‹ Takaisin

Tiedotteet  |  13.02.2017

Päihdelääkäreiden ja apteekkien luoma apteekkisopimusjärjestelmä tukee vieroitushoidossa

Suomessa lähes 4 000 asiakasta saa päihde- tai lääkeriippuvuuden hoitoon tarvitsemansa lääkkeet apteekista erityisen apteekkisopimuksen kautta. Vieroitushoidossa oleva voi noutaa yhdellä hakukerralla vain pienen määrän lääkkeitä ennalta valitsemastaan apteekista – oman turvallisuutensa takia.

Yli 380 yksityistä apteekkia toimittaa Suomessa lääkkeitä vieroitushoidossa oleville henkilöille erityisen apteekkisopimuksen kautta. Apteekkariliiton tekemän tuoreen selvityksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä lähes 4 000 apteekkisopimuksen piirissä olevaa henkilöä.

Järjestely vähentää vieroitushoidossa käytettävien lääkkeiden väärinkäytön riskiä. Näin apteekki tukee päihde- ja lääkeriippuvuudesta kärsivää henkilöä hoidon toteuttamisessa.

Apteekkisopimuksen allekirjoittava henkilö sitoutuu hankkimaan vieroitushoidossa tarvitsemansa lääkkeet vain yhdestä valitsemastaan apteekista ja pienissä erissä, yleensä noin viikon annos kerrallaan.

Sopimuksen tehnyt henkilö antaa lääkärilleen oikeuden saada sopimusapteekista tietoja lääketoimituksista ja lääkehoidon toteutumisesta.

Vieroituksessa käytetään joskus huumausaineita

Vierotushoito toteutetaan yleensä joko PKV-lääkkeillä (pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavilla lääkkeillä) tai huumausaineiksi luokitelluilla lääkkeillä.

– Apteekkisopimusta voidaan hyödyntää periaatteessa kaikilla potilailla, jotka käyttävät jotain väärinkäyttöön tai liikakäyttöön soveltuvaa lääkettä. Potilaan on helpompaa toteuttaa lääkevieroitusta suunnitellusti, kun hallussa on kerrallaan vain pienehköjä lääkemääriä, kertoo päihdelääkäri Hannamari Linna Oulun kaupungin päihdepalveluista.

Apteekkisopimus voi olla tarpeen myös muista syistä. Esimerkiksi joissain tilanteissa itsetuhoisuus tai lääkeainemyrkytykset voivat olla syy rajoittaa lääkkeiden saantimääriä.

Keskitetty hoito auttaa irti riippuvuudesta

Hannamari Linnan mielestä vieroitushoito onnistuu parhaiten, kun lääkehoito keskitetään yhteen hoitopaikkaan ja yhdelle lääkärille. Lääkevieroittautuja tarvitsee yleensä myös psykososiaalista tukea esimerkiksi päihdehoidon yksiköstä tai terveysaseman omalta hoitajalta.

Päihdelääkärin mielestä apteekit ovat onnistuneet vieroitushoitolääkkeiden jakelussa hyvin.

– Apteekkien kanssa yhteistyö on sujunut pääasiassa oikein hyvin. Epäselvissä tilanteissa henkilökunta ottaa herkästi yhteyttä, mikä on hyvä asia, Linna sanoo.

Apteekin velvollisuutena on ilmoittaa hoitavalle lääkärille, jos potilas yrittää esimerkiksi hakea hoito-ohjelmasta poikkeavia, väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä, tai jos hän yrittää hankkia vieroitushoitolääkkeitä muualta kuin omasta sopimusapteekistaan.

Asiakkaiden kanssa harvoin ongelmia

Oulun Merikosken apteekissa on tälläkin hetkellä kymmeniä apteekkisopimusasiakkaita. Apteekin näkökulmasta järjestely toimii hyvin.

– Väärinkäytösyrityksiä tai riitoja asiakkaiden kanssa on harvoin. He hakevat lääkkeensä sovitusti siitä apteekista, johon ovat sitoutuneet, kertoo proviisori Päivi Martinsen.

Martinsenin havaintojen mukaan lääkärit kontrolloivat nykyään PKV-lääkkeiden ja huumausaineiden määräämistä tiukemmin kuin ennen.

– Apteekeissa on varsinaisen apteekkisopimusjärjestelmän ulkopuolella paljon asiakkaita, joille lääkäri on kirjoittanut reseptiin pienen annoksen lyhyellä hakuvälillä.

Vieroitushoitojakso voi kestää laskevilla annostuksilla lyhimmillään joitakin viikkoja. Osa potilaista käyttää pientä määrää tasaisena ylläpitoannoksena vuosienkin ajan, jotta riippuvuus pysyisi hallinnassa.

Apteekkariliitto selvitti jäsenapteekeiltaan 12.–18.10.2016 apteekkisopimusasiakkaiden määrää. Kyselyyn vastasi 474 apteekkia (80 % yksityisistä apteekeista). Vastanneista apteekeista 383:lla oli apteekkisopimusasiakkaita, joiden määrä oli selvityksen mukaan 3760.

Apteekkisopimusjärjestelmä on osa apteekkien vastuullisuustyötä

Apteekkisopimusjärjestelmä on osa apteekkien vastuullisuustyötä. Päihdehoitoon erikoistuneet lääkärit ja apteekkarit kehittivät apteekkisopimusjärjestelyn vuonna 2005.

Proviisori Katariina Kalsta Suomen Apteekkariliitosta kertoo tarkemmin apteekkien vastuullisuustyöstä Pohjolan Apteekkipäivässä 11.2 klo 10:00–10:30, Hotelli Lasaretissa (Kasarmintie 13, 90130 Oulu).

Pohjolan Apteekkipäivä on Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien henkilöstölle suunnattu koulutustilaisuus, jonka järjestävät Pohjolan apteekkariyhdistys ja Tamro Oyj. Tänä vuonna teemana on Kehittyvä apteekki muuttuvassa yhteiskunnassa.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita tilaisuuteen!

Apteekkien vastuullisuustyötä koskeviin kysymyksiin vastaa proviisori Katariina Kalsta, p. 010 6801 405, katariina.kalsta@apteekkariliitto.fi,

Apteekkisopimusjärjestelmää koskeviin kysymyksiin vastaa kehittämispäällikkö Ari Jansen p. 010 6801 414, ari.jansen@apteekkariliitto.fi,

Pohjolan Apteekkipäivää koskeviin kysymyksiin vastaa apteekkari Virva Saastamoinen p. 0440 672696, virva.saastamoinen@gmail.com

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita. Pohjolan apteekkariyhdistys on yksi liiton kymmenestä alueyhdistyksestä.