‹ Takaisin

Tiedotteet  |  27.10.2016

Apteekkariliitto ehdottaa useita uudistuksia apteekkitoimintaan

Apteekkariliitto lisäisi apteekkilupien määrää ja helpottaisi sivuapteekkien perustamista. Hintakilpailua voitaisiin kokeilla reseptivapaissa lääkkeissä. Muutosten vaikutuksia pitäisi seurata tarkasti.

Suomalaiset ovat tutkimusten mukaan hyvin tyytyväisiä apteekkeihin. Viime aikoina keskustelu apteekkijärjestelmän uudistamisesta ja kilpailun lisäämisestä apteekkialalla on kuitenkin lisääntynyt erityisesti päättäjien keskuudessa.

Apteekkariliitto suhtautuu uudistuksiin myönteisesti, kun samalla huolehditaan nykyisen apteekkijärjestelmän vahvuuksista: lääkitysturvallisuudesta, maankattavasta verkostosta, lääkkeiden hyvästä saatavuudesta, kotimaisesta omistuksesta ja terveydenhuollon tavoitteiden ensisijaisuudesta.

Liitto haluaa olla mukana kilpailua lisäävien uudistusten suunnittelussa, jos niihin ryhdytään, ja on valmistellut omat ehdotuksensa keskustelun pohjaksi.

Lisää apteekkeja ja sivuapteekkeja

Apteekkariliiton mielestä apteekkilupien määrää voitaisiin lisätä sijainninohjaus säilyttäen

– Apteekkilupia voitaisiin lisätä siellä, missä uusille apteekeille on tarvetta, mutta muutos pitäisi tehdä hallitusti ja pitäen kiinni siitä, että kattava apteekkiverkosto säilyy, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen sanoo.

Apteekkariliitto ehdottaa myös sivuapteekkien perustamisen helpottamista.

– Apteekkari voisi perustaa sivuapteekin esimerkiksi tietyn kilometrirajan sisällä pääapteekistaan ja tietyn kilometrirajan päähän lähimmästä toisesta apteekista.

Mahdollisuus perustaa sivuapteekki sairaalan yhteyteen helpottaisi kotiutuvien potilaiden lääkkeiden saantia.

Uudistuksia lääketaksaan

Apteekkariliiton mielestä hintakilpailua voitaisiin kokeilla reseptivapailla lääkkeillä. Reseptilääkkeissä samahintaisuus on perusteltua säilyttää, sillä yhdenvertainen kohtelu on terveydenhuoltojärjestelmän perusta ja myös ajatus lääketaksan takana.

– Lääkekorvauksissa on omavastuukatto ja reseptilääkkeiden markkinointi väestölle on kielletty koko EU:ssa, joten kilpailu reseptilääkkeiden vähittäishinnoilla ilman markkinointia tuskin toimisi Suomessakaan. Reseptivapaissa lääkkeissä hintakilpailua sen sijaan voitaisiin kokeilla määräajan vaikutuksia tarkasti seuraten, Hirvonen sanoo.

Nykyisin apteekin lääkemyynnistä saama palkkio eli kate määräytyy lääketaksan mukaisesti, ja sitä leikataan valtiolle progressiivisella apteekkimaksulla, joka tasaa erikokoisten apteekkien tuloksia.

– Lääketaksaa uudistettiin vuoden 2014 alusta lukien siten, että apteekin katteen riippuvuutta lääkkeen hinnasta vähennettiin. Uudistamista kannattaa jatkaa tähän eurooppalaiseen suuntaan, joka huomioi nykyistä paremmin apteekin tekemän työn lääkkeitä toimitettaessa.

Apteekit vahvemmin osaksi terveydenhuoltoa

Apteekkariliiton mielestä apteekkien osaamista pitäisi hyödyntää vielä nykyistä enemmän ohjaamalla asiakkaita itsehoidon neuvontaan apteekkiin. Tämä keventäisi perusterveydenhuollon kuormitusta, ja tulisi ottaa huomioon sote-valmistelun yhteydessä.

Apteekkariliitto lisäisi myös lääkkeiden koneellista annosjakelua ja lääkitysten tarkistuksia. Annosjakelu lisää lääkitysturvallisuutta, säästää kustannuksia ja vapauttaa hoitajien työaikaa lääkkeiden jakelusta hoitotyöhön. Lääkityksen arvioinneista ja tarkistuksista saatava tieto on tärkeää lääkäreille tarkoituksenmukaisen lääkehoidon määräämiseksi.

Sairaanhoitajapalveluita tarjoavia Apteekin terveyspisteitä pitäisi lisätä erityisesti siellä, missä perusterveydenhuollon palveluita ei ole saatavilla. Rokotuskattavuutta voitaisiin parantaa ja perusterveydenhuollon kuormitusta keventää sallimalla influenssarokotusten pistäminen apteekeissa, kuten on tehty jo useissa muissa maissa.

Liitto ehdottaa myös, että pari vuotta sitten ehdotuksensa jättäneen Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistyöryhmän esitysten toimeenpano aloitettaisiin viipymättä.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Merja Hirvonen, merja.hirvonen@apteekkariliitto.fi, 040 588 0841

Merja Hirvosen esitys (pdf) >

Apteekkiaiheisia kuvituskuvia: http://www.apteekkariliitto.fi/media/kuvapankki.html

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.