‹ Takaisin

Tiedotteet  |  18.10.2022

Apteekkariliitto: Inflaatio otettava huomioon lääkesäästöissä

Apteekkihenkilöstöön ja apteekkien tuottamiin palveluihin kohdistuvat lääkesäästöt voivat tulla kalliiksi pahentaessaan entisestään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja palveluvajetta ja vähentäessään apteekkien mahdollisuuksia keventää muun terveydenhuollon kuormitusta, Apteekkariliitto varoittaa.

Hallitus aikoo leikata reseptilääkkeiden lääketaksaa liki 40 miljoonalla eurolla ensi vuoden alusta lukien. Viime kesänä lausuntokierroksella ollutta hallituksen leikkausesitystä on kohtuullistettu ja kompensoitu pieneltä, mutta tervetulleelta osin keventämällä kalliiden lääkkeiden apteekkiveroa. Leikkaus on silti edelleen suuri, ja se heikentäisi apteekkien kykyä edistää hyvää lääkehoitoa ja vähentää lääkehaittoja.

Reseptilääkkeiden hinnat laskevat inflaatiosta huolimatta

– Kuten muidenkin yritysten, apteekkien kulut kasvavat nyt nopeasti korkean inflaation takia. Apteekkialalla poikkeuksellista kuitenkin on, että samaan aikaan reseptilääkkeiden kuluttajahinnat laskevat, kertoo Apteekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Risto Kanerva.

Syyskuussa kokonaisinflaatio oli 8,1 prosenttia. Esimerkiksi ruuan hinta kohosi viime vuoden syyskuusta jopa 14,5 prosenttia. Reseptilääkkeiden kuluttajahinnat sen sijaan laskivat liki 7,4 prosenttia. Hinnat ovat olleet laskussa jo usean vuoden ajan, mikä itsessään on laskenut merkittävästi valtion lääkekorvausmenoja.

Apteekit eivät voi siirtää kasvaneita kuluja lääkkeiden hintoihin

Toisin kuin muilla toimialoilla, apteekit eivät voi omin päätöksin siirtää kulujen kasvua lääkkeiden hintoihin, sillä niistä päättävät korvattavien lääkkeiden osalta valtio ja ei-korvattavien lääkkeiden osalta lääkeyritykset.

Neuvonnan tarve apteekeissa on lisääntynyt, kun ihmiset eivät saa aikoja lääkärin tai hoitajan vastaanotolle. Apua haetaan nyt enenevässä määrin apteekeista. Leikkaus heikentäisi apteekkien mahdollisuuksia tukea kriisiytynyttä terveydenhuoltoa neuvonnallaan.

– Jos apteekkien terveydenhuoltoa tukevan työn mahdollistavaa tuloa leikataan samaan aikaan, kun kustannukset nousevat tuntuvasti, yhtälö on kestämätön. Ylimitoitetut säästöt johtavat ylimitoitettuihin sopeutustoimiin apteekeissa, Kanerva varoittaa.

Apteekkitaloutta on uudistettava rakenteellisesti tulevalla hallituskaudella

– Apteekkeihin voidaan kohdistaa säästöjä, mutta niiden pitää olla kohtuullisia ja oikein kohdennettuja. Inflaation vaikutukset pitää myös ottaa huomioon ensi vuoden lääkesäästöjen valmistelussa, jotta apteekkien tekemä työ ja sen tuottama lisäarvo muulle terveydenhuollolle ja tuleville hyvinvointialueille eivät vaarannu, Kanerva korostaa.

Kanervan mukaan viisainta olisi siirtää lääkesäästöjen toteutusta ja yhdistää niiden valmistelu lääkeasioiden uudistuksen valmisteluun. Tulevalla hallituskaudella apteekkitaloutta pitää uudistaa rakenteellisesti.

Lääkesäästöjä voidaan toteuttaa apteekkipalveluita vaarantamatta

Apteekkariliitto ehdotti jo yli kaksi vuotta sitten uudistusta, joka laskisi kaikkien reseptilääkkeiden hintoja, taittaisi lääkekorvausten kasvun ja tasaisi apteekkien välisiä kannattavuuseroja. Liitto on myös lausunnoissaan esittänyt tapoja toteuttaa lääkesäästöt niin, että haitalliset vaikutukset apteekkihenkilöstöön ja apteekkien tekemään työhön olisivat mahdollisimman vähäiset.

Kanerva muistuttaa, että biologiset lääkkeet ovat tulossa apteekkien lääkevaihdon piiriin vuoden 2024 alusta lukien, mikä tuo kymmenien miljoonien eurojen säästöt lääkekustannuksiin. Tänä vuonna raukeavat ainakin kahden yleisesti käytetyn lääkkeen patentit. Näidenkin säästövaikutus lasketaan kymmenissä miljoonissa euroissa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Risto Kanerva, risto.kanerva@apteekit.net, p.050 576 4333 ja viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi, p. 050 566 8188