‹ Takaisin

Tiedotteet  |  17.05.2021

Tutkimus: Omassa kunnassa pitää olla apteekki

Suomalaiset pitävät tärkeinä myös apteekista saatavia neuvoja sekä sitä, että apteekit ovat kotimaisessa omistuksessa.

Suomalaiset pitävät tärkeinä myös apteekista saatavia neuvoja sekä sitä, että apteekit ovat kotimaisessa omistuksessa.

Suomalaiset kokevat tärkeäksi, että omassa asuinkunnassa on apteekki. Tuoreen Tuhat suomalaista -tutkimuksen mukaan apteekin olemassaoloa omassa asuinkunnassa piti tärkeänä 97 prosenttia vastanneista. Heistä valtaosa (86 %) piti apteekkia erittäin tärkeänä.

Tärkeäksi koettiin myös, että oma asuinkunta panostaa ikäihmisten turvalliseen lääkehoitoon. Tätä piti vähintään melko tärkeänä 91 prosenttia vastaajista. Niin ikään tärkeänä pidettiin sitä, että omasta apteekista saa neuvoja ja ohjeita lääkkeiden käyttöön. Tätä piti erittäin tärkeänä 42 prosenttia ja melko tärkeänä 49 prosenttia.

Omassa kunnassa sijaitseva apteekki, turvallinen lääkehoito ja apteekin neuvonta koettiin tärkeiksi vastaajien iästä, sukupuolesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Kotimaisuus tärkeää suomalaisille

Tärkeäksi koettiin myös, että apteekit ovat suomalaisessa omistuksessa ja että lääkemyynnistä perittävät verot maksetaan Suomeen. Kotimaista omistusta ja verojen maksua Suomeen piti vähintään melko tärkeänä lähes 90 prosenttia vastaajista. Eroja iän, sukupuolen tai asuinpaikan mukaan ei juuri ollut.

Etäasiointi jakaa mielipiteitä

Vaikka koronapandemia on lisännyt verkko- ja puhelinasiointia apteekeissa, tärkeiksi nämä palvelut koki alle puolet vastaajista. Verkkoasioinnin koki vähintään melko tärkeäksi 42 prosenttia vastaajista ja puhelinasioinnin 40 prosenttia. Edes nuorimmat ikäluokat (18–24-vuotiaat) eivät erottuneet tässä.

Sen sijaan nuorimmat ikäryhmät olivat hiukan muita useammin sitä mieltä, että apteekin on tärkeää tarjota lääkehoidon onnistumisia edistäviä palveluita, kuten lääkkeiden annosjakelua ja lääkehoidon tarkistusta.

Koronapandemia vauhditti apteekkien digitalisaatiota, ja verkkoapteekkipalvelua tarjoaa nyt joka neljäs apteekki.

Näin tutkittiin

Suomalaisten näkemyksiä apteekeista ja apteekkipalveluista kysyttiin osana IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta 19.-25.4.2021. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Tiedot kerättiin internetissä valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: viestintäjohtaja, proviisori Erkki Kostiainen, p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

Lisää apteekkiaiheisia julkaisuvapaita kuvituskuvia tiedotusvälineille kuvapankissamme: www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki