‹ Takaisin

Tiedotteet  |  22.03.2023

Lääkitysturvallisuutta parannetaan apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyöllä

Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma Valo pyrkii parantamaan avohoidon lääkitysturvallisuutta apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyöllä. Tavoitteena on, että yhteistyö käynnistyy kaikilla hyvinvointialueilla ensi vuoden loppuun mennessä.

Osana Valo-ohjelmaa apteekit liittyivät sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmään, HaiProon, reilu vuosi sitten. Tähän mennessä jo yli 80 prosenttia apteekeista on tehnyt vaaratapahtumailmoituksia, ja niitä on kertynyt kaikkiaan yli 13 000.

– Ilmoitukset analysoidaan tarkasti ja niiden perusteella tunnistetaan vaaratilanteita ja riskejä, jotta niiltä voidaan jatkossa välttyä. Tietoa jaetaan valtakunnallisesti apteekeille, jotta turvallisuus kehittyy kaikkialla. Ei ole tarkoitus etsiä syyllisiä, vaan syitä, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler kiteyttää.

Apteekkariliitto toteuttaa Valo-ohjelmaa Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa. Ohjelman myötä jo lähes kaikkiin apteekkeihin on nimitetty lääkitysturvallisuusvastaava, jonka tehtävänä on koordinoida lääkitysturvallisuustyötä apteekissa ja toimia yhteyshenkilönä sote-kumppaneille.

– Valtaosa lääkehoidosta toteutetaan avohoidossa ja apteekit ovat tärkeä osa avohoidon lääkehoitoprosessia. Lääkitysturvallisuuden varmistaminen hyvinvointialueilla edellyttää kaikkien lääkehoitoon osallistuvien toimijoiden yhteistyötä sekä tiedonkulkua, muistuttaa lääkitysturvallisuuskoordinaattori Marianne Kuusisto Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksesta.

Apteekkien tähän mennessä tekemistä ilmoituksista noin 60 prosenttia on ollut sisäisiä eli apteekeissa tapahtuneita vaaratilanteita ja 40 prosenttia ulkoisia, eli lääkkeen määräämiseen liittyviä.

– Apteekkien ilmoitusten avulla on saatu arvokasta tietoa avohoidon lääkehoitoprosessin riskikohdista, kuten esimerkiksi lääkehoidon jatkuvuudesta kotiutustilanteissa, kertoo asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva Apteekkariliitosta.

Koskenkorvan mukaan ilmoituksista on myös tunnistettu tyypillisiä itsehoitokipulääkkeiden yhteisvaikutuksiin ja epätarkoituksenmukaiseen käyttöön liittyviä läheltä piti -tilanteita, joissa apteekin neuvonnalla on ollut tärkeä suojaava merkitys.

– Riskitietoa ja hyviä käytäntöjä jakamalla turvallisuutta edistetään toisiltamme oppien ja entistä ennakoivammin.

Tänä ja ensi vuonna jatkuva Valo-ohjelma juurruttaa lääkitysturvallisuuskulttuuria apteekkeihin ja vahvistaa apteekkien lääkitysturvallisuusosaamista ja vaaratapahtumaraportointia. Tavoitteena on myös edistää alueellista verkostoitumista, koordinaatiota ja yhteistyömalleja.

Valo-ohjelman etenemistä voi seurata verkossa osoitteessa valo.apteekki.fi. Ohjelma jatkuu vuoden 2026 loppuun.

Lisätietoja: Charlotta Sandler, p. 050 5430411, charlotta.sandler@apteekkariliitto.fi, Tiina Koskenkorva, p. 010 6801 428, tiina.koskenkorva@apteekkariliitto.fija Marianne Kuusisto, p.040 5799520, marianne.kuusisto@ovph.fi