‹ Takaisin

Tiedotteet  |  10.02.2021

Apteekkariliitto kirittää apteekkialan uudistuksia

Apteekkariliitto toivoo, että hallitus antaisi pitkään valmistelussa olleet lääkelain muutosehdotukset eduskunnalle heti kevätistuntokauden aluksi. Muutoksilla lyhennetään muun muassa uusien apteekkien perustamiseen liittyviä valitusprosesseja.

Apteekkariliitto toivoo, että hallitus antaisi pitkään valmistelussa olleet lääkelain muutosehdotukset eduskunnalle heti kevätistuntokauden aluksi. Muutoksilla lyhennetään muun muassa uusien apteekkien perustamiseen liittyviä valitusprosesseja.


Apteekkariliitto kannustaa hallitusta myös käynnistämään apteekkitalouden uudistamisen mahdollisimman pian, jotta uudistus ehdittäisiin tehdä vielä tällä hallituskaudella. Liitto julkaisi oman apteekkitalouden uudistamisehdotuksensa viime kesänä. Malli laskisi reseptilääkkeiden hintoja keskimäärin 4,3 prosenttia, kalleimpien jopa liki 9 prosenttia.

– Apteekkitalouden uudistaminen sisältyy hallitusohjelmassa mainittuun lääkeasioiden tiekarttaan, eli lääkeasioiden uudistamiseen. Jos tahtoa on, tällä hallituskaudella ehditään vielä toteuttaa uudistus, joka laskee lääkkeiden hintoja, taittaa Kelan lääkekorvauskustannusten kasvun sekä pienentää apteekkien välisiä tuloeroja, toteaa Apteekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Risto Kanerva.

Uudet apteekit nopeammin auki

Hallitus on valmistellut lääkelakiin uudistuksia, joilla apteekkarivaihdoksia sujuvoitettaisiin ja nopeutettaisiin ja uusiin apteekkilupiin liittyviä valitusprosesseja lyhennettäisiin. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on perustanut viime vuosina kolmisenkymmentä uutta apteekkia, joista vasta osa on avattu lupiin liittyvien valitusten takia.

– Uusien apteekkien perustamiseen liittyvät valitusprosessit kestävät nyt liian kauan, jonka vuoksi uusien apteekkien avaaminen viivästyy tarpeettomasti. Kannatamme vahvasti lääkelakiin kaavailtua muutosta, jolla valitusprosesseja lyhennetään, Kanerva sanoo.

Kanervan mukaan lääkelain muutoksilla on sikälikin kiire, että verkkoasiointi apteekkien kanssa lisääntyy nyt kovaa vauhtia ja lääkelakiin kaavailluissa muutoksissa on myös apteekkien digitalisaatiota edistäviä uudistuksia. Suomessa on nyt jo liki 150 verkkoapteekkia.
Itsehoitolääkkeiden hinnoitteluun liittyvät lääkelain muutosehdotukset Apteekkariliitto suosittaa tarkasteltavaksi osana apteekkitalouden kokonaisuudistusta, jotta voidaan varmistua siitä, että uudistuksen kaikki osat tukevat lääkkeiden järkevää ja tarkoituksenmukaista käyttöä.

Uudistukset vaiheittain ja vaikutuksia seuraten

Apteekit ovat osa terveydenhuoltoa ja siksi apteekkitoimintaa pitää uudistaa terveydenhuollon tavoitteista käsin ja niin, että varmistetaan jatkossakin apteekkien lähipalvelut sekä lääkkeiden ja lääkeneuvonnan hyvä saatavuus koko maassa. Asiantuntija-arvion (PwC, 2015) mukaan apteekkien neuvonta säästää liki miljardi euroa vuodessa vähentyneinä lääkemääräyksinä ja lääkäri- ja päivystyskäynteinä.

– Suomen apteekkijärjestelmä toimii kokonaisuutena arvioiden hyvin ja vastaa sille asetettuihin terveyspoliittisiin tavoitteisiin. Siksi uudistuksia kannattaa tehdä vaiheittain ja vaikutuksia seuraten, jotta ne eivät aiheuta yllättäviä ja ennakoimattomia ongelmia toisaalla, Kanerva muistuttaa.

Suomessa on yli 800 apteekkitoimipistettä ja liki 600 apteekkiyrittäjää. Apteekit ovat kotimaisessa omistuksessa ja kaikki lääkemyynnit verot jäävät Suomeen.

Lisätietoja: puheenjohtaja Risto Kanerva, p.050 576 4333, risto.kanerva@apteekit.net ja toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841, merja.hirvonen@apteekkariliitto.fi

Liitteenä julkaisuvapaa kuvituskuva (kuva: Olli-Pekka Latvala). Lisää apteekkiaiheisia julkaisuvapaita kuvituskuvia tiedotusvälineille kuvapankissamme: www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki ja STT Info -mediapankissamme.

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.