‹ Takaisin

Tiedotteet  |  26.04.2013

Lääkkeenoton muistutuspalvelu tulossa apteekkeihin

Apteekkariliitto ja Ciegus tuovat monipuolisen lääkkeiden käytön muistutus- ja suunnittelupalvelun apteekkeihin

  • Palvelu parantaa lääkitysturvallisuutta ja edistää lääkkeiden oikeaa käyttöä.
  • Palvelun asiakas saa lääkekortin, jossa on tiedot käytössä olevista lääkkeistä, niiden ottoajoista ja lisäksi oleellista tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa.
  • Palvelun asiakas saa lääkkeiden oton muistutus- ja seurantalaitteen, joka tukee kaikkia lääkkeenoton menetelmiä.
  • Palvelun avulla apteekki voi turvallisesti kommunikoida asiakkaan kanssa.

Suomen Apteekkariliitto ja Ciegus Digital Health tuovat apteekkien käyttöön muistutuspalvelun, joka edistää monipuolisesti lääkitysturvallisuutta ja lääkkeiden oikeaa käyttöä.

Uusi terveydenhuoltoa hyödyttävä lisäarvopalvelu apteekkien asiakkaille

Lääkkeenoton muistutuspalvelu on merkittävä lisä apteekkien palvelutarjontaan. Sen avulla parannetaan lääkehoitoon sitoutumista ja hoidon onnistumista, kertoo asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki.

-Palvelun avulla saamme kokonaisvaltaiseen tarkasteluun asiakkaidemme käyttämät lääkkeet ja pystymme optimoimaan niiden ottoajat. Palvelun asiakas saa käyttöönsä dokumentin jossa on helposti ymmärrettävässä muodossa tietoa juuri hänen käyttämistään lääkkeistä. Palvelusta hyötyviä kohderyhmiä ovat esimerkiksi iäkkäät, muistisairaat, monilääkityt sekä annosjakeluasiakkaat. Myös hankalasti muistettavien lääkkeiden ottaminen tai tiheän annostelun hallinta helpottuvat Lääkkeenoton muistutuspalvelun avulla.

-Koska vain otettu lääke auttaa, saa palvelun asiakas käyttöönsä hänelle ohjelmoidun helppokäyttöisen apuvälineen, joka luotettavasti muistuttaa ja kerää tietoa lääkkeiden käytöstä. APTEEKIN lääkemuistuttaja ja lääkkeiden käytön seuranta-apuväline on lääkintälaitteeksi hyväksytty kotimainen tuote.

-Kehitämme palvelua jatkossa siitä saatavien kokemusten perusteella.

Ongelmanratkaisulähtöistä palvelukehitystä

- Lääkkeiden käytön muistutus- ja suunnittelupalvelu on tulosta lähes kaksi vuotta jatkuneesta yhteistyöstämme Suomen Apteekkariliiton ja sen yhtiöiden kanssa, sanoo Kari Paukkeri, Cieguksen toimitusjohtaja.

- Nykyaikaiset lääkkeet ovat liikunnan ja painonhallinnan ohella toimivin ja edullisin tapa parantaa ja ennalta ehkäistä sairauksia.

Maailman Terveysjärjestön WHO:n tutkimusten mukaan kuitenkin jopa puolet lääkkeiden käyttäjistä ei noudata lääkkeiden otto-ohjeita. Tilanteen parantamiseksi tarvitaan yksilöllisempää tukea lääkkeiden käyttäjille ja helppokäyttöisiä, asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamisen mahdollistavia ja kommunikaatiota parantavia työkaluja terveydenhuoltoon.

- Olemme todella tyytyväisiä, että voimme tuoda Suomen Apteekkariliiton kanssa kehittyneimmät lääkehuollon ratkaisut suomalaisten käyttöön ensimmäisenä maailmassa.

Suomen Apteekkariliitto Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen harjoittamista tukevia palveluita.

Ciegus Digital Health Ciegus Digital Health on lääkehoidon hallinnan ja avohoidon tehostamisen edelläkävijä. Tuotteitamme ovat WhisperMAM (Medication Adherence Management) –ohjelmistoalusta, Whisper lääkemuistuttaja ja lääkkeiden käytön seurannan apuväline ja avohoidon ammattilaisille tarkoitettu asiakkuuksien lääketieteellisen hallinnan palvelu AVO. Suomen Apteekkariliiton lääkkeiden käytön muistutuspalvelu hyödyntää Cieguksen helppokäyttöistä ja turvallista WhisperMAM –ohjelmistoalustaa. Palveluun kuuluvan Whisper-lääkemuistuttajan jakelee APTEEKIN-tuotemerkillään Medifon Oy.

Lisätietoa: Suomen Apteekkariliitto Johanna Salimäki puh. +358 050 331 4521ja Ciegus Digital Health Kari Paukkeri puh: +358 400 897 014