‹ Takaisin

Tiedotteet  |  21.06.2023

Itselääkityksen Käypä hoito -suositus päivitetty

Itselääkityksen Käypä hoito -suositus on päivitetty. Alkuperäinen suositus julkaistiin vuonna 2016. Sen jälkeen itsehoitoon on tullut kymmenkunta uutta lääkeainetta tai -muotoa, jotka on nyt lisätty päivitettyyn suositukseen.

Muutamia lääkeaineita on myös poistunut itselääkinnästä. Esimerkiksi laktuloosia tulee nykyisin käyttää lasten ummetukseen ainoastaan lääkärin ohjauksessa. Lisäksi päivityksessä on kiinnitetty huomiota kipulääkkeiden käytön turvallisuuteen ja emättimen hiivatulehduksen asianmukaiseen toteamiseen ennen itselääkinnän aloittamista.

Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on ohjata itsehoitoa ja itsehoitolääkkeiden käyttöä siten, että ne ovat osa vaikuttavaa, tarkoituksenmukaista ja turvallista hoitoa.

Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, dosentti, LT Jorma Komulainen Suomalainen Lääkäriseura Duodecimistä kertoo, että luotettavalla lääkeinformaatiolla ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamalla neuvonnalla on tärkeä merkitys lääkehoidon onnistumisessa ja hoitoon sitoutumisessa.

– Vaikka itsehoitolääkkeet ovat tuttuja ja paljon käytettyjä, niillä kaikilla on myös mahdollisia haittavaikutuksia ja niitä on tärkeä käyttää oikein. Lääkkeiden käyttöön tarvitaan asiantuntevaa ohjausta, Komulainen painottaa.

Monia tavallisia oireita voidaan hoitaa itselääkityksellä, kuten flunssaa ja siitepölyallergiaa. Itselääkityksen tulee pääsääntöisesti olla lyhytaikaista. Se on yleensä turvallista oikein valittuna ja käytettynä. Kuitenkin kaikilla lääkkeillä voi olla haittavaikutuksia tai yhteisvaikutuksia muiden samanaikaisesti käytettyjen lääkkeiden kanssa. Lääkkeen käyttäjien tulee olla tietoisia valmisteiden hyödyistä ja haitoista.

Itselääkityksen yhteydessä on otettava huomioon sairaudet, käytössä olevat lääkitykset ja muut itsehoitoon käytettävät tuotteet.

– Riskinä on, että lääkkeen käyttäjä voi esimerkiksi tietämättään ottaa kahta samaa lääkeainetta sisältävää valmistetta, Komulainen toteaa.

Käypä hoito -suositusten lisäksi on tehty myös Vältä viisaasti -suosituksia, joissa kannustetaan luopumaan näyttöön perustumattomista vanhentuneista ja mahdollisesti haitallisista käytännöistä.

Itselääkityksen Vältä viisaasti -suositusten tekstejä laatimassa ollut dosentti, FaT Outi Salminen Helsingin yliopistosta sanoo, että päivitetyissä suosituksissa on painotettu esimerkiksi sitä, että tiettyjen potilasryhmien tulisi välttää tulehduskipulääkkeiden käyttöä itsehoidossa. Tällaisia potilasryhmiä ovat esimerkiksi sydän- ja verenpainelääkkeitä käyttävät ja vatsahaavapotilaat.

– Tulehduskipulääkkeet voivat olla haitallisia yhdessä esimerkiksi verenohennuslääkkeiden kanssa, sillä yhdistelmä voi johtaa liialliseen veren ohentumiseen, josta voi aiheutua sisäisiä verenvuotoja, Salminen muistuttaa.

Myös parasetamolin liiallisen käytön riskejä painotetaan. Parasetamoli on haitallinen maksalle suurilla annoksilla pitkäaikaisessa käytössä ja siksi suositeltua 3 gramman vuorokausiannosta ei tulisi ylittää.

Itsehoitolääkkeitä myytiin Suomessa vuonna 2021 yhteensä lähes 360 miljoonalla eurolla. Niiden turvallisen käytön ohjauksessa avainasemassa ovat apteekkien farmaseuttinen henkilöstö ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Suositukseen lisätyt uudet lääkeaineet/lääkemuodot

Lisätietoja:

Jorma Komulainen
Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja
LT, dosentti, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Keskeiset päivitykset suosituksessa
p. 050 591 2526
jorma.komulainen@duodecim.fi

Outi Salminen
FaT, dosentti
Käypä hoito -suositukseen linkkautuvat Vältä viisaasti -suositukset
outi.salminen@gov.fi
p. 02 9563448

Janne Mikkola
FaT, apteekkari, Helsingin Arabianrannan apteekki
Miten suositukset näkyvät apteekin arjessa
janne.mikkola@apteekit.net
p. 040 526 0360