‹ Takaisin

Tiedotteet  |  01.02.2022

Uusi aikakausi alkoi lääkitysturvallisuudessa

Uusi kommunikaatioväylä apteekkien ja muun terveydenhuollon välillä aukesi tänään, kun vaaratapahtumien raportointijärjestelmä Haipron rajapintapilotti alkoi Vaasassa ja Hämeenlinnassa.

Virheellinen annostus reseptissä. Väärä lääke uusittu terveyskeskuksessa. Uudella lääkkeellä vakava yhteisvaikutus jo käytössä olevan lääkkeen kanssa.

Siinä esimerkkejä lähes päivittäisistä läheltä piti -tilanteista apteekeista. Aiemmin tieto vaaratilanteesta jäi lääkärin ja farmaseutin väliseksi, nyt virheistä voidaan järjestelmällisesti oppia.

Uusi kommunikointiväylä apteekkien ja muun terveydenhuollon välillä aukesi tänään, kun vaaratapahtumien raportointijärjestelmä Haipron rajapintapilotti alkoi Vaasassa ja Hämeenlinnassa.

Pilottiin osallistuu yli 20 apteekkia, useita julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä sekä yksityisiä toimijoita.

- Pilottiapteekit ovat lähteneet innolla mukaan projektiin. Lääkehoitoon liittyvät virheet ovat keskeisin yksittäinen potilasturvallisuutta vaarantava tekijä terveydenhuollossa. Haipro mahdollistaa apteekin entistä tiiviimmän yhteistyön muiden sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Tavoitteena parantaa asiakkaiden lääkitysturvallisuutta, yhdessä. Keskeistä on virheistä oppiminen, samaa virhettä on turha toistaa, summaa projektipäällikkö Tiina Koskenkorva Apteekkariliitosta

Ilmoitus vaaratapahtumasta tai läheltä piti -tilanteesta tehdään aina anonyymisti. Ilmoitukseen ei liitetä potilaan, lääkärin tai virheen tehneen henkilötietoja.

– Haiprossa ei etsitä syyllistä, vaan syytä tapahtuneeseen. Ilmoitusten pohjalta toimintamalleja eri yksiköissä, myös apteekissa, voidaan muokata niin, että mahdollisuus samaan virheeseen minimoituu, Koskenkorva summaa.

Jo yli 3 000 ilmoitusta

Apteekkien liittyminen Haiproon on osa Apteekkariliiton yhdessä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen viime vuoden alussa käynnistämää Valtakunnallista apteekkien lääkitysturvallisuusohjelmaa (VALO).

– On valtavan hieno asia, että apteekit liitetään mukaan Haiproon. Mahdollisuus ilmoittaa apteekeissa huomatuista lääkehoidon poikkeamista tuo apteekit entistä tiiviimmäksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Näin vahvistetaan apteekkien tärkeää roolia yhtenä lääkitysturvallisuutta varmistavana suojauspisteenä potilaan hoidossa, kertoo lääkitysturvallisuuskoordinaattori Marianne Kuusisto Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksesta.

Apteekit ovat päässeet opettelemaan Haipro-ilmoitusten tekemistä viime syyskuusta lähtien. Tähän mennessä järjestelmään on raportoitu jo yli 3 000 läheltä piti- ja haittatapahtumaa.

– Mitä enemmän ilmoituksia tehdään, sitä parempi, läheltä piti -tilanteiden raportointi on yhtä tärkeää kuin jo tapahtuneen virheen ilmoittaminen. Tähän mennessä kertyneet ilmoitukset korostavat apteekin ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä. Neuvoilla ja ohjauksella estetään aktiivisesti esimerkiksi verenohennuslääkkeiden ja ilman reseptiä ostettavien tulehduskipulääkkeiden haitallista yhteiskäyttöä, Tiina Koskenkorva kertoo.

Rajapintapilotti jatkuu huhtikuun loppuun asti ja sen pohjalta kehitetään toimintamalli, jonka avulla rajapinnat myös muualla Suomessa apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa voidaan avata ensi syksystä alkaen.

– Tavoitteena on, että apteekit kaikilla sotealueilla pääsevät kommunikoimaan sujuvasti muun terveydenhuollon kanssa Haipron välityksellä viimeistään vuonna 2023, Koskenkorva kertoo.

Lisätietoja:

Tiina Koskenkorva, VALO projektipäällikkö, Apteekkariliitto tiina.koskenkorva@apteekkariliitto.fi p. 010 6801 428

Elina Hanslian, VALO projektikoordinaattori, Apteekkariliitto elina.hanslian@apteekkariliitto.fi p. 044 2434255