenkin merkittävä, sillä kalliista lääkkeistä maksetut korvaukset ovat noin 370 miljoonaa euroa vuodessa eli noin neljännes kaikista lääkekorvauksista. Valtaosa lääkkeiden käyttäjistä voi siis edelleen hankkia lääkkeensä apteekista korvattuina kolmen kuukauden välein.

Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirretään vuoden vaihteessa alempaan erityiskorvausluokkaan. Muutoksen jälkeen Kela korvaa niiden hinnasta 65 prosenttia, eli korvattavuus on samalla tasolla esimerkiksi sepelvaltimo- ja verenpainetaudin lääkkeiden kanssa. Insuliinihoito säilyy yhä ylemmässä, 100 prosentin erityiskorvausluokassa.

Hintakilpailua lisätään esimerkiksi siirtämällä epilepsialääkkeet apteekissa tehtävän lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän piirin silloin, kun niitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin epilepsiaan. Muissa käyttöaiheissa lääkitys voidaan jatkossa vaihtaa apteekissa edullisempaan vastaavaan valmisteeseen.

Lääkemääräyksiin muutoksia

Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki lääkemääräykset laaditaan sähköisesti vuoden alusta lukien. Lääkäri voi antaa lääkemääräyksen kirjallisesti tai puhelimitse vain poikkeustilanteissa, esimerkiksi teknisen häiriön takia. Näissä tilanteissa apteekki muuttaa reseptit sähköisiksi. Potilas ei voi enää kieltäytyä sähköisestä lääkemääräyksestä.

Vuoden 2017 alusta lukien lääkemääräysten voimassaoloaika pitenee kahteen vuoteen. Aiemmin resepti oli voimassa vuoden. Tavoitteena on vapauttaa lääkärien työaikaa reseptien uusimisesta muihin tehtäviin ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia.

Huumausaineiksi luokiteltavien sekä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptit ovat kuitenkin jatkossakin voimassa vain vuoden.

Ennen vuoden 2017 alkua kirjoitetut lääkemääräykset ovat voimassa yhden vuoden. Niillä voi asioida apteekissa normaalisti lääkemääräyksen voimassaolon loppuun asti, eikä niitä muuteta apteekissa sähköisiksi.

Lääkekorvausten yleiset periaatteet säilyvät ennallaan

Kalenterivuosikohtainen alkuomavastuu (50 euroa), lääkekorvausluokkien korvausprosentit (peruskorvaus 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %) sekä ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa (4,50 euroa / lääke) eivät muutu.

Vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto laskee 605,13 euroon. Asiakkaan itse maksama osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta. Jos tämä raja ylittyy, asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jolloin hän maksaa korvausten piiriin kuuluvista lääkkeistään vain ostokertakohtaisen omavastuun 2,50 euroa / lääke.

Nämä muuttuvat

 • Korvattavien lääkkeiden hankintaväliä seurataan tarkemmin.
 • Erittäin kalliita lääkkeitä korvattuina vain kuukauden tarve kerrallaan.
 • Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirretään alempaan erityiskorvausluokkaan.
 • Epilepsialääkkeet apteekissa tehtävän lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän piirin silloin, jos niitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin epilepsiaan.
 • Vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto laskee 605,13 euroon (610,37 euroa vuonna 2016).
 • Lääkäri määrää lääkkeen vain sähköisellä reseptillä häiriö- tai poikkeustilanteita lukuun ottamatta.
 • Lääkemääräysten voimassaolo pitenee yhdestä vuodesta kahteen vuoteen.


Nämä ennallaan

 • Alkuomavastuu 50 euroa / kalenterivuosi
 • Peruskorvaus 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %.
 • Ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa (4,50 euroa / lääke).
 • Vuosiomavastuun eli lääkekaton täytyttyä lääkekorvausten piiriin kuuluvista lääkkeistä asiakas maksaa vain ostokertakohtaisen omavastuun 2,50 euroa / lääke.
 • Lääkemääräykset, joilla on määrätty huumausaineiksi luokiteltavia tai pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, ovat voimassa vuoden.

Lisätietoja: farmaseuttinen johtaja Vesa Kujala, p. 040 505 2256, vesa.kujala@apteekkariliitto.fi tai viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

Apteekkiaiheisia julkaisuvapaita kuvituskuvia tiedotusvälineille www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.