‹ Takaisin

Tiedotteet  |  26.06.2009

Apteekkeihin ollaan tyytyväisiä

Selvä enemmistö suomalaisista pitää apteekkien määrää ja aukioloaikoja riittävinä ja asiakkaat ovat tyytyväisiä apteekkien palveluun, ilmenee Taloustutkimus Oy:n Apteekkariliitolle tekemästä tutkimuksesta.

Selvä enemmistö suomalaisista pitää apteekkien määrää ja aukioloaikoja riittävinä ja asiakkaat ovat tyytyväisiä apteekkien palveluun, ilmenee Taloustutkimus Oy:n Apteekkariliitolle tekemästä tutkimuksesta.

Apteekkien määrää piti riittävänä 88 prosenttia ja aukioloaikoja 82 prosenttia tutkimuksessa haastatelluista tuhannesta vastaajasta. Enemmistö (71 %) suomalaisista katsoo, että apteekkipalvelujen saatavuus on turvattava apteekkien sijoittelua sääntelemällä. Suomessa on nyt vähän yli 800 apteekkitoimipistettä, joiden sijoittumista säännellään vähintään kunnan tarkkuudella.

Asiakkaat ovat myös tyytyväisiä apteekkien palveluun. Viimeisimpään apteekkikäyntiinsä kertoi olevansa erittäin tai melko tyytyväinen enemmän kuin yhdeksän kymmenestä (94 %) haastatellusta. Naiset ovat hieman tyytyväisempiä kuin miehet. Tyytyväisimpiä apteekkeihin ovat 60 vuotta täyttäneet, joiden osuus apteekkien asiakkaista on noin 40 prosenttia.

Asiakkaat tekee tyytyväisiksi erityisesti apteekkien palvelualttius, jonka mainitsi spontaanisti 58 prosenttia haastatelluista. Tyytyväisyyttä aikaansaavat myös ammattitaitoisuus (26 %), nopea palvelu (26 %), ystävällisyys (19 %) ja apteekin tarjoama neuvonta (14 %). Tyytymättömyyttä puolestaan aiheuttavat useimmiten pitkät jonotusajat (32 %) ja hidas (12 %) tai epäystävällinen (11 %) palvelu. Reilu kolmannes (35 %) haastatelluista ei osannut mainita yhtään tyytymättömyyttä aiheuttavaa tekijää.

Apteekin parhaana sijaintipaikkana suomalaiset pitävät kauppakeskusta (44 %) tai sijaintia terveyskeskuksen tai lääkäriaseman yhteydessä (29 %).

Apteekkien palveluista tärkeimpinä pidetään lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistamista, lääkeneuvontaa ja Kelan lääkekorvauksen saamista suoraan apteekista lääkeoston yhteydessä. Tutkimuksen mukaan apteekin henkilökunnan suullisesti antama lääkeneuvonta on suomalaisille tärkein lääkeneuvonnan lähde.

Mielipiteitä kysyttiin osana Ihmisten kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista -tutkimusta, jonka teki Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse 1 001 iältään 15–79-vuotiasta mannersuomalaista 7.-29.5.2009. Otos kiintiöitiin iän ja sukupuolen mukaan vastaamaan apteekkien asiakasjakaumaa, jonka vuoksi haastatelluista 71 prosenttia oli naisia ja 40 prosenttia 60 vuotta täyttäneitä. Asuinläänin ja kuntatyypin mukaan otos vastasi Suomen väestöä. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttia suuntaansa.

Lisätietoja: viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, puh. (09) 2287 1307 tai 050 566 8188

Suomen Apteekkariliitto (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu apteekkareiden muodostama yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa ammatillisia sekä koulutus- ja viestintäpalveluita jäsenilleen.