‹ Takaisin

Tiedotteet  |  26.09.2013

Apteekkariliitto kannattaa lääketaksan uudistamista

Liitto lähetti lausuntonsa ministeriölle torstaina 26. syyskuuta.

Liitto lähetti lausuntonsa ministeriölle torstaina 26. syyskuuta.

Lääketaksaa aiotaan uudistaa Fimean toissa kesänä esittämän mallin mukaisesti. Tavoitteena on muuttaa reseptilääkkeiden lääketaksaa niin, että apteekin palkkion tukkuhintariippuvuus pienenee nykyisestä. Tämä toteutetaan nostamalla lääkkeen toimitusmaksua ja pienentämällä lääketaksataulukon kertoimia ja kiinteitä osia. Itsehoitolääkkeiden taksa on tarkoitus säilyttää nykyisellään.

Vaikutus yksittäiselle apteekille riippuu myynnin rakenteesta; uudistuksesta hyötyvät apteekit, joiden myynti painottuu halpoihin reseptilääkkeisiin.

Apteekkariliitto muistuttaa torstaina 26. syyskuuta sosiaali- ja terveysministeriölle lähettämässään lausunnossaan, että reseptilääkkeiden toimittaminen on apteekkien ydinliiketoimintaa, ja että sen on tulevina vuosina oltava liiketaloudellisesti kannattavaa.

Liitto katsoo, että uudistus kehittää oikealla tavalla taksan rakennetta kohti kiinteitä korvauksia, mutta muutaman vuoden kuluttua on tehtävä perusteellinen arvio uudistuksen vaikutuksista ja jatkaa sen pohjalta lääketaksan uudistamista.

Liitto esittää myös, että sähköisen reseptin maksu ja lääkkeiden annosjakelupalkkio sisällytettäisiin lääketaksaan.

Lausuntokierroksella ollut ministeriön esitys uudeksi lääketaksaksi päättyi 26. syyskuuta. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014.

Apteekkariliiton lausunto kokonaisuudessaan (pdf) >