‹ Takaisin

Tiedotteet  |  19.09.2023

Apteekkariliitto: Apteekit hyvinvointialueiden tueksi

Apteekkariliitto ehdottaa, että Suomessa pitäisi perustaa työryhmä valmistelemaan apteekkien roolia hyvinvointialueilla. Liiton mukaan apteekeilla olisi mahdollisuus keventää terveydenhuollon kuormitusta.

Suomen Apteekkariliitto ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriölle, että se perustaisi työryhmän selvittämään, miten apteekkeja voisi hyödyntää laajemmin hyvinvointialueiden tukena. Ministeriön, hyvinvointialueiden ja apteekkien yhteisen työryhmän toimeksiantona olisi tehdä esitys siitä, miten lääkehoito ja apteekit voitaisiin integroida tiiviiksi osaksi hyvinvointialueiden hoito- ja palveluprosesseja.

Apteekkariliiton mukaan apteekeilla on suuri mahdollisuus tukea hyvinvointialueita. Apteekkien yli 800 toimipisteen ja 5 500 farmasian ammattilaisen verkosto on toistaiseksi alihyödynnetty resurssi.

− Apteekeilla olisi mahdollisuus keventää perusterveydenhuollon kuormitusta muun muassa auttamalla palveluiden tuottamisessa ja vahvistamalla alueellista terveyspalveluverkostoa, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler toteaa.

Mallia Tanskasta

Apteekkariliiton mukaan Suomessa voitaisiin ottaa mallia esimerkiksi Tanskasta, missä apteekkien hyödyntäminen terveydenhuollossa on jo pitkällä. Tanskassa työryhmä on julkaissut käytännön suosituksia siitä, miten apteekkeja voidaan hyödyntää vahvemmin julkisen terveydenhuollon tukena. Ehdotuksina ovat mm. lääkitysongelmien ratkominen apteekissa, sosiaalityöntekijöiden ja omaisten lääketiedon tuki apteekista, lääkkeenmääräysprosessin uudistaminen ja annosjakelupalvelun laajentaminen.

− Tanskassa terveydenhuollon haasteet ovat hyvin samankaltaisia kuin Suomessa. Työryhmän avulla parhaat käytännöt apteekkien potentiaalin hyödyntämiseksi on mahdollista löytää myös Suomessa, Charlotta Sandler sanoo.

Tärkeä löytää yhtenevät käytännöt

Suomessa on maankattava apteekkiverkosto ja apteekkeja on lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Apteekkien laajaa verkostoa voisi hyödyntää esimerkiksi tarjoamalla tiloja hyvinvointialueiden järjestämille palveluille. Tästä olisi hyötyä erityisesti haja-asutusalueilla.

− Jos paikkakunnalta lähtee terveysasema, voisi apteekkien tiloja ainakin paikoittain käyttää esimerkiksi rokotusten tai laboratorionäytteiden ottamiseen. Apteekissa voi toimia myös erillinen Terveyspiste, josta asukkaat voivat saada matalan kynnyksen terveyspalveluita, Sandler esittää.

Apteekkeja voisi hyödyntää myös esimerkiksi lääkitysongelmien tunnistamiseen, lääkehoitojen onnistumisen seuraamiseen ja riskipotilaiden seulontaan. Keväällä 2023 julkaistun väitöstutkimuksen mukaan apteekeilla voisi olla merkittävä rooli esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.

− Apteekeilla on paljon mahdollisuuksia auttaa terveydenhuoltoa. Selvitystyöryhmän perustaminen olisi tarpeellista, jotta parhaat käytännöt osataan tunnistaa ja että apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyölle saataisiin luotua yhtenäiset käytännöt, Sandler sanoo.

Lisätietoja:

Charlotta Sandler

farmaseuttinen johtaja

p. 050 543 0411