‹ Takaisin

Tiedotteet  |  05.10.2017

Digiterveyspalvelut kiinnostavat etenkin nuoria

Valtaosa suomalaisista on jo käyttänyt terveydenhuollon digitaalisia palveluita, mutta fyysiset terveys- ja apteekkipalvelut ovat edelleen suomalaisille digipalveluita selvästi tärkeämpiä.

(Apteekkariliiton, Lääkäriliiton ja Lääketietokeskuksen mediatiedote 5.10.2017)

Yhdeksän suomalaista kymmenestä pitää erittäin tai melko tärkeänä, että terveysasemien ja apteekkien verkostot säilyvät tulevaisuudessa yhtä kattavina kuin nykyään.

Uudet digitaaliset terveys- ja apteekkipalvelut eivät ole suomalaisille ainakaan vielä yhtä tärkeitä kuin fyysiset terveys- ja apteekkipalvelut.

Mahdollisuus asioida digitaalisesti lääkärissä tai apteekissa on silti erittäin tai melko tärkeää noin joka kolmannelle suomalaiselle.

Tiedot käyvät ilmi Tuhat suomalaista -tutkimuksesta, jonka teki syyskuussa IROResearch Suomen Apteekkariliiton, Suomen Lääkäriliiton ja Lääketietokeskuksen toimeksiannosta.

Tutkimuksessa etälääkäripalveluita ilmoitti käyttäneensä 4 prosenttia vastaajista. Toisaalta joka toinen olisi ainakin jossain tilanteessa valmis kokeilemaan sitä. Apteekin verkkopalvelua on käyttänyt vastaajista joka viides.

Terveysalan digipalvelut ovat 15–24-vuotiaille selvästi tärkeämpiä kuin muulle väestölle. Toisaalta suomalaiset nuoret eivät eroa iäkkäämmistä siinä, miten tärkeänä he pitävät fyysisten terveys- ja apteekkipalveluiden olemassaoloa.

– Näyttää siltä, että iästä riippumatta suomalaiset pitävät tärkeänä sitä, että voivat kohdata terveydenhuollon ammattilaisen kasvokkain ja käyttää digipalveluita rinnalla, arvioi viestintäjohtaja Erkki Kostiainen Apteekkariliitosta.

Sähköinen resepti oli hyvä uudistus

Suomen ensimmäiset sähköiset reseptit toimitettiin apteekeista vuonna 2010. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää sähköisiin resepteihin siirtymistä hyvänä uudistuksena.

Digitaalisia palveluita, kuten Omakantaa, on käyttänyt jo kolme neljästä suomalaisesta.

Onko digitalisaatio sitten parantanut terveydenhuollon palveluita? Suomalaisista 60 prosenttia on tästä jokseenkin tai täysin samaa mieltä.

Terveystietojen päätymisestä hakkereiden käsiin on erittäin tai melko huolissaan joka viides suomalainen.

Näin tutkittiin

Suomalaisten suhtautumista terveydenhuollon digitaalisiin palveluihin selvitettiin osana IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta, jonka tiedot kerättiin internetissä valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa syyskuun alkupäivinä.

Tutkimus tehtiin Suomen Apteekkariliiton, Suomen Lääkäriliiton ja Lääketietokeskuksen toimeksiannosta. Tutkimusotos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin 30.8.–8.9.2017 yhteensä tuhat. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimuksen tulokset julkistettiin torstaina Digitalisoituva terveydenhuolto –seminaarissa Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla.

***

Näin suomalaiset käyttävät terveydenhuollon digipalveluita

  • 73 % on käyttänyt terveydenhuollon digitaalisia palveluita (esim. Omakanta)
  • 38 % hakee tietoa lääkkeistä mobiililaitteella lääkäri- tai apteekkikäynnin jälkeen
  • 21 % seuraa terveyttään jollain mobiilisovelluksella
  • 19 % on käyttänyt apteekin verkkopalvelua eli verkkoapteekkia
  • 9 % ylläpitää lääkitys- ja rokotustietojaan itse sähköisessä palvelussa
  • 4 % on käyttänyt etälääkärin palveluita


n = 1 000

Tutkimuksen taustatiedot ja vastaajaryhmittäiset tiedot (pdf) >

Lisätietoja: viestintäjohtaja, proviisori Erkki Kostiainen, p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

***

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.