‹ Takaisin

Tiedotteet  |  25.10.2011

Lääkeannospusseja apteekeista jo kymmenen vuotta

PharmaService Oy on pussittanut kymmenessä vuodessa jo 54 miljoonaa lääkeannospussia apteekkien asiakkaille.

PharmaService Oy on pussittanut kymmenessä vuodessa jo 54 miljoonaa lääkeannospussia apteekkien asiakkaille.

Suomen Apteekkariliitto perusti PharmaService Oy:n lähes tasan 10 vuotta sitten tukemaan Espoonlahden apteekin koneellista annosjakelutoimintaa ja tarjoamaan koneellisen annosjakelun tukipalveluita sopimusvalmistusapteekille. Avohuollossa lääkkeiden koneellista annosjakelua tehdään apteekkien välisenä sopimusvalmistuksena.

Syynä yrityksen perustamiseen oli lääkkeiden annosjakelun kysynnän kasvu apteekeista. Perinteinen dosettijakelu vaati huomattavan työmäärän, oli altis virheille, eikä käsin tapahtuvaa jakelua apteekeissa ollut mahdollista enää lisätä.

PharmaService Oy ja Espoonlahden apteekin annosjakeluyksikkö ovat koneellisen annosjakelun edelläkävijöitä Suomessa. Nykyisin yritys palvelee lähes 300 apteekkia, joiden kautta yli 13 500 potilasta saa lääkkeensä kerta-annoskohtaisiin pusseihin jaeltuina kahden viikon jaksoissa.

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun suurin hyöty on hoitohenkilökunnan ajan säästyminen varsinaiseen hoitotyöhön, kun työläs ja virheille altis lääkkeiden jakaminen dosetteihin jää pois. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantaa potilasturvallisuutta ja parantaa lääkehoitojen hallintaa usealla eri tavalla. Palveluun sisältyy lääkityksen tarkistus yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa sekä ajantasainen lääkityskortti.

Annospussit tarkastetaan koneellisesti, valokuvataan ja tarvittaessa korjataan. Virheellisiä pusseja on päätynyt asiakkaille vain muutamia kappaleita vuodessa. Käsin tapahtuvassa lääkkeiden annosjakelussa virheitä tapahtuu huomattavasti enemmän, yhden julkaistun tutkimuksen (Arch Intern Med 162:1897-1903,2002) perusteella virheitä on lähes joka viidennessä jaellussa annoksessa.

Edelläkävijän rooliin liittyy myös koulutus- ja tutkimusyhteistyö. Annosjakelupalvelun aloittavat apteekit koulutetaan yhteistyössä Apteekkariliiton kanssa. Yhteistyössä yliopiston kanssa on tutkittu apteekkien annosjakelupotilaiden lääkityksiä, selvitetty lääkevalmisteiden soveltuvuutta annosjakeluun sekä lääkkeiden säilyvyyttä. Yhtiössä kehitetään jatkuvasti annosjakeluun liittyviä apteekkien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden prosesseja. Tästä esimerkkinä on uuden, teknisesti laadukkaamman ja paremmin sään vaihteluita kestävän, annosjakelupussimateriaalin käyttöön ottaminen ensimmäisenä Suomessa.

Lisätietoja: farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura, Apteekkariliitto, puh. 050 567 9005 ja toimitusjohtaja Risto Suominen, PharmaService, puh. 050 441 9981

Lisätietoa annosjakelusta myös näillä sivuilla >

Annosjakelukuvia: www.kuva-apteekki.fi hakusanalla annosjakelu.