‹ Takaisin

Tiedotteet  |  31.05.2021

Apteekki on osa elinvoimaista kuntaa

Elinvoimaisen kunnan tärkeimmät palvelut ovat apteekki, koulu, ruokakauppa ja terveyskeskus, ilmenee tuoreesta väestökyselystä.

Elinvoimaisen kunnan tärkeimmät palvelut ovat apteekki, koulu, ruokakauppa ja terveyskeskus, ilmenee tuoreesta väestökyselystä.

Apteekin palvelut ovat tärkeä osa elinvoimaisen kunnan palveluvalikoimaa. Tuoreen Tuhat suomalaista -tutkimuksen mukaan apteekki on kunnassa neljänneksi tärkein palvelu päivittäistavarakaupan, terveyskeskuksen ja koulun jälkeen.

Reilu neljännes (28 %) suomalaisista nosti apteekin kolmen tärkeimmän palvelun joukkoon. Seitsemän prosenttia piti apteekkia tärkeimpänä palveluna, kahdeksan prosenttia arvioi apteekin toiseksi tärkeimmäksi ja 12 prosenttia kolmanneksi tärkeimmäksi palveluksi.

Erityisen tärkeänä apteekkia pitivät vanhimmat ikäluokat eli yli 65-vuotiaat, joista 39 prosenttia nosti apteekin kolmen tärkeimmän palvelun joukkoon.

Apteekin olemassaoloa omassa asuinkunnassa piti tärkeänä 97 prosenttia vastanneista. Heistä valtaosa (86 %) piti apteekkia erittäin tärkeänä.

Tärkeimmäksi palveluksi elinvoimaisessa kunnassa arvioitiin päivittäistavarakauppa, jota piti tärkeimpänä palveluna yli kolmannes (36 %) kyselyyn vastanneista. Terveyskeskusta piti tärkeimpänä 17 ja koulua 20 prosenttia vastanneista.

Jokseenkin yhtä tärkeäksi apteekin kanssa koettiin julkinen liikenne. Sen sijaan esimerkiksi postikonttorin tai asiamiespostin palvelut koettiin vähemmän tärkeiksi.

Elinvoimaisen kunnan tärkeimpiä palveluita selvitettiin pyytämällä vastaajia valitsemaan annetuista vaihtoehdoista kolme tärkeintä palvelua tärkeysjärjestyksessä.

Näin tutkittiin

Kysymys esitettiin osana IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta, jossa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä apteekeista ja apteekkipalveluista. Tutkimushaastatteluja tehtiin 19.-25.4.2021 yhteensä 1 000. Tiedot kerättiin internetissä valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: viestintäjohtaja, proviisori Erkki Kostiainen, p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

Apteekkiaiheisia julkaisuvapaita kuvituskuvia tiedotusvälineille kuvapankissamme: www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.